Ktl-icon-tai-lieu

Ngôn ngữ cơ thể

Được đăng lên bởi phuong-truong-thanh
Số trang: 342 trang   |   Lượt xem: 7630 lần   |   Lượt tải: 7 lần
1

Cuốn sách này dành cho những ai có thị lực tốt nhưng không nhìn thấy bản chất
của sự việc bằng đôi mắt của mình.
Allan và Barbara Pease là hai chuyên gia nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực giao
tế nhân sự và ngôn ngữ cơ thể. Với số bán được lên đến 20 triệu bản, họ đã trở thành
một gia đình nổi tiếng thế giới.
Ngôn ngữ cơ thể thường cho thấy những gì người ta nói khác xa với những gì
họ nghĩ hay cảm nhận.
Cuốn sách này trình bày các vấn đề:
 Cách tạo ấn tượng tốt đẹp với người khác
 Cách nhận biết một người đang nói dối
 Cách khiến người khác hợp tác với mình
 Cách tham dự phỏng vấn và thương lượng hiệu quả
 Cách chọn bạn đời tâm đầu ý hợp
2

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................................. 4
CHƯƠNG I ..................................................................................................................... 9
HIỂU NHỮNG ĐIỀU CƠ BẢN ..................................................................................... 9
CHƯƠNG II .................................................................................................................. 30
QUYỀN LỰC NẰM TRONG TAY BẠN .................................................................... 30
CHƯƠNG 3 ................................................................................................................... 61
ĐIỀU KỲ DIỆU CỦA NỤ CƯỜI VÀ TIẾNG CƯỜI .................................................. 61
CHƯƠNG 4 ................................................................................................................... 82
DẤU HIỆU CỦA CÁNH TAY ..................................................................................... 82
CHƯƠNG 5 ................................................................................................................... 99
NHỮNG KHÁC BIỆT VỀ VĂN HÓA ........................................................................ 99
CHƯƠNG 6 ................................................................................................................. 116
ĐIỆU BỘ BÀN TAY VÀ NGÓN CÁI ....................................................................... 116
Chương 7 ..................................................................................................................... 131
CÁC DẤU HIỆU ĐÁNH GIÁ VÀ LỪA DỐI ........................................................... 131
Giải mã các điệu bộ của tay và mặt .......................................................
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngôn ngữ cơ thể - Người đăng: phuong-truong-thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
342 Vietnamese
Ngôn ngữ cơ thể 9 10 956