Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên Lí Mác Lê nin

Được đăng lên bởi lam101365
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 955 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Câu 1: " Vàng đúng là một thư kỳ diệu! ai có nó thì người đó sẽ trở thành chu3nhan6
của mọi thứ mà anh ta muốn có". Tiền bạc có đúng là vạn năng không? Rốt cuộc tiền
có chức năng nào? Chức năng nào không cần đòi hỏi có tiền vàng? ( Vì sao?)
Ngay từ đầu thế kỷ XVI, nhà hàng hải Italia đã từng kinh ngạc thốt lên rằng: "Vàng
đúng là một thứ kỳ diệu! Ai có nó thì người đó sẽ trở thành chủ nhân của tất cả mọi
thứ mà anh ta muốn có". Tôi đã từng tự hỏi liệu rằng vàng bạc, tiền tài có đúng là
vạn năng như nhà hàng hải này nói không? Thật sự tôi không thích câu nói của ông
ấy, nếu nói như ông thì mọi thứ đều có thể đánh đổi bằng tiền và tiền đúng là vạn
năng. Cũng phải nói rằng nếu không có vàng bạc, tiền tài thì người ta khó có thể
sống tốt được. Chúng có thể khiến cho một người nghèo khó trở thành tỉ phú chỉ sau
một đêm như khi họ trúng vé số chẳng hạn. Chúng cũng có thể giúp cho người ta
mua sắm được những thứ mà họ thích. Một ai đó có thể đi khắp mọi nơi chỉ cần
trong tay họ có tiền. Qủa thật, tiền đem đến cho con người rất nhiều lợi ích. Có
người đã từng nói rằng: "Tiền là tiên là Phật". Họ có quá xem trọng nó không, họ có
đề cao vai trò của nó quá không? Để rồi xem nó là vạn năng mà không biết rằng nó
vẫn chưa đủ để gọi như vậy!
"Tiền bạc đúng là một thứ kỳ diệu" nhưng nó không thể khiến cho chủ nhân của nó muốn gì cũng
được. Người ta đã từng nói rằng: "Có tiền mua tiên cũng được". Theo như câu nói này thì đồng
tiền có một mãnh lực thật lớn, có một sức mạnh biến những thứ không thể thành có thể. Nếu nói
đồng tiền không thể thay đổi được những thứ trong cuộc sống thì không đúng nhưng nếu nói nó
có thể làm thay đổi tất cả, mua được tất cả thì hoàn toàn sai. Cần phải nhấn mạnh rằng: Tiền bạc
không phải là vạn năng. Nó chỉ có thể phục vụ một số nhu cầu của con người, nó chỉ là một công
cụ, một phương tiện để con người sử dụng trong quá trình trao đổi và nó không thể làm thay đổi
mọi thứ. Mặc dù nó có thể mua được vàng bạc, đá quý, nhà lầu, xe hơi nhưng nó sẽ mãi mãi
không bao giờ mua được hạnh phúc. Cho dù một ai đó có vô số tiền bạc, của cải thì anh ta cũng
không bao giờ có được nó. Hạnh phúc, một cái gì đó thật khó nắm bắt, một thứ mà ai cũng muốn
có được nhưng tiền thì sẽ không mua được. Hạnh phúc chỉ đến với những người có cái tâm
lương thiện, luôn sống tốt với mọi người và bản thân. Nếu ai đó muốn dùng đồng tiền để đổi lấy
hạnh phúc thì cả đời anh ta cũng không thể có được nó.
Tình yêu cũng vậy, tình yêu là sự hòa điệu giữa một trái tim với một trái tim, th...
Câu 1:
" Vàng đúng là một thư kỳ diệu! ai có nó thì người đó sẽ trở thành chu3nhan6
của mọi thứ mà anh ta muốn có". Tiền bạc có đúng là vạn năng không? Rốt cuộc tiền
có chức năng nào? Chức năng nào không cần đòi hỏi có tiền vàng? ( Vì sao?)
Ngay t u th k XVI, nhà hàng h i Italia ã t ng kinh ng c th t lên r ng: "Vàng đầ ế đ
úng là m t th k di u! Ai có nó thì ng i ó s tr thành ch nhân c a t t c m i đ ườ đ
th mà anh ta mu n có". Tôi ã t ng t h i li u r ng vàng b c, ti n tài có úng là đ đ
v n n ng nh nhà hàng h i này nói không? Th t s tôi không thích câu nói c a ông ă ư
y, n u nói nh ông thì m i th u có th ánh i b ng ti n và ti n úng là v n ế ư đề đ đổ đ
n ng. C ng ph i nói r ng n u không có vàng b c, ti n tài thì ng i ta khó có th ă ũ ế ườ
s ng t t c. Chúng có th khi n cho m t ng i nghèo khó tr thành t phú ch sau đượ ế ườ
m t êm nh khi h trúng vé s ch ng h n. Chúng c ng có th giúp cho ng i ta đ ư ũ ườ
mua s m c nh ng th mà h thích. M t ai ó có th i kh p m i n i ch c n đượ đ đ ơ
trong tay h có ti n. Q a th t, ti n em n cho con ng i r t nhi u l i ích. Có đ đế ườ
ng i ã t ng nói r ng: "Ti n là tiên là Ph t". H có quá xem tr ng nó không, h ườ đ
cao vai trò c a nó quá không? r i xem nó là v n n ng mà không bi t r ng đề Để ă ế
v n ch a g i nh v y! ư đủ để ư
"Tiền bạc đúng là một thứ kỳ diệu" nhưng nó không thể khiến cho chủ nhân của nó muốn gì cũng
được. Người ta đã từng nói rằng: "Có tiền mua tiên cũng được". Theo như câu nói này thì đồng
tiền có một mãnh lực thật lớn, có một sức mạnh biến những thứ không thể thành có thể. Nếu nói
đồng tiền không thể thay đổi được những thứ trong cuộc sống thì không đúng nhưng nếu nói nó
có thể làm thay đổi tất cả, mua được tất cả thì hoàn toàn sai. Cần phải nhấn mạnh rằng: Tiền bạc
không phải là vạn năng. Nó chỉ có thể phục vụ một số nhu cầu của con người, nó chỉ là một công
cụ, một phương tiện để con người sử dụng trong quá trình trao đổi và nó không thể làm thay đổi
mọi thứ. Mặc dù nó có thể mua được vàng bạc, đá quý, nhà lầu, xe hơi nhưng nó sẽ mãi mãi
không bao giờ mua được hạnh phúc. Cho dù một ai đó có vô số tiền bạc, của cải thì anh ta cũng
không bao giờ có được nó. Hạnh phúc, một cái gì đó thật khó nắm bắt, một thứ mà ai cũng muốn
có được nhưng tiền thì sẽ không mua được. Hạnh phúc chỉ đến với những người có cái tâm
lương thiện, luôn sống tốt với mọi người và bản thân. Nếu ai đó muốn dùng đồng tiền để đổi lấy
hạnh phúc thì cả đời anh ta cũng không thể có được nó.
Tình yêu cũng vậy, tình yêu là sự hòa điệu giữa một trái tim với một trái tim, thậm chí là một trái
tim với nhiều trái tim và ngược lại. Nó là một cái gì đó thật mầu nhiệm, nó có thể giúp cho một
con người bước ra từ đau khổ để đi đến hạnh phúc, giúp một trái tim cô đơn được sưởi ấm
nhưng cũng có thể làm vỡ vụn một trái tim. Cũng như hạnh phúc, nó không phải là thứ dễ dàng
mà có được. Chính vì lẽ đó mà người ta không thể dùng vàng bạc, tiền tài để mua được một tình
yêu chân thành. Tôi muốn nói đến tình yêu chân thành chứ không phải là một tình yêu giả tạo, vì
có nhiều người muốn mình giàu sang, sung sướng mà sẵn sàng bán rẻ bản thân để cặp với
những đại gia chỉ vì để thỏa mãn tham vọng tiền tài của họ. Nhưng với một tình yêu chân thành
thì có bao nhiêu tiền cũng không thể nào mua được.
Tiền bạc cũng không thể mua được một gia đình hạnh phúc. Một gia đình cần phải có tình yêu
giữa những thành viên với nhau thì nó mới gọi là gia đình hạnh phúc nhưng nếu gia đình đó
được dựng nên từ những đồng tiền lạnh lùng, vô cảm thì sẽ chẳng bao giờ có thứ gọi là gia đình
hạnh phúc được. Như đã nói, tiền không thể mua được tình yêu, và nếu một gia đình mà không
có tình yêu thì làm sao có hạnh phúc. Những gia đình được tạo nên từ tiền bạc như thế cũng sẽ
nhanh chóng tan biến theo những đồng tiền ấy.
Và một thứ nữa mà có thể thấy có tiền cũng không mua được đó là sức khỏe. Nó là vốn quý giá
mà tạo hóa ban tặng cho mỗi con người, và không phải ai cũng có sức khỏe giống như ai. Mỗi
người đều có một sự sắp đặt riêng của tạo hóa. Cho nên một người nào đó dù muốn hay không
cũng không thể mua sức khỏe của người khác.
Có thể thấy rằng tiền bạc chỉ có thể mua được những thứ thuộc về vật chất còn tinh thần thì
không. Hạnh phúc, tình yêu, gia đình, sức khỏe, may mắn...còn rất nhiều thứ mà cho dù có bao
nhiêu tiền cũng không mua được. Tiền bạc vẫn rất kỳ diệu nhưng nó không phải là vạn năng vì
ngoài nó ra thì vẫn còn rất nhiều thứ quý giá hơn mà nó không thể nào so sánh được!
Nguyên Lí Mác Lê nin - Trang 2
Nguyên Lí Mác Lê nin - Người đăng: lam101365
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Nguyên Lí Mác Lê nin 9 10 269