Ktl-icon-tai-lieu

NGUỒN LỢI SÔNG BRAHMAPUTRA VÀ NGUY CƠ XUNG ĐỘT ẤN ĐỘ TRUNG QUỐC

Được đăng lên bởi Lan Anh Hoàng
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 1220 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC
----------------***---------------

TIỂU LUẬN CUỐI KỲ
Môn: Địa lý Ấn Độ
ĐỀ TÀI:

NGUỒN LỢI SÔNG BRAHMAPUTRA VÀ NGUY CƠ XUNG ĐỘT
ẤN ĐỘ - TRUNG QUỐC

Giáo viên hướng dẫn

: Phạm Thị Thanh

Huyền
Sinh viên thực hiện

: Phạm Thị Vân Anh
: Lại Thị Huyền
: Trần Thị Thúy Linh
: Hoàng Lan Anh

Lớp
Hà Nội 4/2015

: K57 Ấn Độ Học

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU
Nếu như trong quá khứ, con người tiến hành các cuộc chiến tranh để
tranh giành nhau các mỏ dầu, mỏ vàng, bạc, kim cương thì trong tương lai,
nước sẽ là nguyên nhân số một của các cuộc xung đột1. Tài nguyên nước
đặc biệt là nước ngọt được đánh giá là nguồn tài nguyên quý giá bậc nhất
trên trái đất không chỉ bởi sự cần thiết của chúng đối với sự sống của con
người mà còn bởi độ khan hiếm của nó. Theo nghiên cứu của các nhà địa
chất học, nước ngọt chỉ chiếm 2.5% lượng nước trên trái đất, trong đó có
68.7% tồn tại dưới dạng băng đá, 30.1% ở dạng nước ngầm và chỉ có 1.2%
xuất hiện trên bề mặt trái đất. Trong con số 1.2% đó, chỉ có 0.49% tồn tại
trong các con sông trên thế giới2. Sự khan hiếm nguồn nước ngọt ngày nay
là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng ảnh hưởng đến 40% số dân trên toàn
hành tinh. Các chuyên gia đã dự đoán đến 2025, 1.8 tỷ người ở các quốc
gia và các khu vực sẽ sống trong tình trạng khan hiếm nước tuyệt đối và
các tranh chấp, căng thẳng về nguồn nước3.
1 “Nước ngọt sắp quý hơn vàng” (27/12/2012), at  , ngày truy cập (29/3/2015)

2 “The world’s water”, (27/1/2015), at 

3“Coping with water scarcity, Q&A with FAO Director-General Dr Jacques Diouf”, UN food and
agriculture organization, (29/1/2015), at


Thực tế đã cho thấy, sự tranh chấp Quốc tế về nguồn nước đã thực sự
diễn ra, không những thế còn diễn ra rất ác liệt. Bảng tổng hợp số lượng
các sự kiện tranh chấp nguồn nước trên Thế giới từ 1931- 2011 của Viện
Thái Bình Dương được đề cập đến trong nghiên cứu của tác giả Peter H.
Gleick và Matthew Heberger về “Nước và các xung đột: sự kiện, xu hướng
và phân tích, (2011-2012)”, đã khẳng định từ 1935 đến 1997 trung bình
mỗi năm có từ 2 đến 3 cuộc tranh chấp. Tuy nhiên từ 1999 đến 2011 số
lượng các cuộc xung đột này tăng vọt từ 11 đến 18 cuộc4.
Châu Á là nơi có các cuộc khủng hoảng cũng như tranh giành nước
quy mô rộng nhất. Nguồn nước ngọt của Châu Á không b...
Đ I H C QU C GIA HÀ N I
TR NG Đ I H C KHOA H C XÃ H I VÀ NHÂN VĂNƯỜ
KHOA ĐÔNG PH NG H CƯƠ
----------------***---------------
TI U LU N CU I KỲ
Môn: Đ a lý n Đ
Đ TÀI:
NGU N L I SÔNG BRAHMAPUTRA VÀ NGUY C XUNG Đ T Ơ
N Đ - TRUNG QU C
Giáo viên h ng d n : Ph m Th Thanh ướ
Huy n
Sinh viên th c hi n : Ph m Th Vân Anh
: L i Th Huy n
: Tr n Th Thúy Linh
: Hoàng Lan Anh
L p : K57 n Đ H c
Hà N i 4/2015
NGUỒN LỢI SÔNG BRAHMAPUTRA VÀ NGUY CƠ XUNG ĐỘT ẤN ĐỘ TRUNG QUỐC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGUỒN LỢI SÔNG BRAHMAPUTRA VÀ NGUY CƠ XUNG ĐỘT ẤN ĐỘ TRUNG QUỐC - Người đăng: Lan Anh Hoàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
NGUỒN LỢI SÔNG BRAHMAPUTRA VÀ NGUY CƠ XUNG ĐỘT ẤN ĐỘ TRUNG QUỐC 9 10 596