Ktl-icon-tai-lieu

Những vấn đề cơ bản về nhà nước

Được đăng lên bởi Nga Bống
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 929 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

CHƯƠNGII

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC

NỘI DUNG
2

 Nguồn gốc ra đời của Nhà nước trong lịch sử?
 Khái niệm và những đặc trưng cơ bản của Nhà nước?
 Bản chất và chức năng của Nhà nước?
 Các kiểu và hình thức Nhà nước trong lịch sử?
 Bộ máy Nhà nước?

 Liên hệ vào Nhà nước CHXHCN Việt Nam

3

PHẦN I

NGUỒN GỐC, KHÁI NIỆM NHÀ NƯỚC

I – NGUỒN GỐC, KHÁI NIỆM NHÀ NƯỚC
4

1. Nguồn gốc Nhà nước
2. Quá trình hình thành Nhà nước
3. Khái niệm Nhà nước

1. Nguồn gốc Nhà nước
5

Học thuyết Mác Lênin về
nguồn gốc Nhà nước

Học thuyết, quan điểm Phi
Mácxit về nguồn gốc Nhà
nước

1.1. Học thuyết, quan điểm phi Mácxít về n/gốcNhà nước
6

Thuyết
thần học

Quan điểm

Thuyết

Phi Macxit

gia trưởng

Thuyết khế

Thuyết

ước xã hội

bạo lực

1.2. Học thuyết Mác – Lênin về nguồn gốcNhà nước
7

“Nhànướckhông phải là hiện tượng vĩnh cửu bất biến. Nhà nước là một phạm trù lịch sử, có quá
trình phát sinh, phát triển và tiêu vong. Nhà nước là lực lượng nảy sinh từ xã hội,là sản phẩm của xã
hội loài người. Nhà nước chỉ xuất hiện khi xã hội phát triển đến một mức độ nhất định và tiêu vong
khi những điều kiện khách quan cho sự tồn tại của nó mất đi.”

2. Quá trình hình thành Nhà nước
8

2.1. Công xã nguyên thủy và tổ chức thị tộc – bộ lạc
 Cơ sở kinh tế:sở hữu chung về TLSX và SPLĐ
 Cơ sở xã hội:tổ chức thị tộc
+Thị tộc được tổ chức theo nguyên tắc huyết thống
+Bình đẳng về địa vị xã hội, ko p/hóa giàu nghèo, phân công lao động tự nhiên.
+ Làtổ chức mang tính tự quản đầutiên; quyềnlực trong XH ko mang tính giai cấp nhưng có sức mạnh cưỡng
chế mạnhmẽ (Hội đồng thị tộc, tù trưởng).

2.1. Công xã nguyên thủy và tổ chức thị tộc – bộ lạc
9

Thị tộc

Tổ
Tổ chức
chức xã
xã hội
hội CSNT
CSNT

Bào tộc

Bộ lạc

2.2. Sự tan rã của chế độ công xã nguyên thủy và sự ra đời Nhà
nước
10

Cuối thời kỳ công xã nguyên thủy đã diễn ra3 lần phân công lao động:

(3) Thương nghiệp
ra đời tách khỏi quá
(2) Thủ công nghiệp
tách khỏi nông
(1) Chăn nuôi tách ra
khỏi trồng trọt

nghiệp

trình sx.

2.2. Sự tan rã của chế độ công xã nguyên thủy và sự ra đời Nhà
nước
11

ĐIỀU KIỆN KINH TẾ
Xuất hiện chế độ tư hữu về tài sản

Nhà nước ra đời

ĐIỀU KIỆN XÃ HỘI
Phân hóa XH thành giai cấp đối kháng

2.3. Những phương thức hình thành Nhà nước điển hình trong
lịch sử

Nhà nước A-ten

1

Nhà nước Giecmanh

2

3
Nhà nước Roma

4
NN Phương đông cổ đại

3. Khái niệm Nhà nước
13

3.1. Định nghĩa
Nhànướclàtổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị,có bộ máy chuyên trách để cưỡng chế và quản
lý xã hộinhằm...
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC
CHƯƠNGII
1
Những vấn đề cơ bản về nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những vấn đề cơ bản về nhà nước - Người đăng: Nga Bống
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
Những vấn đề cơ bản về nhà nước 9 10 483