Ktl-icon-tai-lieu

Nguồn nhân lực Việt Nam

Được đăng lên bởi Nguyen Thi Nhung
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 173 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Nguồn nhân lực Việt Nam: Thực trạng và giải pháp(30/09/2011)
Việt Nam được thế giới đánh giá là có lợi thế về dân số đông, đang trong thời kỳ “dân số vàng” nên
lực lượng trong độ tuổi lao động khá dồi dào. Đây là nguồn lực vô cùng quan trọng để đất nước ta
thực hiện thành công Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020 đã được Đại hội Đảng
XI thông qua ngày 16/2/2011. Tuy nhiên, chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam vẫn còn thấp và
cần phải được cải thiện càng sớm càng tốt.
1. Thực trạng nguồn nhân lực Việt Nam.
Theo kết quả điều tra dân số đến tháng 12/2010, Việt Nam có gần 87 triệu người. Điều này phản
ánh nguồn nhân lực của Việt Nam đang phát triển dồi dào. Nguồn nhân lực Việt Nam được cấu
thành chủ yếu là nông dân, công nhân, trí thức, doanh nhân, dịch vụ và nhân lực của các ngành,
nghề. Trong đó, nguồn nhân lực nông dân có gần 62 triệu người, chiếm hơn 70% dân số; nguồn
nhân lực công nhân là 9,5 triệu người (gần 10% dân số); nguồn nhân lực trí thức, tốt nghiệp từ đại
học, cao đẳng trở lên là hơn 2,5 triệu người, chiếm khoảng 2,15% dân số; nguồn nhân lực từ các
doanh nghiệp khoảng 2 triệu người, trong đó, khối doanh nghiệp trung ương gần 1 triệu người….
Sự xuất hiện của giới doanh nghiệp trẻ được xem như một nhân tố mới trong nguồn nhân lực, nếu
biết khai thác, bồi dưỡng, sử dụng tốt sẽ giải quyết được nhiều vấn đề quan trọng trong phát triển
kinh tế - xã hội.
Hiện nay ở Việt Nam đang hình thành 2 loại hình nhân lực: nhân lực phổ thông và nhân lực chất
lượng cao. Nhân lực phổ thông hiện tại vẫn chiếm số đông, trong khi đó, tỷ lệ nhân lực chất lượng
cao lại chiếm tỷ lệ rất thấp. Cái thiếu của Việt Nam hiện nay không phải là nhân lực phổ thông, mà là
nhân lực chất lượng cao. Theo số liệu thống kê năm 2010, trong số 20,1 triệu lao động đã qua đào
tạo trên tổng số 48,8 triệu lao động đang làm việc, thì chỉ có 8,4 triệu người có bằng cấp, chứng chỉ
do các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước. Số người từ 15 tuổi trở lên được đào tạo nghề và
chuyên môn kỹ thuật rất thấp, chiếm khoảng 40%. Cơ cấu đào tạo hiện còn bất hợp lý được thể
hiện qua các tỷ lệ: Đại học và trên Đại học là 1, trung học chuyên nghiệp là 1,3 và công nhân kỹ
thuật là 0,92; trong khi trên thế giới, tỷ lệ này là 1-4-10. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế
giới (WB), Việt Nam đang rất thiếu lao động có trình độ tay nghề, công nhân kỹ thuật bậc cao và
chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam cũng thấp hơn so với nhiều nước khác. Nếu lấy thang điểm là
10 thì chất lượng nhân lực của Việt Nam c...
Ngu n nhân l c Vi t Nam: Th c tr ng và gi i pháp (30/09/2011)
Việt Nam được thế giới đánh giá có lợi thế về dân số đông, đang trong thời kỳ “dân số vàng” nên
lực lượng trong độ tuổi lao động khá dồi dào. Đây nguồn lực cùng quan trọng để đất nước ta
thực hiện thành công Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020 đã được Đại hội Đảng
XI thông qua ngày 16/2/2011. Tuy nhiên, chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam vẫn còn thấp
cần phải được cải thiện càng sớm càng tốt.
1. Thực trạng nguồn nhân lực Việt Nam.
Theo kết quả điều tra dân số đến tháng 12/2010, Việt Nam gần 87 triệu người. Điều này phản
ánh nguồn nhân lực của Việt Nam đang phát triển dồi dào. Nguồn nhân lực Việt Nam được cấu
thành chủ yếu nông dân, công nhân, trí thức, doanh nhân, dịch vụ nhân lực của các ngành,
nghề. Trong đó, nguồn nhân lực nông dân gần 62 triệu người, chiếm hơn 70% dân số; nguồn
nhân lực công nhân 9,5 triệu người (gần 10% dân số); nguồn nhân lực trí thức, tốt nghiệp từ đại
học, cao đẳng trở lên hơn 2,5 triệu người, chiếm khoảng 2,15% dân số; nguồn nhân lực từ các
doanh nghiệp khoảng 2 triệu người, trong đó, khối doanh nghiệp trung ương gần 1 triệu người….
Sự xuất hiện của giới doanh nghiệp trẻ được xem như một nhân tố mới trong nguồn nhân lực, nếu
biết khai thác, bồi dưỡng, sử dụng tốt sẽ giải quyết được nhiều vấn đề quan trọng trong phát triển
kinh tế - xã hội.
Hiện nay Việt Nam đang hình thành 2 loại hình nhân lực: nhân lực phổ thông nhân lực chất
lượng cao. Nhân lực phổ thông hiện tại vẫn chiếm số đông, trong khi đó, tỷ lệ nhân lực chất lượng
cao lại chiếm tỷ lệ rất thấp. Cái thiếu của Việt Nam hiện nay không phải là nhân lực phổ thông, mà là
nhân lực chấtợng cao. Theo số liệu thống năm 2010, trong số 20,1 triệu lao động đã qua đào
tạo trên tổng số 48,8 triệu lao động đang làm việc, thì chỉ 8,4 triệu người bằng cấp, chứng chỉ
do các sở đào tạo trong ngoài nước. Số người từ 15 tuổi trở lên được đào tạo nghề
chuyên môn kỹ thuật rất thấp, chiếm khoảng 40%. cấu đào tạo hiện còn bất hợp được thể
hiện qua các tỷ lệ: Đại học trên Đại học 1, trung học chuyên nghiệp 1,3 công nhân kỹ
thuật 0,92; trong khi trên thế giới, tỷ lệ này 1-4-10. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế
giới (WB), Việt Nam đang rất thiếu lao động trình độ tay nghề, công nhân kỹ thuật bậc cao
chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam cũng thấp hơn so với nhiều nước khác. Nếu lấy thang điểm
10 thì chất lượng nhân lực của Việt Nam chỉ đạt 3,79 điểm (xếp thứ 11/12 nước Châu Á tham gia
xếp hạng của WB) trong khi Hàn Quốc là 6,91; Ấn Độ là 5,76; Malaysia là 5,59; Thái Lan là 4,94...
Cơ cấu phân bổ lao động theo ngành nghề cũng mất cân đối. Các ngành kỹ thuật - công nghệ, nông
- lâm - ngư nghiệp ít chiếm ttrọng thấp, trong khi đó các ngành hội luật, kinh tế, ngoại ngữ...
lại quá cao. Nhiều ngành nghề, lĩnh vực tình trạng vừa thừa vừa thiếu nhân lực. Những lĩnh vực
hiện đang thiếu lao động như: Kinh doanh tài chính, ngân hàng, kiểm toán, công nghệ thông tin,
điện tử, viễn thông, cơ khí chế tạo...
Có thể thấy, nguồn nhân lực Việt Nam hiện nay có các đặc điểm sau:
- Nguồn nhân lực khá dồi dào, nhưng chưa được sự quan tâm đúng mức; chưa được quy hoạch,
khai thác; chưa được nâng cấp; chưa được đào tạo đến nơi đến chốn.
- Chất lượng nguồn nhân lực chưa cao, dẫn đến tình trạng mâu thuẫn giữa lượng và chất.
- Sự kết hợp, bổ sung, đan xen giữa nguồn nhân lực từ nông dân, công nhân, t thức,… chưa tốt,
còn chia cắt, thiếu sự cộng lực để cùng phối hợp thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa
đất nước.
Báo chí nước ngoài thường bình luận người Việt Nam thông minh, rất nhanh nhạy trong việc nắm
bắt và tiếp thu cái mới. Tiếc rằng nguồn nhân lực này lại chưa được khai thác đầy đủ, đào tạo chưa
bài bản, điều đó ảnh hưởng đến chất lượng nhân lực ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế
hội Việt Nam.
Theo các chuyên gia, để phát triển nguồn nhân lực Việt Nam trước mắt lâu dài cần phải tính
đến yếu t chất lượng sinh đẻ yếu tố bồi dưỡng sức dân. Không thể nói đến phát triển nguồn
Nguồn nhân lực Việt Nam - Trang 2
Nguồn nhân lực Việt Nam - Người đăng: Nguyen Thi Nhung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Nguồn nhân lực Việt Nam 9 10 305