Ktl-icon-tai-lieu

Ngoại giao của vương triều Tây Sơn

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 616 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 1(30).2009

NGOẠI GIAO TÂY SƠN − NHỮNG TƯ TƯỞNG ĐẶC SẮC
VÀ BÀI HỌC LỊCH SỬ
DIPLOMACY IN THE TAY SON DYNASTY– SPECIAL CONCEPTS
AND HISTORICAL LESSONS
Trần Ngọc Ánh

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

TÓM TẮT
Trong lịch sử dân tộc, vương triều Tây Sơn không chỉ gắn liền với những võ công hiển
hách trong kháng chiến chống xâm lược mà còn để lại những trang sử ngoại giao vẻ vang và
đặc sắc. Thành quả ngoại giao to lớn của vương triều Tây Sơn đối với nhà Thanh Trung Quốc
không thể tách rời tư tưởng ngoại giao lỗi lạc của Ngô Thì Nhậm. Đó là tư tưởng ngoại giao
chủ động, dựa trên sức mạnh chính nghĩa và thực lực của dân tộc, vừa kiên quyết vừa mềm
dẻo, linh hoạt, khôn khéo đồng thời biết giữ “thể diện” nước lớn của Thanh triều. Tư tưởng
ngoại giao đặc sắc thời Tây Sơn còn để lại nhiều bài học lịch sử quý giá cho hậu thế.
ABSTRACT
In the history of our nation, the Tay Son dynasty was not only closely connected with
brilliant feats of arm in anti-resistant war but also bequeathed a glorious and brilliant pages in
diplomatic field. Considerable diplomatic achievements of the Tay Son dynasty to the Thanh
Imperial dynasty of China could not be apart from brilliant diplomatic concept of Ngo Thi Nham.
That was an active diplomatic concept which relied on the principles of justice and real strength
of the nation and that was a determined, flexible and clever strategy and the strategy to keep
the “face” of a more powerful country. Future generations inherit a lot of valuable historical
lessons from the special diplomatic concept of the Tay Son dynasty.

1. Đặt vấn đề
Thế kỷ XVIII trong lịch sử Việt Nam được mệnh danh là “thế kỷ nông dân khởi
nghĩa”. Thật vậy, bão táp của khởi nghĩa nông dân, mà đỉnh cao là phong trào nông dân
Tây Sơn, đã liên tiếp làm rung chuyển và cuối cùng đã lật nhào các tập đoàn phong kiến
phản động Lê - Trịnh - Nguyễn. Khởi nghĩa Tây Sơn thắng lợi và vương triều Tây Sơn
được thành lập. Trong lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta,
vương triều Tây Sơn của Quang Trung – Nguyễn Huệ là một trong những trang sử vẻ
vang, oai hùng nhất. Lịch sử không chỉ ghi nhận những chiến công vang dội trên mặt
trận chống ngoại xâm của phong trào Tây Sơn mà còn ghi lại những trang sử ngoại giao
hào hùng, chói lọi của triều Tây Sơn trong bang giao với triều Mãn Thanh phương Bắc.
Tìm hiểu và đi sâu nghiên cứu thành quả lịch sử cùng những tư tưởng ngoại giao đặc
sắc của vương triều Tây Sơn qua Ba...
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - S1(30).2009
97
NGOẠI GIAO TÂY SƠN NHỮNG TƯ TƯỞNG ĐẶC SẮC
VÀ BÀI HỌC LỊCH SỬ
DIPLOMACY IN THE TAY SON DYNASTYSPECIAL CONCEPTS
AND HISTORICAL LESSONS
Trần Ngọc Ánh
Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
TÓM TẮT
Trong lịch sdân tộc, ơng triều Tây Sơn không chỉ gắn liền với những công hiển
hách trong kháng chiến chống xâm lược còn để lại những trang sử ngoại giao vvang
đặc sắc. Thành quả ngoại giao to lớn của vương triều Tây Sơn đối với nhà Thanh Trung Quốc
không thtách rời ởng ngoại giao lỗi lạc của NThì Nhậm. Đó ởng ngoại giao
chđộng, dựa trên sức mạnh chính nghĩa thực lực của dân tộc, vừa kiên quyết vừa mềm
dẻo, linh hoạt, khôn khéo đồng thời biết giữ “thdiện” ớc lớn của Thanh triều. Tư tưởng
ngoi giao đặc sắc thời Tây Sơn còn để lại nhiều bài học lịch sử quý giá cho hậu thế.
ABSTRACT
In the history of our nation, the Tay Son dynasty was not only closely connected with
brilliant feats of arm in anti-resistant war but also bequeathed a glorious and brilliant pages in
diplomatic field. Considerable diplomatic achievements of the Tay Son dynasty to the Thanh
Imperial dynasty of China could not be apart from brilliant diplomatic concept of Ngo Thi Nham.
That was an active diplomatic concept which relied on the principles of justice and real strength
of the nation and that was a determined, flexible and clever strategy and the strategy to keep
the “face” of a more powerful country. Future generations inherit a lot of valuable historical
lessons from the special diplomatic concept of the Tay Son dynasty.
1. Đặt vấn đề
Thế kỷ XVIII trong lịch sử Vit Nam được mệnh danh làthế kỷ nôngn khởi
nghĩa”. Thật vậy, bão táp của khởi nghĩa nông dân, đỉnh cao là phong trào nông dân
Tây Sơn, đã liên tiếp làm rung chuyển và cuối cùng đã lật nhào các tập đoàn phong kiến
phản động - Trịnh - Nguyễn. Khởi nghĩa y Sơn thắng lợi vương triều Tây Sơn
được thành lập. Trong lịch sử mấy ngàn năm dựng nước giữ nước của dân tộc ta,
vương triều y Sơn của Quang Trung Nguyễn Huệ một trong những trang sử vẻ
vang, oai hùng nhất. Lịch sử không chỉ ghi nhận những chiến công vang dội trên mặt
trận chống ngoại xâm của phong trào Tây Sơn mà còn ghi lại những trang sử ngoại giao
hào hùng, chói lọi của triều y Sơn trong bang giao với triều Mãn Thanh phương Bắc.
Tìm hiu đi sâu nghiên cứu thành quả lịch sử cùng những tưởng ngoại giao đặc
sắc của vương triều Tây Sơn qua Bang giao hảo thoại của Ngô Thì Nhậm sẽ giúp chúng
ta không chhiểu thêm về một trong những tran g sđáng tự hào nhất của dân tộc
còn thu nhận được nhiều bài học lịch sử quý giá.
Ngoại giao của vương triều Tây Sơn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngoại giao của vương triều Tây Sơn - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Ngoại giao của vương triều Tây Sơn 9 10 312