Ktl-icon-tai-lieu

ôn thi Môn tiếng việt thực hành

Được đăng lên bởi huuchunghde
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2115 lần   |   Lượt tải: 3 lần
*/ BÀI 4, trang 20 giáo trình Tiếng Việt thực hành của mr. Nguyễn Minh Thuyết chủ biên.
Bằng cách thêm vào các từ ngữ thể hiện chủ đề, hãy hoàn thiện các câu luận đề sau đây: (phần bài làm sẽ in đậm, màu đỏ)
1. Vai trò của phụ nữ đang được khẳng định trong đời sống kinh tế, chính trị xã hội cũng như trong đời sống kinh tế, chính trị
xã hội cũng như trong đời sống gia đình .
2. Một người thầy giáo cần phải có những phẩm chất quan trọng sau đây như sự nhiệt tình, yêu nghề, yêu trò, có tư cách đạo đức
cũng như có kỹ năng sư phạm cao.
3. Tình trạng đói nghèo đang gây ra những hậu quả tiêu cực cho xã hội, chẳng hạn như t ỷ lệ thất học, mù chữ, tỷ lệ trẻ em suy
dinh dưỡng gia tăng và đặc biệt số các vụ phạm tội tăng đột biến.
4. Tuổi thọ trung bình của phụ nữ cao hơn nam giới bởi những lý do chủ yếu sau đây như là phụ nữ ít uống rượu beer, ít hút thuốc
và đặc biệt là không sống buông thả như nam giới.
5. Trong xã hội hiện đại, ngày càng có nhiều nhân tố thúc đẩy sự giao lưu văn hoá như là sự bùng nổ của công nghệ thông tin, các
công cụ phương tiện, truyền thông ngày càng phát triển và đa dạng.
Hãy đọc đoạn văn sau đây và cho biết:
1. Luận điểm chính của tác giả.
2. Tác giả đã dùng phương pháp gì để chứng minh cho luận điểm của mình?
3. Tại sao tác giả lại nêu chuyện Hai Bà Trưng ra trước chuyện Phù Đổng Thiên Vương trong khi xét về mặt thời gian, chuyện Phù Đổng
Thiên Vương phải xảy ra trước?
(...) Lịch sử thường sẵn những trang đau thương, mà hiếm những trang vui vẻ: bậc anh hùng hay gặp bước gian nguy, kẻ trung nghĩa
thường lâm cảnh khốn đốn. Những khi ấy, trí tưởng tượng dân chúng tìm cách chữa lại sự thật để khỏi phải công nhận những tình thế
ưu uất.
Ta thử lấy chuyện Hai Bà Trưng mà xét. Tuy trong lịch sử có chép rõ ràng hai bà phải tự vẫn sau khi đã thất trận, nhưng ngay ở làng
Đồng Nhân nơi thờ hai bà vẫn cháp rằng hai bà đều hoá đi chứ không phải tử trận. Đối với các nữ tướng của hai bà cũng vậy, ta chỉ thấy
các vị anh hùng đó hoá lên trời.
Nghe truyện Phù Đổng Thiên Vương, tôi thường tưởng tượng đến một trang nam nhi, sức vóc hơn người, nhưng tâm hồn hãy còn thô sơ
và giản dị, như tâm hồn tất cả mọi người thời xưa. Tráng sỹ ấy gặp lúc quốc gia lâm nguy đã xông pha ra trận, đem hết sức khỏ mà
đánh tan giặc, nhưng bị thương nặng. Tuy thế, người trai làng Phù Đổng vẫn còn ăn một bữa cơm (chỗ ấy nay lập đền thờ ở làng Xuân
Tảo) rồi nhảy xuống Hồ Tây tắm, xong mới ôm vết thương lên ngựa đi tìm một rừng cây âm u nào, ngồi dựa một gốc cây to, giấu kín nỗi
đau ...
*/ BÀI 4, trang 20 giáo trình Tiếng Việt thực hành của mr. Nguyễn Minh Thuyết chủ biên.
Bằng cách thêm vào các từ ngữ thể hiện chủ đề, hãy hoàn thiện các câu luận đề sau đây: (phần bài làm sẽ in đậm, màu đỏ)
1. Vai trò của phụ nữ đang được khẳng định
trong đời sống kinh tế, chính trị xã hội cũng như trong đời sống kinh tế, chính trị
xã hội cũng như trong đời sống gia đình
.
2. Một người thầy giáo cần phải có những phẩm chất quan trọng sau đây
như sự nhiệt tình, yêu nghề, yêu trò, có tư cách đạo đức
cũng như có kỹ năng sư phạm cao.
3. Tình trạng đói nghèo đang gây ra những hậu quả tiêu cực cho xã hội, chẳng hạn như t
ỷ lệ thất học, mù chữ, tỷ lệ trẻ em suy
dinh dưỡng gia tăng và đặc biệt số các vụ phạm tội tăng đột biến.
4. Tuổi thọ trung bình của phụ nữ cao hơn nam giới bởi những lý do chủ yếu sau đây
như là phụ nữ ít uống rượu beer, ít hút thuốc
và đặc biệt là không sống buông thả như nam giới.
5. Trong xã hội hiện đại, ngày càng có nhiều nhân tố thúc đẩy sự giao lưu văn hoá
như là sự bùng nổ của công nghệ thông tin, các
công cụ phương tiện, truyền thông ngày càng phát triển và đa dạng.
Hãy đọc đoạn văn sau đây và cho biết:
1. Luận điểm chính của tác giả.
2. Tác giả đã dùng phương pháp gì để chứng minh cho luận điểm của mình?
3. Tại sao tác giả lại nêu chuyện Hai Bà Trưng ra trước chuyện Phù Đổng Thiên Vương trong khi xét về mặt thời gian, chuyện Phù Đổng
Thiên Vương phải xảy ra trước?
(...) Lịch sử thường sẵn những trang đau thương, mà hiếm những trang vui vẻ: bậc anh hùng hay gặp bước gian nguy, kẻ trung nghĩa
thường lâm cảnh khốn đốn. Những khi ấy, trí tưởng tượng dân chúng tìm cách chữa lại sự thật để khỏi phải công nhận những tình thế
ưu uất.
Ta thử lấy chuyện Hai Bà Trưng mà xét. Tuy trong lịch sử có chép rõ ràng hai bà phải tự vẫn sau khi đã thất trận, nhưng ngay ở làng
Đồng Nhân nơi thờ hai bà vẫn cháp rằng hai bà đều hoá đi chứ không phải tử trận. Đối với các nữ tướng của hai bà cũng vậy, ta chỉ thấy
các vị anh hùng đó hoá lên trời.
Nghe truyện Phù Đổng Thiên Vương, tôi thường tưởng tượng đến một trang nam nhi, sức vóc hơn người, nhưng tâm hồn hãy còn thô sơ
và giản dị, như tâm hồn tất cả mọi người thời xưa. Tráng sỹ ấy gặp lúc quốc gia lâm nguy đã xông pha ra trận, đem hết sức khỏ mà
đánh tan giặc, nhưng bị thương nặng. Tuy thế, người trai làng Phù Đổng vẫn còn ăn một bữa cơm (chỗ ấy nay lập đền thờ ở làng Xuân
Tảo) rồi nhảy xuống Hồ Tây tắm, xong mới ôm vết thương lên ngựa đi tìm một rừng cây âm u nào, ngồi dựa một gốc cây to, giấu kín nỗi
đau đớn của mình mà chết.
Trả lời:
1. Luận điểm chính: bậc anh hùng hay gặp bước gian nguy, kẻ trung nghĩa thường lâm cảnh khốn đốn nhưng dân chúng
thường tưởng tượng ra kết cục khác.
2. Phương pháp được sử dụng là: phương pháp Diễn dịch.
3. Sở dĩ chuyện Hai Bà Trưng được nhắc đến trước là nhằm củng cố và khẳng định luận điểm bằng những dẫn chứng thực
tế, có tính chất "người thật việc thật" trong khi Phù Đổng Thiên Vương là hư cấu, mang tính sử thi - thần thoại.
*/ BÀI TẬP 7, trang 32 giáo trình
Hãy đọc đoạn văn sau đây và cho biết việc dùng từ nối vì vậy để chuyển đoạn lập luận có thích hợp không? Tại sao? Hãy đề nghị cách
chữa thích hợp
Sông Terera bắt đầu từ dãy Hymalaya. Chiều dài của sông khoảng 2900km, có 5 chi lưu chảy qua vùng Hora, phía bắc Nepan. Vì vậy,
theo ngôn ngữ địa phương, Hora có nghĩa là năm sông.
Trả lời:
Cách dùng từ nối Vì vậy để chuyển đoạn là không thích hợp. Vì vậy là chuyển đoạn mang tính nhân quả. Mà ở đây giữa
sông Terera và từ Hora không có mỗi liên hệ nhân quả mà có mối quan hệ tương đồng. Ta nên thay từ Vì vậy bằng
Ngoài
ra
Đoạn văn có thể viết lại là:
Sông Terera bắt đầu từ dãy Hymalaya. Chiều dài của sông khoảng 2900km, có 5 chi lưu chảy qua vùng Hora, phía bắc
Nepan.
Ngoài ra
, theo ngôn ngữ địa phương, Hora có nghĩa là năm sông.
Tính t có ý ngh a khái quát là ch tính ch t, c i m c a s v t, c a ho t ng, c a tr ng thái. ĩ đặ đ độ
- G n g i v i ng t , tính t c ng có kh n ng k t h p v i các ph t .Tuy nhiên, th ng tính t r t ít k t h p v i các ũ độ ũ ă ế ườ ế
ph t ch m nh l nh, ng c l i ph n l n các tính t d dàng k t h p v i các ph t ch m c . ượ ế độ
Nói' cách khác. tính t có th m nhi m vai trò thành t chính c a m t c m t chính ph mà các thành t ph là các đả
ph t , trong ó khá tiêu bi u là các ph t ch m c . đ độ
- C ng gi ng nh ng t , tính t có th làm v ng tr c ti p. Ngoài ra trong câu, tính t có th m nhi m ch c n ng ũ ư độ ế đả ă
cú pháp c a nhi u thành ph n khác
VD:+ làm nh ng : ó là phim đị Đ m i .
+ làm b ng : Anh nói nhanh nh gió.ư
+ làm tr ng ng : X aư có m t ng i nông dân nghèo. ườ
+ làm ch ng : Hi u th o ế c tính t t c a nh ng ng i conđứ ườ
i t có ch c n ng x ng hô, tr , ho c thay th (thay th cho các t thu c danh t , ng t , tính t , s t ).Đạ ă để ư để để ế ế độ
Khi thay th cho t thu c lo i t nào thì i t mang c i m ng pháp c b n c a t lo i y.ế đạ đặ đ ơ ạ ấ
VD:( 1 ) H s ng và chi n u. ế đấ
Về mặt ý nghĩa, phụ từ không thực hiện được chức năng gọi tên (định danh). mà chỉ làm dấu hiệu cho một loại ý nghĩa nào đó mà thôi.
- Phụ từ không thể đảm nhiệm vai trò thành tố chính của cụm từ, chúng chuyên làm thành tố phụ trong cụm từ để bổ sung cho thành tố
chính một ý nghĩa nào đó. Vì thế chúng được coi là các từ chứng, làm bộc lộ bản chất ngữ pháp của các từ làm thành tố chính.
1
ôn thi Môn tiếng việt thực hành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ôn thi Môn tiếng việt thực hành - Người đăng: huuchunghde
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
ôn thi Môn tiếng việt thực hành 9 10 734