Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ giám sát hạn hán ở tây nguyên

Được đăng lên bởi Nguyễn Trọng Khôi
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 178 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ
VIỄN THÁM GIÁM SÁT HẠN HÁN Ở TÂY
NGUYÊN
(APPLICATIONS
STUDY
OF
REMOTE
SENSING
TECHNOLOGY
IN
DROUGHT MONITORING IN HIGHLANDS
OF VIET NAM)
Hạn hán là một trong những thiên tai gây trở ngại lớn đối với sự phát
triển kinh tế - xã hội và đời sống ở nước ta , đặc biệt là các tỉnh Tây
Nguyên . Những hậu quả do hạn hán gây ra rất trầm trọng : Làm cho hàng
ngàn ao hồ sông suối bị cạn kiệt , nhiều vùng dân cư thiếu nước sinh hoạt ,
hạn hán dẫn tới nguy cơ cháy rừng cao , đặc biệt hạn hán làm giảm năng
suất cây trồng hoặc mất khả năng canh tác của nhiều vùng đất nông
nghiệp hạn hán nhẹ làm giảm năng suất và sản lượng cây trồng đến 20 –
30%, hạn nặng đến 50% hạn rất nặng là mùa màng mất trắng. Theo cục
trồng trọt cà phê và hồ tiêu trong mùa khô 2013 tổng diện tích bị ảnh
hưởng do hạn hán đã lên tới 84.887ha trong đó diện tích bị mất trắng là
245.3ha. Vì vậy việc giám sát hạn án là rất nghiệm trọng. Thông thường
hạn hán xảy ra trên diện rộng, việc quan trắc bằng các phương pháp
truyền thông rất khó khan, đặc biệt đối với những nước đang phát triển với
những hạn chế trong việc đầu tư cho hệ thống quan trắc bề mặt. Chính vì
vậy, những số liệu vệ tinh quan trắc trên trái đất đang được các nước trên
thế giới sử dụng rất có ích và đáng được quan tâm nghiên cứu trong việc
giám sát hạn hán ở nước ta.
I./ Chỉ số nước bề mặt LSWI (Land Surface Water Index).
Chỉ số nước bề mặt biểu thị mức độ thay đổi hàm lượng nước của lớp phủ
bề mặt. LSWI là một trong những chỉ số để đánh giá mức độ hạn hán của
lớp phủ thực vạt nói chung và cây trồng nói riêng. Chỉ số LSWI được xác
định theo công thức:

Trong đó:

ρ

860

&

ρ

2130

là giá trị phản xạ của bước sóng 860nm và

2130nm tương ứng với giá trị phản xạ kênh 2 & kênh 7 của ảnh viễn thám
MODIS. Theo hình 1, tại bước sóng phổ 820nm giá trị phản xạ của đối
tượng gần như là lớn nhất, và tại bước sóng phổ 2130nm giá trị của dối
tượng cũng gần
như là nhỏ nhất.
Từ sự chênh lệch
giá trị phản xạ
của 2 bước sóng
này, làm cơ sở
cho việc tính toán
chỉ số hạn hán.
1

Hình 1: Biểu diễn đường cong phổ phản xạ tại hai giá trị phổ 860nm &
2130nm
II./ Chỉ số khô hạn nhiệt độ thực vật TVDI (Temperature Vegetation
Dryness Index).
Phương pháp này phản ánh mức độ hạn hán cảu cây trồng ý nghĩa vật lí
như sau: Khi cây trồng bị hạn hán sự bốc thoát hơi nước của cây trồng sẽ
giảm, nhiệt độ bề mặt thảm cây trồng (LST) sẽ tăng cao. Sau khi bị hạn
hán, cây trồng không thể phát triển một cách bình thường, chỉ số diện tích
lá giảm xuố...
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ
VIỄN THÁM GIÁM SÁT HẠN HÁN TÂY
NGUYÊN (APPLICATIONS STUDY OF
REMOTE SENSING TECHNOLOGY IN
DROUGHT MONITORING IN HIGHLANDS
OF VIET NAM)
Hạn hán một trong những thiên tai gây trở ngại lớn đối với sự phát
triển kinh tế - hội đời sống nước ta , đặc biệt là các tỉnh Tây
Nguyên . Những hậu quả do hạn hán gây ra rất trầm trọng : Làm cho hàng
ngàn ao hồ sông suối bị cạn kiệt , nhiều vùng dân cư thiếu nước sinh hoạt ,
hạn hán dẫn tới nguy cháy rừng cao , đặc biệt hạn hánm giảm năng
suất cây trồng hoặc mất khả năng canh tác của nhiều vùng đất ng
nghiệp hạn hán nhẹ làm giảm năng suất sản lượng y trồng đến 20
30%, hạn nặng đến 50% hạn rất nặng mùa màng mất trắng. Theo cục
trồng trọt phê và hồ tiêu trong mùa k 2013 tổng diện tích b ảnh
hưởng do hạn hán đã lên tới 84.887ha trong đó diện tích bị mất trắng
245.3ha. vậy việc giám sát hạn án rất nghiệm trọng. Thông thường
hạn n xảy ra trên diện rộng, việc quan trắc bằng các phương pháp
truyền thông rất khó khan, đặc biệt đối với những nước đang phát triển với
những hạn chế trong việc đầu cho hệ thống quan trắc bề mặt. Chính
vậy, những số liệu vệ tinh quan trắc trên trái đất đang được các nước trên
thế giới sử dụng rất ích đáng được quan tâm nghiên cứu trong việc
giám sát hạn hán ở nước ta.
I./ Chỉ số nước bề mặt LSWI (Land Surface Water Index).
Chỉ số nước bề mặt biểu thị mức độ thay đổi hàm lượng nước của lớp phủ
bề mặt. LSWI một trong những chỉ số để đánh giá mức độ hạn hán của
lớp phủ thực vạt nói chung cây trồng nói riêng. Chỉ số LSWI được xác
định theo công thức:
Trong đó:
ρ
860
&
ρ
2130
giá trị phản xạ của bước sóng 860nm
2130nm tương ứng với giá trị phản xạ kênh 2 & kênh 7 của ảnh viễn thám
MODIS. Theo hình 1, tại bước sóng phổ 820nm giá trị phản xạ của đối
tượng gần như là lớn nhất, tại bước sóng phổ 2130nm giá trị của dối
tượng cũng gần như nhỏ nhất.
Từ sự chênh lệch giá trị phản xạ
của 2 bước sóng này, làm cơ sở
cho việc tính toán chỉ số hạn hán.
1
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ giám sát hạn hán ở tây nguyên - Trang 2
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ giám sát hạn hán ở tây nguyên - Người đăng: Nguyễn Trọng Khôi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ giám sát hạn hán ở tây nguyên 9 10 509