Ktl-icon-tai-lieu

Nhà Tần Hán

Được đăng lên bởi Thu Khanh Nguyen
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 732 lần   |   Lượt tải: 1 lần
I - NHÀ TẦN ( 221 B.C - 207 B.C )
Thời Chiến quốc, ở Trung quốc có 7 nước lớn là : Yên , Tề, Sở, Triệu, Ngụy, Hàn và Tần,
trong đó từ giữa thế kỷ thứ IV B.C, Tần trở thành nước hùng mạnh nhất. Trong cuộc tổng tiến
công cuối cùng diễn ra từ năm 230 đến năm 221 B.C, Tần đã lần lượt tiêu diệt sáu nước kia,
hoàn thành việc thống nhất Trung quốc, trên cơ sở đó , triều đại phong kiến đầu tiên ở Trung
quốc - triều Tần - được thành lập.
1-

Những điều kiện để nhà Tần thống nhất Trung quốc :

a-

Khách quan :

- Chiến tranh liên miên từ thời Xuân thu - Chiến quốc, đã phá hoại nền kinh tế Trung quốc, do
đó yêu cầu thống nhất Trung quốc được đặt ra.
- Do yêu cầu về thủy lợi.
- Thống nhất để có thể chống ngoại xâm (quân Hung nô - một bộ phận của tộc Mông cổ, ở
phương Bắc)
- Có những biến đổi quan trọng trong lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất.
b-

Chủ quan :

- Cải cách của Thương ưởng đã đặt cơ sở để xây dựng chế độ phong kiến mới.
Thương Ưởng tên là Vệ Ưởng, nhưng do được phong đất ở Thương nên gọi Thương
Ưởng. Ông được Tần Hiếu Công tin dùng, cải cách của Ông xác định chế độ mua
bán ruộng đất, nhằm nâng đở địa chủ và thương nhân, để củng cố chính quyền và
xây dựng lực lượng quân đội mạnh.
-Vua Tần ( Tần Thủy Hoàng ) được nhiều tướng tài và người tài giúp sức (như Lã Bát Vi, Lý Tư,
Bạch Khởi,...).
- Giai cấp thống trị thấy cần phải thống nhất đất nước, thống nhất lực lượng để đối phó với
quần chúng (qúi tộc cũ, thương nhân , địa chủ dù nội bộ chúng có mâu thuẩn)
Nhờ những điều kiện thuận lợi trên mà nhà Tần đã nhanh chóng đánh bại được 6
nước , thống nhất được Trung quốc.
2-

Những chính sách của nhà Tần :

Năm 221 B.C, Vua Tần là Doanh Chính đã thống nhất toàn bộ lưu vực sông Hoàng hà và
Trường giang, lên ngôi đặt hiệu là Tần Thủy Hoàng đế.
# Về kinh tế :

- Nông nghiệp :
Hoàng đế nắm quyền sở hữu ruộng đất tối cao, những người sử dụng ruộng đất phải nộp tô
thuế và làm nghiã vụ lực dịch cho nhà nước (trừ qúi tộc và tăng lữ). Tuy nhiên nhà nước vẫn
công nhận quyền tư hữu ruộng đất và không thu thuế ruộng đất tư.
Khuyến khích dân chúng khẩn hoang. Nhà nước quản lý, sửa sang các công trình thủy lợi,
đê điều, xây dựng đường xá, cho đào con sông lớn gọi là Biện hà (huyện Khai phong- Tỉnh Hà
nam) nối liền các dòng sông Tế, Nhữ, Hoài, Tứ ; khơi nhiều sông ngòi ở các miền thuộc đất Sơ,
Ngô, Tề , Thục cũ, vừa đế tưới ruộng vừa để đi lại dễ dàng.
Nhờ những chính sách trên mà chỉ trong một thời gian, nông nghiệp được phục hồi và phát
triển, đảm bảo được lương thực, đời s...
I - NHÀ TẦN ( 221 B.C - 207 B.C )
Thời Chiến quốc, ở Trung quốc có 7 nước lớn là : Yên , Tề, Sở, Triệu, Ngụy, Hàn Tần,
trong đó từ giữa thế kỷ thứ IV B.C, Tần trở thành nước hùng mạnh nhất. Trong cuộc tổng tiến
công cuối cùng diễn ra từ năm 230 đến năm 221 B.C, Tần đã lần lượt tiêu diệt sáu nước kia,
hoàn thành việc thống nhất Trung quốc, trên sở đó , triều đại phong kiến đầu tiên Trung
quốc - triều Tần - được thành lập.
1- Những điều kiện để nhà Tần thống nhất Trung quốc :
a- Khách quan :
- Chiến tranh liên miên từ thời Xuân thu - Chiến quốc, đã phá hoại nền kinh tế Trung quốc, do
đó yêu cầu thống nhất Trung quốc được đặt ra.
- Do yêu cầu về thủy lợi.
- Thống nhất để th chống ngoại xâm (quân Hung - một bộ phận của tộc Mông cổ,
phương Bắc)
- Có những biến đổi quan trọng trong lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất.
b- Chủ quan :
- Cải cách của Thương ưởng đã đặt cơ sở để xây dựng chế độ phong kiến mới.
Thương Ưởng tênVệ Ưởng, nhưng do được phong đất Thương nên gọi Thương
Ưởng. Ông được Tần Hiếu Công tin dùng, cải cách của Ông xác định chế độ mua
bán ruộng đất, nhằm nâng đở địa chủ thương nhân, để củng cố chính quyền
xây dựng lực lượng quân đội mạnh.
-Vua Tần ( Tần Thủy Hoàng ) được nhiều tướng tài và người tài giúp sức (như Lã Bát Vi, Lý Tư,
Bạch Khởi,...).
- Giai cấp thống trị thấy cần phải thống nhất đất nước, thống nhất lực lượng để đối phó với
quần chúng (qúi tộc cũ, thương nhân , địa chủ dù nội bộ chúng có mâu thuẩn)
Nhờ những điều kiện thuận lợi trên nhà Tần đã nhanh chóng đánh bại được 6
nước , thống nhất được Trung quốc.
2- Những chính sách của nhà Tần :
Năm 221 B.C, Vua Tần Doanh Chính đã thống nhất toàn bộ lưu vực sông Hoàng
Trường giang, lên ngôi đặt hiệu là Tần Thủy Hoàng đế.
# Về kinh tế :
Nhà Tần Hán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhà Tần Hán - Người đăng: Thu Khanh Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Nhà Tần Hán 9 10 940