Ktl-icon-tai-lieu

Nhập môn xã hội học

Được đăng lên bởi khanh14144202
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 786 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1
I. PHẦN MỞ ĐẦU
ĐẶT VẤN ĐỀ
Vào những năm 1850, thuyết tiến hoá dần được hoàn thiện và được chấp nhận,
Spencer diễn tả ý tưởng về tiến hoá, rất lâu trước Darwin, trong một tiểu luận
về "Giả thuyết về sự phát triển“ (Development Hypothesis, 1852) và trong
cuốn Nguyên tắc tâm lý học của ông (1855). Năm 1855 Darwin và Wallace đọc
những tiểu luận thời danh của họ trước Hội Linnacan Society năm 1859, thế
giới cũ, như những vị giám mục tử tế nghĩ, đã bị đập tan từng mảnh khi tác
phẩm Nguồn gốc các loài xuất bản.Ở đây không còn là quan niệm mơ hồ về
tiến hoá, về những loài vật cao đẳng tiến triển từ những loài thấp hơn theo một
cách thế nào đó, mà đây là một lý thuyết có đầy đủ tài liệu và chi tiết dồi dào về
cách thế và quá trình thực thụ của sự tiến hoá "bằng luật đào thải tự nhiên, hay
sự bảo tồn những giống loại được ưu đãi trong cuộc tranh đấu sống còn". Trong
suốt mười năm cả thế giới đều nói về tiến hoá. Yếu tố đã nâng Spencer lên đến
tột đỉnh của làn sóng tư tưởng này chính là tinh thần sáng sủa khúc triết trong
việc đề nghị áp dụng ý tưởng tiến hoá vào mọi ngành nghiên cứu, và tầm trí
thức rộng lớn đã khiến cho hầu hết mọi ngành hiểu biết phải tôn trọng lý thuyết
ông
Vậy H.Spencer là ai và lí luận của ông như thế nào mà mọi người lại phải tôn
trọng ông đến thế. Bài tiểu luận này sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về ông
MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
Bài viết này trình bày những đóng của nhà xã hội học H.Pencer. Giúp chúng ta
hiểu rõ ràng hơn: pencer quan niệm như thế nào về xã hội, phương pháp nghiên
cứu xã hội, biết rõ hơn về các loại hình và thiết chế xã hội. Từ dó giúp chúng ta
rút ra ý nghĩa phương pháp luận nghiên cứu sự phát triển của xã hội ngày nay.
1.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Trước khi nghiên cứu cần nắm rõ một số vấn đề cơ bản như: mục đích nhiệm
vụ và đối tượng nghiên cứu,.... Rồi từ đó thu thập những thông tin đó từ tài liệu,
internet,...
Với Spencer thì ông vận dụng phương pháp thực chứng để nghiên cứu xã hội.
Nhưng khi vận dụng phuong pháp này lại gặp nhiều khó khăn. Khi nghiên cứu
Spencer đã chỉ ra được những khó khăn :
+Về kết quả nghiên cứu dể bị chi phối bởi cách nhìn của các nhà nghiên cứu là
khác nhau( tôn giáo, chính trị, đạo đức...)

2
+Khó khăn khách quan: khó do lường được trạng thái cảm xúc của đối tượng
nghiên cứu

3
II. KIẾN THỨC CƠ BẢN
2.1.

TIỂU SỬ CỦA NHÀ XÃ HỘI HỌC HERBERT SPENCER

2.1.1 TIỂU SỬ NHÀ XÃ HỘI HỌC

Ông sinh vào ngày 2 tháng 4 năm 1820 ở Derby năm. , con trai của William
George Spencer (thường được gọi là George). Spencer được ...
1
I. PHẦN MỞ ĐẦU
ĐẶT VẤN ĐỀ
Vào những năm 1850, thuyết tiến hoá dần được hoàn thiện và được chấp nhận,
Spencer diễn tả ý tưởng về tiến hoá, rất lâu trước Darwin, trong một tiểu luận
về "Giả thuyết về sự phát triển“ (Development Hypothesis, 1852) và trong
cuốn Nguyên tắc tâm lý học của ông (1855). Năm 1855 Darwin và Wallace đọc
những tiểu luận thời danh của họ trước Hội Linnacan Society năm 1859, thế
giới cũ, như những vị giám mục tử tế nghĩ, đã bị đập tan từng mảnh khi tác
phẩm Nguồn gốc các loài xuất bản.Ở đây không còn là quan niệm mơ hồ về
tiến hoá, về những loài vật cao đẳng tiến triển từ những loài thấp hơn theo một
cách thế nào đó, mà đây là một lý thuyết có đầy đủ tài liệu và chi tiết dồi dào về
cách thế và quá trình thực thụ của sự tiến hoá "bằng luật đào thải tự nhiên, hay
sự bảo tồn những giống loại được ưu đãi trong cuộc tranh đấu sống còn". Trong
suốt mười năm cả thế giới đều nói về tiến hoá. Yếu tố đã nâng Spencer lên đến
tột đỉnh của làn sóng tư tưởng này chính là tinh thần sáng sủa khúc triết trong
việc đề nghị áp dụng ý tưởng tiến hoá vào mọi ngành nghiên cứu, và tầm trí
thức rộng lớn đã khiến cho hầu hết mọi ngành hiểu biết phải tôn trọng lý thuyết
ông
Vậy H.Spencer là ai và lí luận của ông như thế nào mà mọi người lại phải tôn
trọng ông đến thế. Bài tiểu luận này sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về ông
MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
Bài viết này trình bày những đóng của nhà xã hội học H.Pencer. Giúp chúng ta
hiểu rõ ràng hơn: pencer quan niệm như thế nào về xã hội, phương pháp nghiên
cứu xã hội, biết rõ hơn về các loại hình và thiết chế xã hội. Từ dó giúp chúng ta
rút ra ý nghĩa phương pháp luận nghiên cứu sự phát triển của xã hội ngày nay.
1.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Trước khi nghiên cứu cần nắm rõ một số vấn đề cơ bản như: mục đích nhiệm
vụ và đối tượng nghiên cứu,.... Rồi từ đó thu thập những thông tin đó từ tài liệu,
internet,...
Với Spencer thì ông vận dụng phương pháp thực chứng để nghiên cứu xã hội.
Nhưng khi vận dụng phuong pháp này lại gặp nhiều khó khăn. Khi nghiên cứu
Spencer đã chỉ ra được những khó khăn :
+Về kết quả nghiên cứu dể bị chi phối bởi cách nhìn của các nhà nghiên cứu là
khác nhau( tôn giáo, chính trị, đạo đức...)
Nhập môn xã hội học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhập môn xã hội học - Người đăng: khanh14144202
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Nhập môn xã hội học 9 10 285