Ktl-icon-tai-lieu

Nhân viên xã hội với trẻ em bị bạo hành

Được đăng lên bởi Pham Hien
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1429 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nhóm3
Đềtài1
ĐÁNH GIÁ VÒNG ĐỜI SẢN PHẨM
ĐiểmThànhViên
1.LÔVĂNDỨC
9d
2.HOÀNGVĂNĐẠT
9d
3.NGUYỄNTHỊHOÀI 8.5 d
4.CAOTHỊHIỀN
8.5 d
5.TRẦNVĂNTRUNG
8d
6.TRẦNVĂNLÝ
8d
7.TRẦNVĂNSƠN
8d

I.GIỚI THIỆU

II.NỘI DUNG
1.kháiniệm.
2.phươngphápvàquytrìnhLCA.
3.lợiíchvànhượcđiểm.

III.KẾT LUẬN

I.GIỚI THIỆU
Đánhgiávòngđời
LIFECYCLEASESSMENT(LCA)
Cácsảnphẩm,dịchvụhayquátrìnhđềucóvòngđời(lifecycle).
Vòngđờicủamộtsảnphẩmbắtdầutừkhikhaithác/thuhoạchnguyênliệu
quacáccôngđoạnchếbiếnthànphẩmphânphốiđếnngườisửdụngsauđósảnphẩmđựơcthảibỏhaytáisửdụng.

Phát triển sản phẩm

tiếp thị

Sơ đồ minh họa vòng đời sản phẩm

Tác động qua lại

Nguyên liệu

Sản xuất chế
biến

Đóng gói

Phân phối

Các tác động môi trường

Sử dụng

Thải bỏ

II.NỘI DUNG
1.khái niệm
Đánhgiávòngđờisảnphẩmlà1quátrìnhđánhgiácáctácđộnglênmôitrườngliênquanđến1sảnphẩm,1quátrìnhhay
1hoạtđộngbằngcáchxácđịnhvàlượnghóanănglượng,nguyênliệusửdụngvàcácchấtthảiramôitrường.

Vídụ: ô-tô,máygiặt,sơn...

Đánh giá vòng đờisản phẩmcó thể được áp dụng cho mọi sản phẩmcần có các
nghiên cứu toàn bộ vòng đời để hiểu được các tác động môi trường củanó.

Quátrìnhđánhgiáxuyênsuốttừkhi:
khaithácvàxửlínguyênliệu

sảnxuất,vậnchuyểnvàphânphối

sửdụng,táisửdụng

bảohành,táichếvàthảibỏ

2.QUYTRÌNH VÀ PHƯƠNGPHÁP LCA
LCA đã được tiêu chuẩn hóa trong tiêu chuẩn của bộ tiêu chuẩn ISO 14000

cácgiaiđoạnphântíchvòngđờigồm4gđ:

Xác định mục tiêu,phạm
Vi đánh giá

Phân tích
Phân tích kiểm kê

Vòng đời
Phân tích tác động

Sản phẩm
Đánh giá việc cải thiện

Giaiđoạn1:xácđịnhmụctiêuvàphạmviđánhgiá.

a.Cácbiêncủahệ
ViệclựachọncácbiêncủahệđểđánhgiácóthểảnhhưởngđầuracủaLCA.

Hg

Nếu biên của hệ chỉ là khâu thải bỏ bóng đèn sau sử dụng thì bóng huỳnh quang sẽ gây ô nhiễm
thuỷ ngân hơn là bóng tròn.

Tuy nhiên nếu biên của hệ mở rộng đến cả khâu phát điện thì kết quả sẽ khác. Thuỷ ngân là
một chất nhiễm bẩn vết trong than, khi đốt cháy than để phát điện sẽ thải thuỷ ngân vào môi
trường;vàbóng đèn tròn tiêu thụ điện năng nhiều hơn nên trong cả vòng đời của bóng đèn
tròn sẽ làm thải nhiều thuỷ ngân hơn bóng huỳnh quang.

b.Đơnvịchứcnăng
Lựachọnđơnvịchứcnănglàrấtquantrọngđểsosánhcácsảnphẩm.
Vídụ:

Khi so sánhgiátúi chất dẻo và túi giấy đựng hàng tạp hoá, sẽkhông thích hợp,
Thay vào đó phải so sánh dựa trênthể tíchhàng hoá mà túi chứa được
(Đơn vị chức năng = thể tích chứa hàng của túi).

Giai đoạn 2:Phântíchkiểmkê.
Kếtquảđượcbảnthốngkêvòngđờisảnphẩm.
KiểmkêtấtcảcácKhíacạnhmôitrườngthuộcphạmviđãxácđịnhcầnđượcthiếtlập.
VD: Kiểm kê các đầu vào (nguyên liệu...
Nhóm3
Đtài1
ĐÁNH GIÁ VÒNG ĐI SN PHM
ĐimThànhViên
1.LÔVĂNDC 9 d
2.HOÀNGVĂNĐT 9 d
3.NGUYNTHHOÀI 8.5 d
4.CAOTHHIN 8.5 d
5.TRNVĂNTRUNG 8 d
6.TRNVĂNLÝ 8 d
7.TRNVĂNSƠN 8 d
Nhân viên xã hội với trẻ em bị bạo hành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhân viên xã hội với trẻ em bị bạo hành - Người đăng: Pham Hien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Nhân viên xã hội với trẻ em bị bạo hành 9 10 600