Ktl-icon-tai-lieu

Những hiểu biết về cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN

Được đăng lên bởi Vũ Phương Nhi
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 537 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Vũ Phương Nhi
NHỮNG HIÊU BIẾT VỀ CỘNG ĐỒNG VĂN HÓA- XÃ HỘI ASEAN
Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (ASCC) được khởi nguồn từ văn kiện
Tầm nhìn ASEAN 2020. Tầm nhìn 2020 đã nêu ý tưởng về một cộng đồng khu
vực có những nhân tố sau: nhận thức rõ các mối quan hệ lịch sử, di sản văn hóa,
gắn bó với nhau bởi bản sắc khu vực được tăng cường, gắn kết và đùm bọc nhau
về mặt xã hội, quan tâm chăm sóc lẫn nhau, đặc biệt là trẻ em, thành niên, phụ nữ
và người già; quyền năng của xã hội dân sự được tăng cường; những người
khuyết tật và bất lợi được quan tâm đặc biệt; công bằng xã hội và nền pháp trị
được đề cao; không có ma tuý; có khả năng cạnh tranh cao; một ASEAN xanh và
sạch; có sự tham gia nhiều hơn của người dân, tập trung vào vấn đề phúc lợi và
nhân phẩm của con người...
Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN là một trong ba trụ cột của Cộng đồng
ASEAN cùng với Cộng đồng an ninh ASEAN (ASC) và Cộng đồng kinh tế
ASEAN (AEC), với mục tiêu xây dựng một cộng đồng các dân tộc ASEAN hài
hòa, đoàn kết, sống đùm bọc và chia sẻ, hướng tới người dân, chăm lo cho thể
chất, phúc lợi, môi trường sống ngày càng tốt hơn của người dân, và tạo dựng
một bản sắc chung của khu vực. Quyết định chính thức của ASEAN về xây dựng
ASCC được đưa ra tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 9 tại Bali, Indonesia,
tháng 10/2003, thể hiện trong Tuyên bố Hòa hợp ASEAN hay còn gọi là Tuyên
bố Bali II. Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN được xem như chân kiềng quan
trọng, gắn kết và bổ trợ cho hai trụ cột còn lại, tập trung nhiều hơn vào khía cạnh
hợp tác nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
Để cụ thể hóa các mục tiêu đề ra trong Tuyên bố Bali II, tại Hội nghị Cấp cao
ASEAN lần thứ 10 tại Vientiane (Lào), tháng 11/2004, các nhà Lãnh đạo
ASEAN đã tông qua Kế hoạch hành động Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN.
Kế hoạch tập trung vào các mục tiêu cụ thể nằm dưới 4 thành tố chính gồm
- Xây dựng cộng đồng các xã hội đùm bọc lẫn nhau
- Quản lý tác động xã hội của liên kết kinh tế

Vũ Phương Nhi
- Nâng cao tính bền vững của môi trường
- Tăng cường các nền tảng cho sự gắn kết xã hội trong khu vực
Để đẩy nhanh các nỗ lực thực hiện mục tiêu hình thành Cộng đồng ASEAN, Hội
nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 12 tại Cebu, Phillipins, tháng 1/2007 đã quyết định
rút ngắn thời hạn hình thành Cộng đồng từ 2020 xuống 2015. Tiếp theo đó, tại
Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 13 tại Singapore, tháng 11/2007, các nước
ASEAN đã quyết định soạn thảo kế hoạch tổng thể thể cho trụ cột Cộng đồng
Văn hóa- Xã hội ASEAN. Tại Hội nghị Cấp cao...
Vũ Phương Nhi
NHỮNG HIÊU BIẾT VỀ CỘNG ĐỒNG VĂN HÓA- XÃ HỘI ASEAN
Cộng đồng Văn hóa - hội ASEAN (ASCC) được khởi nguồn từ văn kiện
Tầm nhìn ASEAN 2020. Tầm nhìn 2020 đã nêu ý ởng về một cộng đồng khu
vực những nhân tố sau: nhận thức các mối quan hệ lịch sử, di sản văn hóa,
gắn với nhau bởi bản sắc khu vực được tăng cường, gắn kết đùm bọc nhau
về mặt xã hội, quan tâm chăm sóc lẫn nhau, đặc biệt là trẻ em, thành niên, phụ nữ
người già; quyền năng của hội dân sự được tăng cường; những người
khuyết tật bất lợi được quan tâm đặc biệt; công bằng hội nền pháp trị
được đề cao; không có ma tuý; có khả năng cạnh tranh cao; một ASEAN xanh và
sạch; sự tham gia nhiều n của người dân, tập trung vào vấn đề phúc lợi
nhân phẩm của con người...
Cộng đồng Văn hóa - hội ASEAN một trong ba trụ cột của Cộng đồng
ASEAN cùng với Cộng đồng an ninh ASEAN (ASC) Cộng đồng kinh tế
ASEAN (AEC), với mục tiêu xây dựng một cộng đồng các dân tộc ASEAN hài
hòa, đoàn kết, sống đùm bọc và chia sẻ, hướng tới người dân, chăm lo cho thể
chất, phúc lợi, môi trường sống ngày càng tốt hơn của người dân, tạo dựng
một bản sắc chung của khu vực. Quyết định chính thức của ASEAN về xây dựng
ASCC được đưa ra tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 9 tại Bali, Indonesia,
tháng 10/2003, thể hiện trong Tuyên bố Hòa hợp ASEAN hay còn gọi Tuyên
bố Bali II. Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN được xem như chân kiềng quan
trọng, gắn kết và bổ trợ cho hai trụ cột còn lại, tập trung nhiều hơn vào khía cạnh
hợp tác nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
Để cụ thể hóa các mục tiêu đề ra trong Tuyên b Bali II, tại Hội nghị Cấp cao
ASEAN lần thứ 10 tại Vientiane (Lào), tháng 11/2004, các nhà Lãnh đạo
ASEAN đã tông qua Kế hoạch hành động Cộng đồng Văn hóa - hội ASEAN.
Kế hoạch tập trung vào các mục tiêu cụ thể nằm dưới 4 thành tố chính gồm
- Xây dựng cộng đồng các xã hội đùm bọc lẫn nhau
- Quản lý tác động xã hội của liên kết kinh tế
Những hiểu biết về cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN - Trang 2
Những hiểu biết về cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN - Người đăng: Vũ Phương Nhi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Những hiểu biết về cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN 9 10 32