Ktl-icon-tai-lieu

Ô nhiễm tiếng ồn

Được đăng lên bởi Trần Tuấn Anh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 333 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1.

Ô NHIỄM TIẾNG ỒN

2.

CHƯƠNG I : CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN :
§1. Khái niệm và các nguồn gây ô nhiễm tiếng ồn
Khái niệm cơ bản về âm thanh và tiếng ồn
 Âm thanh là dao động cơ học, được dao động dưới hình thức sóng
trong môi trường đàn hồi và được thính giác của người tiếp thu.
Trong không khí tốc độ âm thanh là 343 m/s, còn trong nước là 1450
m/s.
 Tần số của âm thanh được đo bằng Hz, là số dao động trong 1 giây.
Tai người có thể cảm nhận được tần số từ 16 Hz đến 20.000 Hz. Dưới
16 Hz gọi là hạ âm. Tai người không nghe được Trên 20.000 Hz gọi
là siêu âm Mức tần số nghe chuẩn nhất là từ 1.000 Hz đến 5.000 Hz.
Đơn vị đo của âm thanh là dB: là thang đo logarit, còn gọi là mức
cường độ âm, gọi tắt là mức âm. I L = 10 lg , [dB] I0 I: Cường độ âm,
[W/m2]. I0: Cường độ âm ở ngưỡng nghe, I0 = 10-12 [W/m2].
 Tiếng ồn là tập hợp những âm thanh có cường độ và tần số khác
nhau, sắp xếp không có trật tự, gây cảm giác khó chịu cho người
nghe, ảnh hưởng đến quá trình làm việc và nghỉ ngơi của con người.
Hay là những âm thanh phát ra không đúng lúc, không đúng nơi, âm
thanh phát ra với cường độ quá lớn, vượt quá mức chịu đựng của con
người.
 Như vậy, tiếng ồn là một khái niệm tương đối, tuỳ thuộc từng người
mà có cảm nhận tiếng ồn khác nhau, mức ảnh hưởng sẽ khác nhau.

1.1.

1.2. Các nguồn gây ô nhiễm tiếng ồn
1.2.1. Tiếng ồn giao thông





Hiện nay phương tiện giao thông cơ giới rất phổ biến, mỗi xe khi vận
chuyển trên đường phố sẽ gây ra tiếng ồn do động cơ hoạt động, tiếng còi,
ống xả, tiếng rít phanh và sự rung động của các bộ phận trên xe gây nên.
Tiếng ồn giao thông hiện nay chủ yếu là do mật độ xe trên đường phố lớn,
tập hợp nhiều xe sẽ gây ra hỗn hợp tiếng ồn với nhiều tần số khác nhau.
Riêng đối với nước ta, còn tồn tại nhiều phương tiện lạc hậu, kém chất
lượng gây ra tiếng ồn lớn. Trong giao thông còn phải kể đến tiếng ồn do
máy bay, tiếng ồn này không thường xuyên nhưng gây ra rất lớn cho khu
vực dân cư gần sân bay, đặc biệt lúc máy bay cất cánh và hạ cánh. Hiện nay
việc giải quyết vấn đề tiếng ồn do máy bay gây nên rất phức tạp, nên tạm
thời sân bay thường đưa ra xa khu dân cư mới giảm bớt được tiếng ồn do nó
gây nên.

1.2.2. Tiếng ồn trong xây dựng


Việc sử dụng phương tiện cơ giới ngày càng phổ biến, khi có một công
trình xây dựng được thực thi thì tiếng ồn của các phương tiện này gây ra
cho con người cũng rất đáng kể. Có thể minh hoạ một số phương tiện
gây ồn (đo ở khoảng cách 15m).

1.2.3. Tiếng ồn công nghiệp và sản xuất :
Công nghiệp sử dụng r...
1. Ô NHIỄM TIẾNG ỒN
2. CHƯƠNG I : CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN :
§1. Khái niệm và các nguồn gây ô nhiễm tiếng ồn
1.1. Khái niệm cơ bản về âm thanh và tiếng ồn
Âm thanh là dao động cơ học, được dao động dưới hình thức sóng
trong môi trường đàn hồi và được thính giác của người tiếp thu.
Trong không khí tốc độ âm thanh là 343 m/s, còn trong nước là 1450
m/s.
Tần số của âm thanh được đo bằng Hz, là số dao động trong 1 giây.
Tai người có thể cảm nhận được tần số từ 16 Hz đến 20.000 Hz. Dưới
16 Hz gọi là hạ âm. Tai người không nghe được Trên 20.000 Hz gọi
là siêu âm Mức tần số nghe chuẩn nhất là từ 1.000 Hz đến 5.000 Hz.
Đơn vị đo của âm thanh là dB: là thang đo logarit, còn gọi là mức
cường độ âm, gọi tắt là mức âm. I L = 10 lg , [dB] I0 I: Cường độ âm,
[W/m2]. I0: Cường độ âm ở ngưỡng nghe, I0 = 10-12 [W/m2].
Tiếng ồn là tập hợp những âm thanh có cường độ và tần số khác
nhau, sắp xếp không có trật tự, gây cảm giác khó chịu cho người
nghe, ảnh hưởng đến quá trình làm việc và nghỉ ngơi của con người.
Hay là những âm thanh phát ra không đúng lúc, không đúng nơi, âm
thanh phát ra với cường độ quá lớn, vượt quá mức chịu đựng của con
người.
Như vậy, tiếng ồn là một khái niệm tương đối, tuỳ thuộc từng người
mà có cảm nhận tiếng ồn khác nhau, mức ảnh hưởng sẽ khác nhau.
1.2. Các nguồn gây ô nhiễm tiếng ồn
1.2.1. Tiếng ồn giao thông
Hiện nay phương tiện giao thông cơ giới rất phổ biến, mỗi xe khi vận
chuyển trên đường phố sẽ gây ra tiếng ồn do động cơ hoạt động, tiếng còi,
ống xả, tiếng rít phanh và sự rung động của các bộ phận trên xe gây nên.
Tiếng ồn giao thông hiện nay chủ yếu là do mật độ xe trên đường phố lớn,
tập hợp nhiều xe sẽ gây ra hỗn hợp tiếng ồn với nhiều tần số khác nhau.
Riêng đối với nước ta, còn tồn tại nhiều phương tiện lạc hậu, kém chất
lượng gây ra tiếng ồn lớn. Trong giao thông còn phải kể đến tiếng ồn do
máy bay, tiếng ồn này không thường xuyên nhưng gây ra rất lớn cho khu
vực dân cư gần sân bay, đặc biệt lúc máy bay cất cánh và hạ cánh. Hiện nay
việc giải quyết vấn đề tiếng ồn do máy bay gây nên rất phức tạp, nên tạm
thời sân bay thường đưa ra xa khu dân cư mới giảm bớt được tiếng ồn do nó
gây nên.
Ô nhiễm tiếng ồn - Trang 2
Ô nhiễm tiếng ồn - Người đăng: Trần Tuấn Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Ô nhiễm tiếng ồn 9 10 489