Ktl-icon-tai-lieu

Những vấn đề cơ bản của Luật Cạnh Tranh

Được đăng lên bởi Bé Lee
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1173 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Những vấn đề cơ bản của Luật Canh Tranh.

Những vấn đề cơ bản của Luật Cạnh Tranh
Luật Cạnh tranh là một chuyên ngành luật còn khá mới mẻ so với các ngành luật truyền thống
khác như luật dân sự, hình sự... Trên thế giới, Ca-na-đa là quốc gia đầu tiên ban hành luật cạnh
tranh (năm 1899). Tuy nhiên, khi nói đến luật cạnh tranh, người ta vẫn coi Hoa Kỳ là quốc gia khởi
xướng ngành luật này với đạo luật Sherman Act (năm 1890) và Clayton Act (năm 1914), tương tự
như khi nhắc đến Cộng hòa Pháp với Bộ luật Dân sự Na-pô-lê-ông (năm 1804). Các nguyên tắc,
chế định trong luật cạnh tranh của Hoa Kỳ có ảnh hưởng ít nhiều đến luật cạnh tranh của các quốc
gia đi sau. Ở Châu Âu, Nhật Bản và các quốc gia khác, luật cạnh tranh được biết đến muộn hơn ,
chủ yếu là sau Đại chiến thế giới lần thứ II [1].
Thuật ngữ ‘‘luật cạnh tranh’’ được biết đến ở Việt Nam chỉ vào khoảng trên dưới chục năm trở lại
đây nhờ quá trình giao lưu, hội nhập kinh tế quốc tế. Các công trình nghiên cứu về luật cạnh tranh ở
nước ta có thể nói là còn khá hạn chế so với nhiều chuyên ngành luật khác [2], chủ yếu mới dừng
lại ở việc đề cập đến sự cần thiết ban hành luật cạnh tranh hoặc phân tích một vài chế định hay khía
cạnh cơ bản của luật cạnh tranh. Các tài liệu tham khảo pháp luật cạnh tranh của nước ngoài có mặt
ở Việt Nam có thể nói là cũng còn rất hiếm hoi. Trong điều kiện đó, các nhà nghiên cứu quan tâm
đến lĩnh vực cạnh tranh không có nhiều cơ hội để kế thừa. Về mặt luật thực định, Việt Nam mới
đang đi những bước đầu tiên trong quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về cạnh
tranh. Dự thảo Luật Cạnh tranh do Bộ Thương mại chủ trì đã được bắt tay soạn thảo từ năm 2000
[3], được trình ra Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp tháng 5/2004 và sẽ được xem xét, thông qua vào
năm
2005.
Với bài viết này, chúng tôi mong muốn bước đầu góp phần giải quyết một số vấn đề lý luận cơ bản
của luật cạnh tranh như khái niệm, phạm vi điều chỉnh, các nguyên tắc cơ bản, đặc điểm và vị trí
của luật cạnh tranh trong hệ thống pháp luật, nhằm phục vụ cho việc nhận thức cũng như việc xây
dựng đạo luật quan trọng này.
I. KHÁI NIỆM LUẬT CẠNH TRANH:
1. Cạnh tranh và các yếu tố của cạnh tranh:
Muốn hiểu về luật cạnh tranh, trước hết cần phải hiểu cạnh tranh là gì và nó được cấu thành bởi
những yếu tố nào?
1.1. Khái niệm cạnh tranh:
Theo từ điển Cornu của Pháp, thì cạnh tranh được hiểu là: ‘‘Chạy đua trong kinh tế; hành vi của
các doanh nghiệp độc lập với nhau và là đối thủ của nhau cung ứng hàng hóa, dịch vụ, nhằm
làm th...
Những vấn đề cơ bản của Luật Canh Tranh.
Nh ng v n đ c b n c a Lu t C nh Tranh ơ
Luật Cạnh tranh một chuyên ngành luật còn khá mi mso với c ngành luật truyền thống
khác như luật dân sự, hình sự... Trên thế giới, Ca-na-đa quốc gia đầu tiên ban hành luật cạnh
tranh (năm 1899). Tuy nhiên, khi nói đến luật cạnh tranh, người ta vẫn coi Hoa Kỳ là quốc gia khởi
xướng ngành luật y với đo luật Sherman Act (năm 1890) Clayton Act (năm 1914), tương t
như khi nhc đến Cộng hòa Pháp với Bộ luật Dân sự Na-pô-lê-ông (m 1804). Các nguyên tắc,
chế định trong luật cạnh tranh của Hoa Kỳ có ảnh hưởng ít nhiều đến luật cạnh tranh của các quốc
gia đi sau. Châu Âu, Nhật Bản các quốc gia khác, luật cạnh tranh được biết đến muộn hơn ,
chủ yếu là sau Đại chiến thế giới lần thứ II [1].
Thuật ngữ‘luật cạnh tranh’ được biết đến Việt Nam chỉ vào khoảng trên dưới chục năm trở lại
đây nhờ quá trình giao lưu, hội nhập kinh tế quốc tế. Các công trình nghiên cứu về luật cạnh tranh
nước ta thể nói còn khá hạn chế so với nhiều chuyên ngành luật khác [2], chủ yếu mới dừng
lại ở việc đề cập đến sự cần thiết ban nh luật cạnh tranh hoặc phân tích một vài chế định hay khía
cạnh cơ bản của luật cạnh tranh. Các tài liu tham khảo pháp luật cạnh tranh của nước ngoài có mặt
Việt Nam thể nói cũng còn rất hiếm hoi. Trong điều kiện đó, các nhà nghiên cứu quan tâm
đến lĩnh vực cạnh tranh không nhiều cơ hội để kế thừa. V mặt luật thực định, Việt Nam mới
đang đi những bước đầu tiên trong q trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về cạnh
tranh. Dự thảo Luật Cạnh tranh do Bộ Thương mại chủ trì đã được bắt tay soạn thảo từ năm 2000
[3], được trình ra Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp tháng 5/2004 sẽ được xem t, thông qua vào
năm 2005.
Với bài viết này, chúng tôi mong muốn bước đầu góp phần giải quyết một s vấn đề lý luậnbản
của luật cạnh tranh như khái niệm, phạm vi điều chỉnh, các ngun tắc cơ bản, đặc điểm vị trí
của luật cạnh tranh trong hệ thống pháp luật, nhằm phục vụ cho việc nhận thức cũng như việc xây
dựng đạo luật quan trọng này.
I. KHÁI NIỆM LUẬT CẠNH TRANH:
1. Cạnh tranh và các yếu tố của cạnh tranh:
Muốn hiểu về luật cạnh tranh, trước hết cần phải hiểu cạnh tranh được cấu thành bởi
những yếu tố nào?
1.1. Khái niệm cạnh tranh:
Theo từ điển Cornu của Pháp, thì cạnh tranh được hiểu là: ‘‘Chạy đua trong kinh tế; hành vi của
các doanh nghiệp độc lp với nhau là đối thủ của nhau cung ứng hàng a, dịch vụ, nhằm
làm thỏa mãn nhu cầu giống nhau, với s may rủi của mỗi n, thể hiện qua việc lôi kéo được
hoặc để bị mất đi một lượng khách hàng thường xuyên’’.
‘Chạy đua, trên một thị trường mà cấu trúc và sự vận hành đáp ứng các điều kin của quy luật
cung cầu ca một bên các nhà cung cấp với bên kia là những người sử dụng hoặc tiêu dùng
hàng hóa hoc dịch vụ được tự do tiếp cậncác quyết định kinh doanh không phải là hệ quả
của áp lực hoặc những ưu đãi do pháp luật mang lại’’.
Như vậy, cạnh tranh bao gồm các yếu tố cơ bản sau:
Thứ nhất, khách hàng thường xuyên. Đây đối tượng cũng là mục tiêu tất c các bên
tham gia cạnh tranh đều hướng tới thu hút, lôi kéo. Trong luật cạnh tranh, khách hàng còn được
gọi với các tên khác nhau như ‘‘người tiêu dùng’ hoặc ‘‘người sử dụng’’. Cần nhấn mạnh rằng,
khách hàng không phải là đối tượng thuộc sở hữu của riêng ai thuộc về doanh nghipo
mong mun và có phương pháp thu hút họ một cách tốt nhất. Các doanh nghiệp được quyền sử
dụng tất cả các bin pháp mà pháp luật không cấm để thu hút, lôi o khách hàng về pa mình.
1
Những vấn đề cơ bản của Luật Cạnh Tranh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những vấn đề cơ bản của Luật Cạnh Tranh - Người đăng: Bé Lee
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Những vấn đề cơ bản của Luật Cạnh Tranh 9 10 547