Ktl-icon-tai-lieu

Ngoại giao miền Bắc

Được đăng lên bởi Gấu Memories
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 240 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngoại giao MB :
+ Kêu gọi sự ủng hộ TGioi
+Phẫn nộ của nhân dân TG đối với cuộc chiến tranh Mỹ ở VN
ØNgoại giao VN chủ yếu giương cao ngọn cờ hòa bình.Ở các nghị quyết
trung ương,đặc biệt là nghị quyết trung ương 12 nêu : “ Trong quá trình
chiến đấu chống Mĩ ta phải giữ vững quyết tâm chiến lược đồng thời áp
dụng chính sách đấu tranh chính trị-ngoại giao,nhằm tranh thủ rộng rãi dư
luận TG và cô lập đế quốc Mĩ”
@Kêu gọi sự ủng hộ TG
_Đối với các nước Á,Phi,Mĩ La Tinh ta dùng chính sách ủng hộ cuộc đấu
tranh giành độc lập dân tộc của họ đồng thời kéo họ lại ủng hộ cuộc đấu
tranh chống Mĩ ở VN
+20/7/1959 nhân dân các nước Á - Phi lấy 20/7/1959 làm “ ngày VN”
_Với vai trò ngoại giao MBắc đã tranh thủ được sự ủng hộ của các nước
XHCN và nhân dân tiến bộ trên toàn TG.Như lời của tổng thống Cuba tuyên
bố “ Máu của VN cũng là máu của Cuba.Vì VN Cuba sẵn sàng hiến dâng cả
máu của mình”
Nhân dân
CUba hiến máu cho VN
_Bên cạnh việc kêu gọi
ủng hộ về chính trị nhân
dân các nước còn ra sức
ủng hộ VN về vật chất
như phong trào “ một
chuyến tàu hàng cho VN”
và “ 100 triệu phrang ủng
hộ VN của nhân dân Pháp”, “ Qùa từ trái tim của BaLAN’...
Túi cứu thương
của nhân dân Balan và
Tiệp Khắc gửi tặng
VNam
Thuốc của ẤN
ĐỘ gửi sang ủng hộ
VN trong chiến tranh

chống MĨ
_Hay hành động kí tên của nhân dân các nước ủng hộ VN trog cuộc chiến
tranh chính nghĩa chống lại đế quốc Mĩ
Nhân dân Bungari kí
tên ủng hộ VN
Nhân dân thủ đô
Beclin kêu gọi ủng hộ
chiến tranh chống Mĩ Ở
vIỆT nAM
@Phẫn nộ của TG đối
với cuộc chiến tranh chống Mĩ ở VN
_Mbắc hoàn thành xuất sắc vai trò ngoại giao khi đã đem cuộc chiến tranh
chính nghĩa VN đến với các nước và đón nhận được sự căm phẫn của nhân
dân các nước đối với cuộc chiến tranh Mĩ ở VN
_Từ Châu Phi,Mĩ La Tinh nhân dân các nước phản đối hành động xâm lược
của đế quốc Mĩ.Các nước Achentina,Xo6mali... Tổ chức giới thiệu cuộc
chiến tranh Vn để tố cáo cuộc chiến tranh phi nghĩa của đế quốc Mĩ
_Ngoại giao MB còn có vai trò lớn lao khi dấy lên lòng căm phẫn trong lòng
quần chúng nhân dân nước Mĩ về cuộc chiến tranh phi nghĩa .Hàng trăm
sinh viên biểu tình đòi chấm dứt chiến tranh ở VN
_Nổi bật

cho
phong
trào đòi
chấm
dứt
chiến
tranh ở
VN là
Noócman Morixơn, đã tự thiêu trước trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ. Theo tấm
gương Morixơn, một tuần sau (9-11-1965), người thanh niên Mỹ tên là

Rôgiơ Lapotơ, 22 tuổi tự thiêu trước trụ sở Liên Hợp quốc để phản đối cuộc
chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam. Tiếp đó, ngày 10 - 11 chị Xilin
Giancaoxki, và cụ bà Helga Alít...
Ngoại giao MB :
+ Kêu gọi sự ủng hộ TGioi
+Phẫn nộ của nhân dân TG đối với cuộc chiến tranh Mỹ ở VN
ØNgoại giao VN chủ yếu giương cao ngọn cờ hòa bình.Ở các nghị quyết
trung ương,đặc biệt là nghị quyết trung ương 12 nêu : “ Trong quá trình
chiến đấu chống Mĩ ta phải giữ vững quyết tâm chiến lược đồng thời áp
dụng chính sách đấu tranh chính trị-ngoại giao,nhằm tranh thủ rộng rãi dư
luận TG và cô lập đế quốc Mĩ”
@Kêu gọi sự ủng hộ TG
_Đối với các nước Á,Phi,Mĩ La Tinh ta dùng chính sách ủng hộ cuộc đấu
tranh giành độc lập dân tộc của họ đồng thời kéo họ lại ủng hộ cuộc đấu
tranh chống Mĩ ở VN
+20/7/1959 nhân dân các nước Á - Phi lấy 20/7/1959 làm “ ngày VN”
_Với vai trò ngoại giao MBắc đã tranh thủ được sự ủng hộ của các nước
XHCN và nhân dân tiến bộ trên toàn TG.Như lời của tổng thống Cuba tuyên
bố “ Máu của VN cũng là máu của Cuba.Vì VN Cuba sẵn sàng hiến dâng cả
máu của mình”
Nhân dân
CUba hiến máu cho VN
_Bên cạnh việc kêu gọi
ủng hộ về chính trị nhân
dân các nước còn ra sức
ủng hộ VN về vật chất
như phong trào “ một
chuyến tàu hàng cho VN”
và “ 100 triệu phrang ủng
hộ VN của nhân dân Pháp”, “ Qùa từ trái tim của BaLAN’...
Túi cứu thương
của nhân dân Balan và
Tiệp Khắc gửi tặng
VNam
Thuốc của ẤN
ĐỘ gửi sang ủng hộ
VN trong chiến tranh
Ngoại giao miền Bắc - Trang 2
Ngoại giao miền Bắc - Người đăng: Gấu Memories
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Ngoại giao miền Bắc 9 10 957