Ktl-icon-tai-lieu

Nhân tướng học giải nghĩa

Được đăng lên bởi kts-le_nho
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 956 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Tài liệu tham khảo:
Toạ đàm: “Ứng dụng
Nhân tướng học trong
Quản Trị Nhân Sự”

Ứng dụng nhân tướng học để nhận diện
năng lực và tính cách nhân sự
Thanh Từ Dịch Học Sĩ Trần Quốc Thái

THANH TỪ DỊCH HỌC SỸ TRẦN QUỐC THÁI

Thanh Từ - Dịch Học Sĩ Trần Quốc Thái

Cái học của người xưa

Thượng thông thiên văn

Hạ đạt địa lý
Thanh Từ - Dịch Học Sĩ Trần Quốc Thái

Thượng Thông Thiên văn
Các môn học
quan sát các
tinh tú, hiện
tượng, vật thể
(điềm trời) nằm
ngoài Trái Đất
và bầu khí
quyển của nó,
để biết trước
thời tiết - mùa
màng - bệnh
dịch...để phòng
tránh.
Thanh Từ - Dịch Học Sĩ Trần Quốc Thái

Hạ đạt địa lý
Biết chỗ sinh khí của đất đai để an lạc sinh
sống.
• Địa lý – Phong thủy:
- Phái Bát Trạch: Tuổi gia chủ và không gian (hướng).
- Phái Huyền Không: Không gian và thời gian.
- ...

Thanh Từ - Dịch Học Sĩ Trần Quốc Thái

Trung tri nhân sự:
Học để biết cá tính và mệnh số con người.
1. Lý Dịch: Dựa vào động tĩnh âm dương của Lý Dịch và
Tượng Dịch.

Thanh Từ - Dịch Học Sĩ Trần Quốc Thái

1.Lý Dịch: Ứng dụng vào “Tri nhân sự”
Dựa vào ngày tháng năm sinh để suy ra Quẻ, dự đoán tính cách , định
hướng nghề nghiệp.
Ví dụ: Một người sinh ngày 11 tháng 5 Năm Tân Hợi giờ Mão là Tượng:

-

☳
☷

☳
☵

Dự

Giải

Dĩ hòa vi quý là châm ngôn cuộc sống.
Do dự, cẩn thận là bản tính trời ban.
Vui vẻ thuận theo nghiệp giảng dạy
Dự đoán là đề tài luôn tìm và khám phá.
Sự chuẩn bị vào đời là đề tài giảng dạy.
Thuận lòng đi giảng dạy khắp nơi.
Thanh Từ - Dịch Học Sĩ Trần Quốc Thái

- Lý Dịch: Ứng dụng vào “Tri nhân sự”
• Dựa vào Họ và Tên tính ra được Dịch Tượng là (Trần Quốc Thái)

☳*
☷

☵
☶

☲
☷

Dự
Kiển
Tấn
- Tánh: cẩn thận, đề phòng trở ngại khi tiến hành việc gì.
- Thiếu cương quyết là trở ngại đường phát triển của mình.
- Điểm nổi trội rõ ràng của tôi là sự hòa đồng, nên nhiều bạn.
- Tôi học Chân Lý, cái mà mọi thứ phải thuận theo lý đó mà
xuất hiện.
- Tôi nghiên cứu ngành dự đoán rất sáng và phát triển.
- Lời dự đoán của tôi giúp những người gặp khó khăn trở ngại
vượt qua và tiến bộ, phát triển, khá giả hơn.
Thanh Từ - Dịch Học Sĩ Trần Quốc Thái

- Lý Dịch: Ứng dụng vào “đàm phán thuyết phục”

Một nhân viên của Cty A đã làm sai đôi chút
mẫu hàng khách đặt  nguy cơ nhân viên này
phải đền lô hàng hoặc Cty bị phạt...
BGD đã chọn giờ: Thuần Đoài – Tùy để đi thuyết
phục
☱
☱
☱*
☳
Thuần Đoài

Tùy

Ý nghĩa: Lời nói,thiếu nữ được chiều theo.
BGĐ quyết định cử một nhân viên nữ đi thuyết phục.

KQ: Cuộc thuyết phục được thành công.
Thanh Từ - Dịch Học Sĩ Trần Quốc Thái

Trung t...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhân tướng học giải nghĩa - Người đăng: kts-le_nho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Nhân tướng học giải nghĩa 9 10 615