Ktl-icon-tai-lieu

Nỗi đau chất độc da cam

Được đăng lên bởi camnhung1004
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 578 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NỖI ĐAU DA CAM –CÂU CHUYỆN
VẪN CÒN TIẾP DIỄN
Tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ năm 1776 có đoạn viết “Tất cả mọi người sinh
ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm
được; trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu
hạnh phúc”.
Thế nhưng khi tiến hành chiến tranh xâm lược Việt Nam, quân đội Mỹ đã chà đạp
các “quyền” nói trên, thực hiện một cách có hệ thống việc bắt bớ, tra tấn, hãm hiếp, bắt
giết dân thường và tù binh, kể cả thực hiện những cuộc thảm sát hàng loạt. Qua cuộc chiến
tranh xâm lược, đế quốc Mỹ đã gieo rắt bao đau thương, mất mát, cướp đi biết bao sinh
mạng của nhân dân Việt Nam. Nhưng mấy ai biết rằng, những gì chiến tranh để lại sau khi
nó kết thúc còn đáng sợ hơn những gì nó cướp đi trong trận chiến. Đó chính là hậu quả của
chất độc màu da cam, thứ chất độc mà nước Mỹ đã để lại Việt Nam sau đại bại của cuộc
chiến tranh phi nghĩa.
Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Việt Nam phải hứng chịu một
lượng độc chất rất lớn do Mỹ rải xuống, (có lẽ là lớn nhất trong lịch sử chiến tranh thế giới)
đó là chất độc màu da cam/dioxin. Những tưởng rằng 35 năm sau khi cuộc chiến kết thúc,
ảnh hưởng của chất độc đó sẽ không còn nhiều nữa. Nhưng trên thực tế, những di chứng
mà chất độc màu da cam và dioxin để lại vô cùng to lớn, hàng vạn nạn nhân chất độc màu
da cam Việt Nam đã chết; đồng thời hàng triệu nạn nhân có con và cháu sinh ra bị dị tật
bẩm sinh; những bọc nước, cục thịt, quái thai hoặc những sinh thể điên dại, vô tri vô giác
do chất độc màu da cam không chỉ khiến cho gia đình đau đớn về tinh thần, khốn khổ về
vật chất mà còn là gánh nặng cho toàn xã hội… nhiều phụ nữ không được hưởng hạnh
phúc làm mẹ, rơi vào tuyệt vọng khi sinh ra những đứa con bệnh tật, dị dạng không ra hình
người. Những vết thương không mảnh đạn mà đeo bám dai dẳng mãi mãi không lành. Đó
chính là tội ác tày trời, những mất mát và đau khổ cả về vật chất và tinh thần mà đế quốc
Mỹ đã gây ra.

Những đau thương và mất mát đó đã đặt ra bao nhiêu câu hỏi mà chưa có câu trả lời
hết được: chất độc đó sẽ tồn tại trong môi trường và trong những con người bị phơi nhiễm
sẽ là bao lâu? Sẽ còn bao nhiêu thế hệ kế tiếp còn bị ảnh hưởng trong tương lai? Hậu quả
sẽ thế nào?... Đó chính là những câu hỏi, cũng chính là lí do mà em quyết định chọn chủ
đề “ NỖI ĐAU DA CAM – CÂU CHUYỆN VẪN CÒN TIẾP DIỄN” sau chuyến tham
quan bảo tàng “Chứng tích chiến tranh”. Bài viết của em phần nào nói lên những đau
thương, mất mát mà những nạn nh...
NỖI ĐAU DA CAM CÂU CHUYN
VN CÒN TIP DIN
Tuyên ngôn đc lp của nước M năm 1776 có đon viết Tt c mọi người sinh
ra đều có quyền bình đẳng. To hóa cho h nhng quyn không ai có thm phm
được; trong nhng quyn y quyền được sng, quyn t do quyền mưu cầu
hnh phúc”.
Thế nhưng khi tiến hành chiến tranh xâm c Việt Nam, quân đội M đã chà đạp
các “quyền” nói trên, thc hin mt cách h thng vic bt b, tra tn, m hiếp, bt
giết dân thường và tù binh, k c thc hin nhng cuc thm sát hàng lot. Qua cuc chiến
tranh xâm lược, đế quc M đã gieo rắt bao đau thương, mất mát, cướp đi biết bao sinh
mng ca nhân dân Vit Nam. Nhưng mấy ai biết rng, nhng gì chiến tranh để li sau khi
nó kết thúc còn đáng sợ hơn những gì nó cướp đi trong trận chiến. Đó chính là hậu qu ca
chất độc màu da cam, th chất độc c M đã để li Việt Nam sau đi bi ca cuc
chiến tranh phi nghĩa.
Trong những năm kháng chiến chng M cứu nước, Vit Nam phi hng chu mt
lượng độc cht rt ln do M ri xung, (có l ln nht trong lch s chiến tranh thế gii)
đó là chất độc màu da cam/dioxin. Những tưởng rằng 35 năm sau khi cuc chiến kết thúc,
ảnh hưởng ca chất độc đó s không còn nhiu nữa. Nhưng trên thc tế, nhng di chng
mà chất độc màu da cam và dioxin để li vô cùng to ln, hàng vn nn nhân cht độc màu
da cam Việt Nam đã chết; đồng thi ng triu nn nhân con cháu sinh ra b d tt
bm sinh; những bọc ớc, cục thịt, quái thai hoặc những sinh thể điên dại, tri vô giác
do chất độc màu da cam không chỉ khiến cho gia đình đau đớn về tinh thần, khốn khổ về
vật chất mà còn gánh nặng cho toàn hội… nhiu ph n không được hưởng hnh
phúc làm mẹ, rơi vào tuyệt vng khi sinh ra nhng đứa con bnh tt, d dng không ra hình
người. Những vết thương không mảnh đạn mà đeo bám dai dẳng mãi mãi không lành. Đó
chính tội ác tày trời, những mất mát đau khổ cả về vật chất tinh thần đế quốc
Mỹ đã gây ra.
Nỗi đau chất độc da cam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nỗi đau chất độc da cam - Người đăng: camnhung1004
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Nỗi đau chất độc da cam 9 10 725