Ktl-icon-tai-lieu

Nhiếp ảnh & báo chí

Được đăng lên bởi thuhangbc46-gmail-com
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 2108 lần   |   Lượt tải: 1 lần
KHÁI QUÁT VỀ NHIẾP ẢNH VÀ ẢNH BÁO CHÍ
1. Sự hình thành và phát triển của nhiếp ảnh
- 1812 Những nghiên cứu đầu tiên về nhiếp ảnh của Nièpce.
- 1826 Một tấm thiếc phủ bởi một lớp nhựa đường Judée, đặt trong một chiếc "camera obscura"
làm xuất hiện một hình ảnh. Thời gian phơi sáng : nhiều ngày.
- 1833 Nièpce qua đời, Daguerre hãm hình ảnh với muối (NaCl).
- 1834 William Henry Fox, người Anh, cảm ứng giấy bằng cách sử dụng muối bạc và thu được
những dấu vết, những "photogenic drawnings". Thời gian phơi sáng : một cho đến nhiều phút.
- 1835 Talbot phát minh ra kỹ thuật calotype: một hình ảnh dương bản được tạo ra từ một âm
bản.
- 1839 William Herschel tạo được bức ảnh đầu tiên của mình và phát minh ra từ "nhiếp ảnh"
(photography).
- 1839 Hippolyte Bayard, người Pháp thực hiện được những bức ảnh dương bản trực tiếp và
triển lãm chúng ở Paris.
1839 Thông qua trung gian là nhà thiên văn học và chính trị gia Arago, Daguerre và Isidore
Niepce (con trai của Niepce) nhận được trợ cấp suốt đời của chính phủ đổi lại việc phổ biến qui
trình tạo Daguerreotype cho Viện Hàn Lâm Khoa Học. Daguerreotype là một hình ảnh dương
bản đưọc tạo ra nhờ vào một lớp bạc phủ lên một tấm đồng được mài bóng. Nhờ vào hơi I-ốt,
bạc trở nên nhạy cảm với ánh sáng. Tấm đồng phủ bạc phải được sử dụng trong vòng một giờ.
Thời gian phơi sáng : 15 phút. Daguerreotype là một hình ảnh dương bản duy nhất, không thể
nhân lên với bề mặt mỏng manh và gương. Việc dùng qui trình này dừng lại vào năm 1860
- 1840 Trào lưu hâm mộ chân dung. Nhiếp ảnh cho phép giới thiệu hình ảnh của mỗi cá nhân
mà trước đó chỉ dành cho những người giàu có với chân dung bằng hội họa. Xuất hiện những
bức ảnh đầu tiên mang tính "miêu tả sự kiện".
- 1841 Kỹ thuật calotype (hay còn gọi là Talbotype) được đăng ký phát minh bởi Henry Fox
Talbot. Bề mặt một tờ giấy được làm cứng bởi một dung dịch nitơ bạc, sau đó trải qua một số
thao tác không thể thiếu để cảm ứng tờ giấy. Sau khi khô, nó được đưa vào trong một cái khung
đỡ của một chiếc máy ảnh và thời gian phơi sáng dao động từ một đến nhiều phút. Sau khi phơi
sáng, người ta tráng tấm âm bản thu được và từ đó cho phép tạo ra nhiều ảnh dương bản từ một
âm bản duy nhất, điều rất khác biệt với qui trình của Daguerreotype.
1847
Blanquart-Evrard, người vùng Lille, Pháp thông báo với Viện Hàn Lâm Khoa Học những qui
trình của mình sản xuất ra những ảnh dương bản từ những âm bản giấy. Đó là sự bắt đầu của
công nghiệp hóa của nhiếp ảnh.
1848
Scott Archer phát minh qui trình collodion ẩm,...
KHÁI QUÁT VỀ NHIẾP ẢNH VÀ ẢNH BÁO CHÍ
1. Sự hình thành và phát triển của nhiếp ảnh
- 1812 Những nghiên cứu đầu tiên về nhiếp ảnh của Nièpce.
- 1826 Một tấm thiếc phủ bởi một lớp nhựa đường Judée, đặt trong một chiếc "camera obscura"
làm xuất hiện một hình ảnh. Thời gian phơi sáng : nhiều ngày.
- 1833 Nièpce qua đời, Daguerre hãm hình ảnh với muối (NaCl).
- 1834 William Henry Fox, người Anh, cảm ứng giấy bằng cách sử dụng muối bạc và thu được
những dấu vết, những "photogenic drawnings". Thời gian phơi sáng : một cho đến nhiều phút.
- 1835 Talbot phát minh ra kỹ thuật calotype: một hình ảnh dương bản được tạo ra từ một âm
bản.
- 1839 William Herschel tạo được bức ảnh đầu tiên của mình và phát minh ra từ "nhiếp ảnh"
(photography).
- 1839 Hippolyte Bayard, người Pháp thực hiện được những bức ảnh dương bản trực tiếp và
triển lãm chúng ở Paris.
1839 Thông qua trung gian là nhà thiên văn học và chính trị gia Arago, Daguerre và Isidore
Niepce (con trai của Niepce) nhận được trợ cấp suốt đời của chính phủ đổi lại việc phổ biến qui
trình tạo Daguerreotype cho Viện Hàn Lâm Khoa Học. Daguerreotype là một hình ảnh dương
bản đưọc tạo ra nhờ vào một lớp bạc phủ lên một tấm đồng được mài bóng. Nhờ vào hơi I-ốt,
bạc trở nên nhạy cảm với ánh sáng. Tấm đồng phủ bạc phải được sử dụng trong vòng một giờ.
Thời gian phơi sáng : 15 phút. Daguerreotype là một hình ảnh dương bản duy nhất, không thể
nhân lên với bề mặt mỏng manh và gương. Việc dùng qui trình này dừng lại vào năm 1860
- 1840 Trào lưu hâm mộ chân dung. Nhiếp ảnh cho phép giới thiệu hình ảnh của mỗi cá nhân
mà trước đó chỉ dành cho những người giàu có với chân dung bằng hội họa. Xuất hiện những
bức ảnh đầu tiên mang tính "miêu tả sự kiện".
- 1841 Kỹ thuật calotype (hay còn gọi là Talbotype) được đăng ký phát minh bởi Henry Fox
Talbot. Bề mặt một tờ giấy được làm cứng bởi một dung dịch nitơ bạc, sau đó trải qua một số
thao tác không thể thiếu để cảm ứng tờ giấy. Sau khi khô, nó được đưa vào trong một cái khung
đỡ của một chiếc máy ảnh và thời gian phơi sáng dao động từ một đến nhiều phút. Sau khi phơi
sáng, người ta tráng tấm âm bản thu được và từ đó cho phép tạo ra nhiều ảnh dương bản từ một
âm bản duy nhất, điều rất khác biệt với qui trình của Daguerreotype.
1847
Blanquart-Evrard, người vùng Lille, Pháp thông báo với Viện Hàn Lâm Khoa Học những qui
trình của mình sản xuất ra những ảnh dương bản từ những âm bản giấy. Đó là sự bắt đầu của
công nghiệp hóa của nhiếp ảnh.
1848
Scott Archer phát minh qui trình collodion ẩm, tạo âm bản trên kính mỏng và trong hơn những
âm bản trên giấy của Talbot. Được công chúng biết đến năm 1851, qui trình này được ưa
chuộng rộng rãi đến khoảng 1880 (vào thời điểm nó được thay thế bởi các tấm phủ keo
(gelatine) khô). Chất collodion được trộn thêm với các loại muối brome và muối i-ốt sau đó
được phủ lên một tấm kính, sau đó đưọc đưa vào khung khi còn ẩm rồi được phơi sáng. Âm bản
sau đó được tráng, để khô và đánh véc-ni.
Nhiếp ảnh & báo chí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhiếp ảnh & báo chí - Người đăng: thuhangbc46-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Nhiếp ảnh & báo chí 9 10 105