Ktl-icon-tai-lieu

Nhà nước Văn Lang

Được đăng lên bởi Vũ Thư
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 13782 lần   |   Lượt tải: 6 lần
VAN LANG –AU LAC
Những điều kiện hình thành và đặc điểm của Nhà nước Văn Lang
Đăng ngày: 22:13 29-10-2009
Thư mục: Lịch sử
Thời đại Hùng Vương có vị trí rất quan trọng trong lịch sử nước ta. Những
kết quả nghiên cứu về giai đoạn này cho phép chúng ta dựng lại những nét
cơ bản về lịch sử, kinh tế chính trị, văn hóa xã hội và sự hình thành của Nhà
nước Văn Lang.
1. Điều kiện hình thành
Các tài liệu khảo cổ học, sử học, nhân chủng học... đa cho ta biết Nhà nước
Văn Lang xuất hiện là kết quả của 1 quá trình phát triển lâu dài hàng ngàn
năm trước đó của nền Văn Minh Sông Hồng.
Từ thời kỳ Phùng Nguyên trải qua giai đoạn Đồng Đậu, Gò Mun đến Đông
Sơn, do kỹ thuật luyện kim ngày càng phát triển đến hoàn hảo, nên công cụ
bằng đồng thau dần dần thay thế hẳn công cụ bằng đá.
Ở giai đoạn đầu, giai đoạn Phùng Nguyên, công cụ bằng đá còn chiếm ưu
thế, nền kinh tế còn mang tính chất nguyên thuỷ. Đến giai đoạn Đồng Đậu,
Gò Mun và nhất là Đông Sơn, nhiều loại hình công cụ bằng đồng ra đời và
ngày càng phong phú, đa dạng như lưỡi cuốc, lưỡi cày, lưỡi thuổng, xẻng,
rìu, v.v.. Mỗi loại công cụ sản xuất cũng có các kiểu dáng khác nhau. Trong
khoảng 200 chiếc lưỡi cày bằng đồng có tới 4 kiểu dáng, đó là lưỡi cày hình
tam giác có họng tra cán to khoẻ được phân bố ở dọc sông Thao, lưỡi cày
hình thoi, hình bầu dục được phân bố ờ vùng đồng bằng Bắc Bộ, vùng sông
Mã, lưỡi cày hình xẻng vai ngang được phân bố ở vùng làng Vạc. Cuốc
cũng bao gồm nhiều kiểu như lưỡi cuốc có lỗ tra cán, cuốc hình tam giác,
cuốc có vai, cuốc hình chữ U, cuốc hình quạt, lưỡi rìu gồm có rìu hình chữ
nhật, hình tứ diện lưỡi xoè, hình lưỡi xéo, hình bàn chân, hình lưỡi lệch,
ngoài ra còn có lưỡi liềm đồng, công cụ lao động bằng sắt.
Sự tiến bộ của công cụ sản xuất bằng đồng đã có vai trò quan trọng trong
việc thúc đẩy nền kinh tế ngày càng phát triển, đạt đến một trình độ khá cao.
Nền kinh tế bao gồm nhiều ngành, nghề, trong đó nông nghiệp trồng lúa
nước chiếm địa vị chủ đạo, phổ biến rộng rãi khắp lãnh thổ từ trung du, đồng
bằng đến ven biển.

Với việc chế tạo ra lưỡi cày, nông nghiệp dùng cày đã thay thế nông nghiệp
dùng cuốc, đánh dấu bước phát triển mới, mạnh mẽ trong nền kinh tế thời
Hùng Vương. Việc nhiều loại hình công cụ sản xuất bằng đồng ra đời còn
chứng tỏ bước tiến về kỹ thuật canh tác của cư dân bấy giờ. Nông nghiệp
dùng cày là nguồn cung cấp lương thực chính nuôi sống xã hội, trở thành cơ
sở chủ yếu của mọi hoạt động khác.
Những di cốt trâu bò nuôi tìm thấy trong cùng một di tích văn hoá Đông
S...
VAN LANG –AU LAC
Những điều kiện hình thành và đặc điểm của Nhà nước Văn Lang
Đăng ngày: 22:13 29-10-2009
Thư mục: Lịch sử
Thời đại Hùng Vương có vị trí rất quan trọng trong lịch sử nước ta. Những
kết quả nghiên cứu về giai đoạn này cho phép chúng ta dựng lại những nét
cơ bản về lịch sử, kinh tế chính trị, văn hóa xã hội và sự hình thành của Nhà
nước Văn Lang.
1. Điều kiện hình thành
Các tài liệu khảo cổ học, sử học, nhân chủng học... đa cho ta biết Nhà nước
Văn Lang xuất hiện là kết quả của 1 quá trình phát triển lâu dài hàng ngàn
năm trước đó của nền Văn Minh Sông Hồng.
Từ thời kỳ Phùng Nguyên trải qua giai đoạn Đồng Đậu, Gò Mun đến Đông
Sơn, do kỹ thuật luyện kim ngày càng phát triển đến hoàn hảo, nên công cụ
bằng đồng thau dần dần thay thế hẳn công cụ bằng đá.
Ở giai đoạn đầu, giai đoạn Phùng Nguyên, công cụ bằng đá còn chiếm ưu
thế, nền kinh tế còn mang tính chất nguyên thuỷ. Đến giai đoạn Đồng Đậu,
Gò Mun và nhất là Đông Sơn, nhiều loại hình công cụ bằng đồng ra đời và
ngày càng phong phú, đa dạng như lưỡi cuốc, lưỡi cày, lưỡi thuổng, xẻng,
rìu, v.v.. Mỗi loại công cụ sản xuất cũng có các kiểu dáng khác nhau. Trong
khoảng 200 chiếc lưỡi cày bằng đồng có tới 4 kiểu dáng, đó là lưỡi cày hình
tam giác có họng tra cán to khoẻ được phân bố ở dọc sông Thao, lưỡi cày
hình thoi, hình bầu dục được phân bố ờ vùng đồng bằng Bắc Bộ, vùng sông
Mã, lưỡi cày hình xẻng vai ngang được phân bố ở vùng làng Vạc. Cuốc
cũng bao gồm nhiều kiểu như lưỡi cuốc có lỗ tra cán, cuốc hình tam giác,
cuốc có vai, cuốc hình chữ U, cuốc hình quạt, lưỡi rìu gồm có rìu hình chữ
nhật, hình tứ diện lưỡi xoè, hình lưỡi xéo, hình bàn chân, hình lưỡi lệch,
ngoài ra còn có lưỡi liềm đồng, công cụ lao động bằng sắt.
Sự tiến bộ của công cụ sản xuất bằng đồng đã có vai trò quan trọng trong
việc thúc đẩy nền kinh tế ngày càng phát triển, đạt đến một trình độ khá cao.
Nền kinh tế bao gồm nhiều ngành, nghề, trong đó nông nghiệp trồng lúa
nước chiếm địa vị chủ đạo, phổ biến rộng rãi khắp lãnh thổ từ trung du, đồng
bằng đến ven biển.
Nhà nước Văn Lang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhà nước Văn Lang - Người đăng: Vũ Thư
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Nhà nước Văn Lang 9 10 144