Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập lịch sử văn minh thế giới

Được đăng lên bởi tapminhs
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 2521 lần   |   Lượt tải: 3 lần
LỊCH SỬ VĂN MINH
THẾ GIỚI

1. Theo thứ tự, mỗi SINH VIÊN sẽ được
quyền trả lời 5 câu hỏi trên màn hình
(tự chọn). Nếu bạn nào trả lời sai, các
bạn tiếp theo xung phong để trả lời
tiếp.
2. Thời gian dành cho mỗi câu trả lời là
15 giây

CÂU HỎI 8
CÂU HỎI 1
CÂU HỎI 2
CÂU HỎI 3
CÂU HỎI 4
CÂU HỎI 5
CÂU HỎI 6
CÂU HỎI 7

CÂU HỎI 9
CÂU HỎI
10
CÂU HỎI
11
CÂU HỎI
12
CÂU HỎI
13
CÂU HỎI
14
CÂU HỎI
15

CÂU HỎI
16
CÂU HỎI
17
CÂU HỎI
18
CÂU HỎI
19
CÂU HỎI
20
CÂU HỎI
21
CÂU HỎI
21
CÂU HỎI
23

CÂU HỎI
24
CÂU HỎI
25
CÂU HỎI
26
CÂU HỎI
27
CÂU HỎI
28
CÂU HỎI
29
CÂU HỎI
30
CÂU HỎI 31

CÂU HỎI
1

Nền kinh tế chủ yếu của văn minh Hy –
La cổ đại là
A. nông nghiệp và thủ công nghiệp.
B. trồng trọt và chăn nuôi.
C. Thủ công nghiệp và thương mại.
0
10
15
14
1
5
7
4
3
2
6
9
8
13
12
11
D. Công thương nghiệp.
Đáp án: D
Out

Start

Home

CÂU HỎI
2

Lịch sử Hy Lạp cổ đại được chia thành các thời kì
sau đây:
A. VH Crét – Myxen; Home; Thành bang; Quân chủ.
B. VH Crét – Myxen; Home; Makêđônia; Thành bang.
C. VH Crét – Myxen; Home; Thành bang; Cộng
0
10
15
14
1
5
7
4hòa.
3
2
6
9
8
13
12
11
D. VH Crét – Myxen; Home; Thành bang; Xêda..
Start
Đáp án: B
(Gâ phÝm ENTER ®Ó xem ®¸p ¸n)

Out

Home

CÂU HỎI
3

Thời kì quan trọng nhất trong lịch sử Hi Lạp cổ đại
là
A. Thời kì văn hóa Crét – Myxen.
B. Thời kì Home.
C. Thời kì Thành bang.
D. Thời kì Ma-kê-đô-nia.

0
10
15
14
1
5
7
4
3
2
6
9
8
12
13
11
Start

Đáp án: C
(Gâ phÝm ENTER ®Ó xem ®¸p ¸n)

Out

Home

C ÂU H ỎI
4 xảy
71 TCN

Sự kiện năm 73 –
ra ở La mã thời
cổ đại là
A. người La Mã chinh phục toàn bộ bán đảo Ý.
B. La Mã trở thành đế quốc rộng lớn sau khi
chinh phục Hy Lap.
C. khởi nghĩa nô lệ (X-pac-ta-cút) bùng nổ.
0
10
15
14
1
5
7
4
3
2
6
9
8
13
12
11
D. sự suy vong của đế chế la Mã.
Start

Đáp án: C
(Gâ phÝm ENTER ®Ó xem ®¸p ¸n)

Out

Home

C ÂU H ỎI
5
Lạp bao
gồm

Nền văn học Hy
ba bộ phận
chủ yếu và có liên quan chặt chẽ với nhau
là
A. Thần thoại, kịch và tiểu thuyết.
B. Thần thoại, kịch và thơ.
0
10
15
14
1
5
7
4
3
2
6
9
8
13
12
11
C. Thần thoại, thơ và sử thi.
Start
D. Thần thoại, thơ và văn xuôi.
Đáp án: B
(Gâ phÝm ENTER ®Ó xem ®¸p ¸n)

Out

Home

C ÂU H ỎI
6

Tác phẩm được coi là kho tàng văn học
thế giới, đồng thời có giá trị lịch sử của
Hi Lạp là
Đáp án: C
A. Gia phả các thần của Hê-đi-ốt.
B. Cuộc chiến tranh Hy lạp-Ba Tư của Hê-rôđốt.
0
10
15
14
1
5
7
4
3
2
6
9
8
13
12
11
C. I-li-át và Ô-đi-xê của Home.
Start
D. Cuộc chiến tranh Pun-ních của Nơ-vi-út.
(Gâ phÝm ENTER ®Ó xem ®¸p ¸n)

Out

Home

C ÂU H ỎI
7

Tác phẩm I-li-át v...
LỊCH SỬ VĂN MINH
LỊCH SỬ VĂN MINH
THẾ GIỚI
THẾ GIỚI
Ôn tập lịch sử văn minh thế giới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn tập lịch sử văn minh thế giới - Người đăng: tapminhs
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Ôn tập lịch sử văn minh thế giới 9 10 973