Ktl-icon-tai-lieu

Những đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản độc quyền

Được đăng lên bởi cunhanluat32-gmail-com
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 20964 lần   |   Lượt tải: 8 lần
NHỮNG ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ CƠ BẢN CỦA
CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN
Những đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản độc quyền
a) Tập trung sản xuất và các tổ chức độc quyền
Tích tụ và tập trung sản xuất cao dẫn đến hình thành các tổ chức độc quyền là đặc
điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa đế quốc.
Trong những năm 1900, ở Mỹ, Đức, Anh, Pháp đều có tình hình là các xí nghiệp lớn
chỉ chiếm khoảng 1% tổng số xí nghiệp, nhưng chiếm hơn 3,4 tổng số máy hơi
nước và điện lực gần một nửa tổng số công nhân và sản xuất ra gần một nửa tổng
số sản phẩm. Sự tích tụ và tập trung sản xuất đến mức cao như vậy đã trực tiếp
dẫn đến hình thành các tổ chức độc quyền. Bởi vì, một mặt, do có một số ít các xí
nghiệp lớn nên có thể dễ dàng thoả thuận với nhau; mặt khác, các xí nghiệp có
quy mô lớn, kỹ thuật cao nên cạnh tranh sẽ rất gay gắt, quyết liệt, khó đánh bại
nhau, do đó đã dẫn đến khuynh hướng thoả hiệp với nhau để nắm độc quyền.
Tổ chức độc quyền là tổ chức liên minh giữa các nhà tư bản lớn để tập trung vào
trong tay phần lớn việc sản xuất và tiêu thụ một số loại hàng hoá nào đó nhằm
mục đích thu được lợi nhuận độc quyền cao.
Khi mới bắt đầu quá trình độc quyền hoá, các liên minh độc quyền hình thành theo
liên kết ngang, nghĩa là mới chỉ liên kết những doanh nghiệp trong cùng một
ngành, nhưng về sau theo mối liên hệ dây chuyền, các tổ chức độc quyền đã phát
triển theo liên kết dọc, mở rộng ra nhiều ngành khác nhau.
Những hình thức độc quyền cơ bản là: cácten,xanhđica, tơrớt, côngxoócxiom,
cônggơlômêrát.
- Cácten là hình thức tổ chức độc quyền giữa các nhà tư bản ký hiệp nghị thoả
thuận với nhau về giá cả, quy mô, sản lượng, thị trường tiêu thụ, kỳ hạn thanh
toán, v.v.. Các nhà tư bản tham gia cácten vẫn độc lập về sản xuất và thương
nghiệp. Họ chỉ cam kết làm đúng hiệp nghị, nếu làm sai sẽ bị phạt tiền theo quy
định của hiệp nghị. Vì vậy, cácten là liên minh độc quyền không vững chắc. Trong
nhiều trường hợp, những thành viên thấy ở vào vị trí bất lợi đã rút ra khỏi cácten,
làm cho cácten thường tan vỡ trước kỳ hạn.
- Xanhđica là hình thức tổ chức độc quyền cao hơn, ổn định hơn cácten. Các xí
nghiệp tham gia xanhđica vẫn giữ độc lập về sản xuất, chỉ mất độc lập về lưu
thông: mọi việc mua - bán do một ban quản trị chung của xanhđica đảm nhận.
Mục đích của xanhđica là thống nhất đầu mối mua và bán để mua nguyên liệu với
giá rẻ, bán hàng hoá với giá đắt nhằm thu lợi nhuận độc quyền cao.
- Tơrớt là một hình thức độc quyền cao hơn cácten và xanhđica, nhằm thống nhất
cả việc sản xuất...
NHỮNG ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ CƠ BẢN CỦA
CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN
Những đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản độc quyền
a) Tập trung sản xuất và các tổ chức độc quyền
Tích tụ và tập trung sản xuất cao dẫn đến hình thành các tổ chức độc quyền là đặc
điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa đế quốc.
Trong những năm 1900, ở Mỹ, Đức, Anh, Pháp đều có tình hình là các xí nghiệp lớn
chỉ chiếm khoảng 1% tổng số xí nghiệp, nhưng chiếm hơn 3,4 tổng số máy hơi
nước và điện lực gần một nửa tổng số công nhân và sản xuất ra gần một nửa tổng
số sản phẩm. Sự tích tụ và tập trung sản xuất đến mức cao như vậy đã trực tiếp
dẫn đến hình thành các tổ chức độc quyền. Bởi vì, một mặt, do có một số ít các xí
nghiệp lớn nên có thể dễ dàng thoả thuận với nhau; mặt khác, các xí nghiệp có
quy mô lớn, kỹ thuật cao nên cạnh tranh sẽ rất gay gắt, quyết liệt, khó đánh bại
nhau, do đó đã dẫn đến khuynh hướng thoả hiệp với nhau để nắm độc quyền.
Tổ chức độc quyền là tổ chức liên minh giữa các nhà tư bản lớn để tập trung vào
trong tay phần lớn việc sản xuất và tiêu thụ một số loại hàng hoá nào đó nhằm
mục đích thu được lợi nhuận độc quyền cao.
Khi mới bắt đầu quá trình độc quyền hoá, các liên minh độc quyền hình thành theo
liên kết ngang, nghĩa là mới chỉ liên kết những doanh nghiệp trong cùng một
ngành, nhưng về sau theo mối liên hệ dây chuyền, các tổ chức độc quyền đã phát
triển theo liên kết dọc, mở rộng ra nhiều ngành khác nhau.
Những hình thức độc quyền cơ bản là: cácten,xanhđica, tơrớt, côngxoócxiom,
cônggơlômêrát.
- Cácten là hình thức tổ chức độc quyền giữa các nhà tư bản ký hiệp nghị thoả
thuận với nhau về giá cả, quy mô, sản lượng, thị trường tiêu thụ, kỳ hạn thanh
toán, v.v.. Các nhà tư bản tham gia cácten vẫn độc lập về sản xuất và thương
nghiệp. Họ chỉ cam kết làm đúng hiệp nghị, nếu làm sai sẽ bị phạt tiền theo quy
định của hiệp nghị. Vì vậy, cácten là liên minh độc quyền không vững chắc. Trong
nhiều trường hợp, những thành viên thấy ở vào vị trí bất lợi đã rút ra khỏi cácten,
làm cho cácten thường tan vỡ trước kỳ hạn.
- Xanhđica là hình thức tổ chức độc quyền cao hơn, ổn định hơn cácten. Các xí
nghiệp tham gia xanhđica vẫn giữ độc lập về sản xuất, chỉ mất độc lập về lưu
thông: mọi việc mua - bán do một ban quản trị chung của xanhđica đảm nhận.
Mục đích của xanhđica là thống nhất đầu mối mua và bán để mua nguyên liệu với
giá rẻ, bán hàng hoá với giá đắt nhằm thu lợi nhuận độc quyền cao.
- Tơrớt là một hình thức độc quyền cao hơn cácten và xanhđica, nhằm thống nhất
cả việc sản xuất, tiêu thụ, tài vụ đều do một ban quản trị quản lý. Các nhà tư bản
tham gia tơrớt trở thành những cổ đông thu lợi nhuận theo số lượng cổ phần.
- Côngxoócxiom là hình thức tổ chức độc quyền có trình độ và quy mô lớn hơn các
hình thức độc quyền trên. Tham gia côngxoócxiom không chỉ có các nhà tư bản
lớn mà còn cá các xanhđica, tơrớt, thuộc các ngành khác nhau nhưng liên quan với
nhau về kinh tế, kỹ thuật. Với kiểu liên kết dọc như vậy một côngxoócxiom có thể
có hàng trăm xí nghiệp liên kết trên cơ sở hoàn toàn phụ thuộc về tài chính vào
một nhóm tư bản kếch sù.
Những đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản độc quyền - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản độc quyền - Người đăng: cunhanluat32-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Những đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản độc quyền 9 10 946