Ktl-icon-tai-lieu

Nước thải bệnh viện

Được đăng lên bởi canhnx-vfu
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1101 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mở Đầu
1.1.

Đặt vấn đề:
Việt Nam đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, sự nghiệp

chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân là một trong những mối quan tâm
hàng đầu của Nhà nước ta. Trong những năm vừa qua, các bệnh viện không những
được phát triển về số lượng mà còn được nâng cao cả về chất lượng phục vụ. Tuy
nhiên, trong quá trình hoạt động của hệ thống bệnh viện còn gặp nhiều bất cập, bệnh
viện luôn trong tình trạng quá tải; Song kinh phí cho đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng
còn hạn hẹp, đặc biệt là hệ thống xử lý chất thải độc hại nguy hiểm chưa hoàn thiện,
chưa đảm bảo theo yêu cầu quy định của luật môi trường, nhất là hệ thống xử lý nước
thải, lượng nước thải được sinh ra ngày càng nhiều, tỷ lệ thuận với sự gia tăng về số
bệnh nhân, gây ra tình trạng ô nhiễm ngày càng trở lên phức tạp.
Nước thải bệnh viện bao gồm nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên,
bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và nước thải của hoạt động khám chữa bệnh, xét
nghiệm tại các khoa phòng...
Đáng chú ý của nước thải bệnh viện là nước thải của hoạt động khám chữa bệnh
và nước thải của phòng xét nghiệm. Đặc điểm của nước thải này là chứa rất nhiều vi
sinh vật, nhất là vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm như tụ cầu vàng, trực khuẩn mủ
xanh, E.coli, Enterobacter,... Đây đều là những vi khuẩn không được phép thải ra
ngoài môi trường. Ngoài ra, nước thải này còn chứa nhiều hóa chất độc hại, kháng
sinh, các hợp chất halogen dùng trong các phòng thí nghiệm, điều trị bệnh nhân ung
thư,… các nguyên tố phóng xạ dùng trong điều trị và phòng chụp X - Quang. Tất cả
lượng nước thải độc hại, nguy hiểm này đều xả thải chung vào hệ thống nước thải của
bệnh viện.
Bệnh viện đa khoa Phú Yên vừa là nơi đào tạo, vừa là nơi tập trung các bác sĩ
đầu ngành tài giỏi về chuyên môn, và là nơi khám chữa bệnh uy tín. Bệnh viện này
đang ngày càng quá tải. Do đó việc khảo sát hiệu quả xử lý nước thải của các bệnh
viện là điều cần thiết. Vì vậy nhóm đã chọn đề tài “ Hệ thống xử lý nước thải bệnh
viện đa khoa Phú Yên” để từ đó đưa ra được các biện pháp cải tạo, nâng cao năng
suất xử lý nước thải của bệnh viện này.
1.2. Mục tiêu nghiên cứu:
1

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện đa khoa Phú Yên, công suất Q =
200m3/ngày đêm, đạt QCVN 28-2010/BTNMT.
1.3. Nội dung nghiên cứu:
- Thu thập số liệu nước thải đầu vào và công nghệ xử lý nước thải của một số bệnh
viện, so sánh kết quả phân tích nước thải của bệnh viện để đưa ra tính chất nước thải
cần xử lý.
- Đề xuất công nghệ xử lý nước ...
Mở Đầu
1.1. Đặt vấn đề:
Việt Nam đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, sự nghiệp
chăm sóc, bảo vệ nâng cao sức khoẻ nhân dân một trong những mối quan tâm
hàng đầu của Nhà nước ta. Trong những năm vừa qua, các bệnh viện không những
được phát triển về số lượng còn được nâng cao cả về chất lượng phục vụ. Tuy
nhiên, trong quá trình hoạt động của hệ thống bệnh viện còn gặp nhiều bất cập, bệnh
viện luôn trong tình trạng quá tải; Song kinh phí cho đầu nâng cấp sở hạ tầng
còn hạn hẹp, đặc biệt hệ thống xử chất thải độc hại nguy hiểm chưa hoàn thiện,
chưa đảm bảo theo yêu cầu quy định của luật môi trường, nhất hệ thống xử nước
thải, lượng nước thải được sinh ra ngày càng nhiều, tỷ lệ thuận với sự gia tăng về s
bệnh nhân, gây ra tình trạng ô nhiễm ngày càng trở lên phức tạp.
Nước thải bệnh viện bao gồm nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên,
bệnh nhân, người n bệnh nhân nước thải của hoạt động khám chữa bệnh, xét
nghiệm tại các khoa phòng...
Đáng chú ý của nước thải bệnh viện nước thải của hoạt động khám chữa bệnh
nước thải của phòng xét nghiệm. Đặc điểm của nước thải này chứa rất nhiều vi
sinh vật, nhất vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm n tụ cầu vàng, trực khuẩn mủ
xanh, E.coli, Enterobacter,... Đây đều những vi khuẩn không được phép thải ra
ngoài môi trường. Ngoài ra, nước thải này còn chứa nhiều hóa chất độc hại, kháng
sinh, các hợp chất halogen dùng trong các phòng thí nghiệm, điều trị bệnh nhân ung
thư,… các nguyên tố phóng xạ dùng trong điều tr phòng chụp X - Quang. Tất cả
lượng nước thải độc hại, nguy hiểm này đều xả thải chung vào hệ thống nước thải của
bệnh viện.
Bệnh viện đa khoa Phú Yên vừa nơi đào tạo, vừa nơi tập trung các bác
đầu ngành tài giỏi về chuyên môn, nơi khám chữa bệnh uy tín. Bệnh viện này
đang ngày càng quá tải. Do đó việc khảo sát hiệu quả xử nước thải của các bệnh
viện điều cần thiết. Vì vậy nhóm đã chọn đề tài Hệ thống xử nước thải bệnh
viện đa khoa Phú Yên để từ đó đưa ra được các biện pháp cải tạo, nâng cao năng
suất xử lý nước thải của bệnh viện này.
1.2. Mục tiêu nghiên cứu:
1
Nước thải bệnh viện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nước thải bệnh viện - Người đăng: canhnx-vfu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Nước thải bệnh viện 9 10 195