Ktl-icon-tai-lieu

ôn tập cơ sở văn hóa

Được đăng lên bởi vanphuong
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 4950 lần   |   Lượt tải: 22 lần
CƠ SỞ VĂN HÓA
1. Văn hóa có đặc trưng tính hệ thống, tính lịch sử, tính nhân sinh. Đó là nội dung
quan điểm của Trần Ngọc Thêm
2. Cấu trúc của hệ thống: văn hóa nhận thức, văn hóa tổ chức cộng đồng, văn hóa
ứng xử với môi trường tự nhiên, văn hóa ứng xử với môi trường xã hội.
3. Phương Đông : châu á, châu phi , châu úc.
4. Cư dân Nam Á coi trọng thiên nhiên vì tác động trực tiếp đến nghề nghiệp, sức
khỏe, nơi ở của họ
5. Loại hình văn hóa gốc nông nghiệp hay gốc du mục được xác định dựa trên điều
kiện địa lý và điều kiện sinh sống
6. Loại hình văn hóa gốc nông nghiệp có chứa các đặc trưng linh hoạt và trọng
tình cảm
7. Đặc tính cơ bản của người Việt là tính tổng hợp, tính lưỡng phân, tính linh
hoạt
8. Sự khác biệt giữa văn hóa, văn hiến, văn vật chủ yếu về tính giá trị
9. Văn vật : công trình hiện vật có giá trị lịch sử, những danh nhân. Đó là những di
tích lịch sử và nhân vật lịch sử
10. Văn hiến: vẻ đẹp tâm hồn, trí tuệ, phẩm cách của dân tộc đã được nâng lên
thành giá trị tinh thần và mang tính truyền thống
11. “ Văn hóa là một hệ thống hữu cơ các giá trị vật chất …” Trần Ngọc Thêm
12. Văn minh: chỉ trình độ phát triển, thiên về vật chất, có tính quốc tế, gắn với
phương tây đô thị
13. Chủng Nam Á chính là chủng Bách Việt
14. Chủng Nam Á gồm các nhóm: Môn-Khome, Việt-Mường, Tày Thái, Mèo Dao ,
Chàm
15. Nhóm Chàm : Chàm, Raglai, Êđê, Churu…
16. Văn hóa Việt với những giai đoạn nổi tiếp gồm: Đông Sơn-Đại Việt-Đại NamViệt Nam
17. Sáu giai đoạn của tiến trình văn hóa VN: Tiền sử, Văn Lang-Âu Lạc, chống Bắc
thuộc, Đại Việt, Đại Nam, hiện đại
18. Không gian văn hóa phương Bắc cổ đại thuộc vùng lưu vực Hoàng Hà
19. Không gian văn hóa phương Nam nằm trong vùng lưu vực sông Dương Tử
20. Phương Đông cổ đại: Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ, Trung Hoa
21. Văn hóa Việt Nam chia làm ba lớp: lớp văn hóa bản địa, lớp văn hóa giao lưu với
Trung Hoa và khu vực, lớp văn hóa giao lưu với phương Tây
22. Văn hóa Đại Việt : lớp giao lưu Trung Hoa và khu vực
23. Văn hóa Đại Nam : giao lưu phương Tây
24. Văn hóa Văn Lang-Âu Lạc: văn hóa bản địa
25. Giai đoạn Văn Lang Âu Lạc có đặc điểm văn hóa: ngôn ngữ truyền miệng trở
thành công cụ duy nhất bảo lưu và chuyển giao vă hóa dân tộc
26. Đỉnh cao văn hóa Lí-Trần và Lê thuộc giai đoạn văn hóa Đại Việt
27. Trong đời sống tâm linh, người Tây Bắc coi trọng, tôn thờ Thần nước . Hình con
Thuồng Luồng là biểu tượng
28. “Tiễn dặm người yêu” và “ Tiếng hát làm dâu” là hai truyện thơ tiêu biểu của
vùng Tây Bắc

29. Những điệu múa truyền thống của ng...
CƠ SỞ VĂN HÓA
1. Văn hóa có đặc trưng tính hệ thống, tính lịch sử, tính nhân sinh. Đó là nội dung
quan điểm của Trần Ngọc Thêm
2. Cấu trúc của hệ thống: văn hóa nhận thức, văn hóa tổ chức cộng đồng, văn hóa
ứng xử với môi trường tự nhiên, văn hóa ứng xử với môi trường xã hội.
3. Phương Đông : châu á, châu phi , châu úc.
4. Cư dân Nam Á coi trọng thiên nhiên vì tác động trực tiếp đến nghề nghiệp, sức
khỏe, nơi ở của họ
5. Loại hình văn hóa gốc nông nghiệp hay gốc du mục được xác định dựa trên điều
kiện địa lý và điều kiện sinh sống
6. Loại hình văn hóa gốc nông nghiệp có chứa các đặc trưng linh hoạt và trọng
tình cảm
7. Đặc tính cơ bản của người Việt là tính tổng hợp, tính lưỡng phân, tính linh
hoạt
8. Sự khác biệt giữa văn hóa, văn hiến, văn vật chủ yếu về tính giá trị
9. Văn vật : công trình hiện vật có giá trị lịch sử, những danh nhân. Đó là những di
tích lịch sử và nhân vật lịch sử
10. Văn hiến: vẻ đẹp tâm hồn, trí tuệ, phẩm cách của dân tộc đã được nâng lên
thành giá trị tinh thần và mang tính truyền thống
11. “ Văn hóa là một hệ thống hữu cơ các giá trị vật chất …” Trần Ngọc Thêm
12. Văn minh: chỉ trình độ phát triển, thiên về vật chất, có tính quốc tế, gắn với
phương tây đô thị
13. Chủng Nam Á chính là chủng Bách Việt
14. Chủng Nam Á gồm các nhóm: Môn-Khome, Việt-Mường, Tày Thái, Mèo Dao ,
Chàm
15. Nhóm Chàm : Chàm, Raglai, Êđê, Churu…
16. Văn hóa Việt với những giai đoạn nổi tiếp gồm: Đông Sơn-Đại Việt-Đại Nam-
Việt Nam
17. Sáu giai đoạn của tiến trình văn hóa VN: Tiền sử, Văn Lang-Âu Lạc, chống Bắc
thuộc, Đại Việt, Đại Nam, hiện đại
18. Không gian văn hóa phương Bắc cổ đại thuộc vùng lưu vực Hoàng Hà
19. Không gian văn hóa phương Nam nằm trong vùng lưu vực sông Dương Tử
20. Phương Đông cổ đại: Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ, Trung Hoa
21. Văn hóa Việt Nam chia làm ba lớp: lớp văn hóa bản địa, lớp văn hóa giao lưu với
Trung Hoa và khu vực, lớp văn hóa giao lưu với phương Tây
22. Văn hóa Đại Việt : lớp giao lưu Trung Hoa và khu vực
23. Văn hóa Đại Nam : giao lưu phương Tây
24. Văn hóa Văn Lang-Âu Lạc: văn hóa bản địa
25. Giai đoạn Văn Lang Âu Lạc có đặc điểm văn hóa: ngôn ngữ truyền miệng trở
thành công cụ duy nhất bảo lưu và chuyển giao vă hóa dân tộc
26. Đỉnh cao văn hóa Lí-Trần và Lê thuộc giai đoạn văn hóa Đại Việt
27. Trong đời sống tâm linh, người Tây Bắc coi trọng, tôn thờ Thần nước . Hình con
Thuồng Luồng là biểu tượng
28. “Tiễn dặm người yêu” và “ Tiếng hát làm dâu” là hai truyện thơ tiêu biểu của
vùng Tây Bắc
ôn tập cơ sở văn hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ôn tập cơ sở văn hóa - Người đăng: vanphuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
ôn tập cơ sở văn hóa 9 10 909