Ktl-icon-tai-lieu

Nhân vật tiêu biểu Lí thuyết hành vi

Được đăng lên bởi Phan Ngọc
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 162 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các đại diện tiêu biểu :
Tiểu sử
1 ROBERT OWEN (1771-1858)

nhà xã hội chủ nghĩa không tưởng vĩ đại người

Anh.
Ông sinh trưởng ở Newtown vùng Mongomery, nước Anh, trong một gia đình thợ thủ công
bình thường. Cả cha và mẹ Owen đều làm thợ mộc đóng khung dệt. Cuộc đời của Robert
Owen trải qua các thời kỳ của cuộc cách mạng công nghiệp ở nước Anh. Khi học hết tiểu học
và học dở dang trung học, Owen tham gia vào việc kinh doanh vải, sau đó là chủ xưởng dệt.
Năm 19 tuổi, ông trở thành chủ xưởng dệt ở Manchester. Năm 28 tuổi, Owen quản lý nhà
máy dệt New Lanak (Scotland). Trong thời gian quản lý nhà máy (1797 - 1824), Robert Owen
đã tham gia nghiên cứu kinh tế và chính trị học. Với khả năng trí tuệ nhạy bén và môi trường
hoạt động, ông đã làm nhiều việc để cải thiện điều kiện lao động và đời sống của công nhân.
Ông có những suy nghĩ sâu sắc về xã hội tư bản và nhưng dự định cải tạo xã hội đó. Ông
chuyển dần từ chủ nghĩa từ thiện sang chủ nghĩa xã hội không tưởng.

2 ABRAHAM MASLOW Abraham Harold Maslow sinh ngày mùng 1 tháng 4 năm
1908 tại Brooklyn, New York. Ông là con trai đầu lòng của 7 người con, cha mẹ của ông là người
Do Thái di cư có ít học thức đến từ Nga. Cha mẹ ông đã hy vọng chan chứa về tương lai của đàn
con tại Hoa Kỳ nên đã không ngừng thúc giục các con chăm chỉ học tập để thành công. Không bất
ngờ lắm, ông trở thành cậu bé đơn độc và vùi đầu vào sách vở.
Ông hoàn tất cử nhân năm 1930, thạc sĩ năm 1931, và tiến sĩ vào năm 1934, tất cả đều thuộc
chuyên ngành Tâm lý thuộc Đại học Wisconsin. Một năm sau khi tốt nghiệp, ông trở lại New York
cộng tác với E. L. Thorudike tại Đại học Columbia, ở đó Maslow bắt đầu hứng thú với nghiên cứu về
dục tính nơi người.
Sau đó ông chính thức dạy tại Đại học Brooklyn. Trong thời gian này, ông gặp gỡ rất nhiều những
học giả Châu Âu di cư đến Hoa Kỳ, nhất là ở Brooklyn vào thời đó như Adler, Fromm, Horney và vài
học giả nhóm Hình thái và nhóm Freudian.

3 HERBERT A.SIMON (15/6/1916 – 9/2/2001) là một nhà khoa học chính trị, kinh
tế, xã hội học, tâm lý học người Mỹ và đặc biệt là giáo sư tại Đại học Carnegie Mellon—nơi ông có
các nghiên cứu về nhiều lĩnh vực như nhận thức tâm lý, khoa học nhận thức, khoa học máy tính,
hành chính, kinh tế, quản lý, khoa học triết học, xã hội học và khoa học chính trị. Với gần một ngàn
ấn phẩm thường xuyên được trích dẫn, ông là một trong những nhà khoa học xã hội có ảnh hưởng
nhất trong thế kỷ 20.[4]

Simon là một trong những người sáng lập ra một vài lĩnh vực khoa học quan trọng ngày ...


 nhà xã hội chủ nghĩa không tưởng vĩ đại người
Anh.
Ông sinh trưởng Newtown vùng Mongomery, nước Anh, trong một gia đình thợ thủ công
bình thường. Cả cha mẹ Owen đều làm thợ mộc đóng khung dệt. Cuộc đời của Robert
Owen trải qua các thời kỳ của cuộc cách mạng công nghiệp ở nước Anh. Khi học hết tiểu học
và học dở dang trung học, Owen tham gia vào việc kinh doanh vải, sau đó là chủ xưởng dệt.
Năm 19 tuổi, ông trở thành chủ xưởng dệt ở Manchester. Năm 28 tuổi, Owen quản lý nhà
máy dệt New Lanak (Scotland). Trong thời gian quản lý nhà máy (1797 - 1824), Robert Owen
đã tham gia nghiên cứu kinh tế và chính trị học. Với khả năng trí tuệ nhạy bén và môi trường
hoạt động, ông đã làm nhiều việc để cải thiện điều kiện lao động và đời sống của công nhân.
Ông có những suy nghĩ sâu sắc về xã hội tư bản và nhưng dự định cải tạo xã hội đó. Ông
chuyển dần từ chủ nghĩa từ thiện sang chủ nghĩa xã hội không tưởng.
!""#"$$"%&Abraham Harold Maslow sinh ngày mùng 1 tháng 4 năm
1908 tại Brooklyn, New York. Ông là con trai đầu lòng của 7 người con, cha mẹ của ông là người
Do Thái di cư có ít học thức đến từ Nga. Cha mẹ ông đã hy vọng chan chứa về tương lai của đàn
con tại Hoa Kỳ nên đã không ngừng thúc giục các con chăm chỉ học tập để thành công. Không bất
ngờ lắm, ông trở thành cậu bé đơn độc và vùi đầu vào sách vở.
Ông hoàn tất cử nhân năm 1930, thạc năm 1931, tiến vào năm 1934, tất cả đều thuộc
chuyên ngành Tâm thuộc Đại học Wisconsin. Một năm sau khi tốt nghiệp, ông trở lại New York
cộng tác với E. L. Thorudike tại Đại học Columbia, ở đó Maslow bắt đầu hứng thú với nghiên cứu v
dục tính nơi người.
Sau đó ông chính thức dạy tại Đại học Brooklyn. Trong thời gian này, ông gặp gỡ rất nhiều những
học giả Châu Âu di cư đến Hoa Kỳ, nhất là ở Brooklyn vào thời đó như Adler, Fromm, Horney và vài
học giả nhóm Hình thái và nhóm Freudian.
3 HERBERT A.SIMON (15/6/1916 – 9/2/2001) là một nhà khoa học chính trị, kinh
tế, xã hội học, tâm lý học người Mỹ và đặc biệt là giáo sư tại Đại học Carnegie Mellon—nơi ông có
các nghiên cứu về nhiều lĩnh vực như nhận thức tâm lý, khoa học nhận thức, khoa học máy tính,
hành chính, kinh tế, quản lý, khoa học triết học, xã hội họckhoa học chính trị. Với gần một ngàn
ấn phẩm thường xuyên được trích dẫn, ông là một trong những nhà khoa học xã hội có ảnh hưởng
nhất trong thế kỷ 20.
[4]
Nhân vật tiêu biểu Lí thuyết hành vi - Trang 2
Nhân vật tiêu biểu Lí thuyết hành vi - Người đăng: Phan Ngọc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Nhân vật tiêu biểu Lí thuyết hành vi 9 10 309