Ktl-icon-tai-lieu

Nhân cách và nhân tố ảnh hưởng sự hình thành tâm lý nhân cách

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 6555 lần   |   Lượt tải: 23 lần
Tâm lí học đại cương
ThS.Bùi Kim Chi
Khoa Luật hình sự
Trường đại học luật Hà Nội

Bài 3: Nhân cách và những nhân tố
ảnh hưởng đến sự phát triển
nhân cách
1. Nhân cách
2. Những nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và
phát triển nhân cách

1. Nhân cách
1.1. Định nghĩa
1.2. Những đặc điểm cơ bản của nhân cách
1.3. Cấu trúc tâm lí của nhân cách

1.1. Định nghĩa nhân cách
Phân biệt các thuật ngữ:
Con người
Cá nhân
Cá thể
Nhân cách.
- “Nhân cách là tổ hợp những thuộc tính TL của một con
người, biểu hiện ở bản sắc và giá trị XH của người ấy”.


Định nghĩa nhân cách
P.M.H:
“Nhân cách là tổng hòa không phải mọi đặc
điểm cá thể của con người, mà chỉ những đặc
điểm nào qui định con người như là một thành
viên của XH, như là một CD, một người LĐ, một
nhà HĐ có ý thức”.
•

Định nghĩa nhân cách
X.L.Rubinstein: “Nhu cầu muốn trở thành nhân cách”.
Nhu cầu này xuất hiện ở trẻ 2-3 tuổi.
“Ý thức bản ngã” (cái tôi) của nhân cách, trong đó
bao gồm cả YT giới tính của trẻ cũng bắt đầu được
hình thành. Các thuộc tính TL cũng dần rõ nét, lần lượt
“đắp” vào YT bản ngã này, tạo thành một “lăng kính
CQ” mà mọi tác động của TG bên ngoài đều khúc xạ
qua nó.
 YT bản ngã đóng vai trò trụ cột trong nhân cách.

Đặc điểm cơ bản của nhân cách
Tính ổn định của nhân cách
Tính thống nhất của nhân cách
Tính tích cực của nhân cách
Tính giao tiếp của nhân cách

Cấu trúc tâm lí của nhân cách
Xu hướng
Năng lực
Phong cách hành vi của nhân cách
Hệ thống điều khiển của nhân cách
( YT bản ngã -cái tôi của NC)

2. Những nhân tố ảnh hưởng
đến sự hình thành và phát triển
nhân cách
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Nhân
Nhân
Nhân
Nhân
Nhân

tố
tố
tố
tố
tố

bẩm sinh – di truyền
hoàn cảnh
giáo dục
hoạt động
giao tiếp

2.1.Nhân tố bẩm sinh – di truyền
Nhân tố BS – DT (nhân tố thể chất): là toàn bộ
những đặc điểm giải phẫu – sinh lí của cơ thể nói
chung và của hệ TK nói riêng có sẵn khi con người mới
sinh ra, DT từ thế hệ này sang thế hệ khác.
BS: là chỉ cái gì đã có khi mới sinh ra.
DT: là chỉ cái gì của thế hệ trước truyền lại cho thế hệ
sau ...


-

2.2. Nhân tố hoàn cảnh
Hoàn cảnh tự nhiên:
Ảnh hưởng của hoàn cảnh địa lí đến TL con
người.
Theo quan điểm TLH Mácxít hoàn cảnh tự
nhiên không giữ vai trò quan trọng và quyết
định, mà nó chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển
TL, NC cá nhân.
 Hoàn cảnh xã hội:


Nhân tố hoàn cảnh
C.Mác: “Thực ra con người tạo ra HC đến mức nào thì
HC cũng tạo ra con người đến mức ấy”.
 NC con người không phải do HC quyết định một
cách bị động, máy móc như trong quan điểm trên,...
Tâm lí học đại cương
ThS.Bùi Kim Chi
Khoa Luật hình sự
Trường đại học luật Hà Nội
Nhân cách và nhân tố ảnh hưởng sự hình thành tâm lý nhân cách - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhân cách và nhân tố ảnh hưởng sự hình thành tâm lý nhân cách - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Nhân cách và nhân tố ảnh hưởng sự hình thành tâm lý nhân cách 9 10 455