Ktl-icon-tai-lieu

Ôn thi tốt nghiệp tư tưởng HCM

Được đăng lên bởi huynhhoatram-gmail-com
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 511 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Câu 1 : nguồn gốc hình thành TTHCM , ý nghĩa của việc học tập và hình thành
TTHCM
Khái niệm TTHCM :
Nguồn gốc hình thành :


a. Dk lịch sử (1,5d)
Dk trong nước

Vn vẫn là 1 nước phong kiến lạc hậu nền kt nông nghiệp trì truệ kém pt
1858 pháp nổ súng xâm lược nước ta, triều đình nhà Nguyễn thối nát, bên ngoài thì bạc
nhược với kẻ thù, bên trong thì sợ nhân dân.
Nhân dân VN tiến hành nhiều cuộc k.n chống thực dân Pháp. Xong thất bại do chưa có
đường lối và phương pháp phù hợp
Sag tk 20, sau khi tạm thời dập tắt dk ptcm của nd, thực dân Pháp bắt đầu khi khác thộc
địa.


Dk quốc tế

Cuối tk 19 đầu tk 20 CNDQ hình thành hàng loạt các quốc gia trở thành thuộc địa của
các nước đế quốc trong đó có VN.
Cm tháng 10 Nga thành công đã effect đến các nước trên thế giới


Quê hương Bác

Sinh ra và lớn lên ở miền quê nghèo yêu nước Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An, cần cù
thông minh nuôi dưỡng nhiều anh hùng nổi tiếng : Nguyễn Du, Mai Thúc Loan.
Gia đình : sinh ra trong 1 gđ nhà nho yêu nước có truyền thống yêu thương hòa thuận,
những phẩm chất của cha và mẹ đã ảnh hưởng rất lớn đến quá trình hình thành nhân
cách HCM.
=>TTHCM không xuất phát từ tc chủ quan mà xuất phát từ tình hình thực tế
b. Tư tường văn hóa truyền thống dân tộc

+ tư tưởng vh truyền thống dân tộc
Chủ nghĩa yêu nước, ý chí kiên cường trong xây dựng nước và giữ nước đã thám sâu
trong TTHCM. Dây là dòng chảy xuyên suốt trong ls là truyền thống quý giá nhất, là
chuẩn mực cao nhất trong bản giá trị vh tinh thần của dt VN
Truyền thống đoàn kết tương thân tương ái. Do đất nước ta có vị trí đặc biệt lại có
nhiều tiểm năng cho nên thời lập quốc cho đến nay luôn bị xâm lăng tư bên ngoài.
Chính vì vậy tinh thẩn đoàn kết chống giặc ngoại xâm đã hình thành từ rất sớm và dk
hun đúc tới ngày nay.
Truyền thống lạc quan yêu đời, có niềm tin vào sức mạnh bản thân, tin vào chính
nghĩa, tin vào dt trong muôn vàn khó khăn thử thách, dt VN vẫn luôn động viên nhau
« chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo ».

Truyền thống cần cù, dũng cảm, thông minh, hiếu học, dân tộc ta biết lựa chọn và tiếp
thu tinh hoa nhân loại, sẵn sàng giao lưu, hội nhập với thế giới bên ngoài.
+ tinh hoa nhân loại
Phương đông
-

-

Nho giáo : HCM đã tiếp thu và vận dụng TT nho giáo vào rèn luyện phong cách
sống, rèn luyện vào công tác hằng ngày, tùy từng hoàn cảnh và công việc mà người
vận dụng cho phù hợp, nho giáo có nhiều yếu tố tích cực như triết lý hành động TT
tu thân dưỡng tính, hiếu học,… tuy nhiên nho giáo cũng có những yếu tố duy tâm,
lạc hậu như xe...
Câu 1 : nguồn gốc hình thành TTHCM , ý nghĩa của việc học tập và hình thành
TTHCM
Khái niệm TTHCM :
Nguồn gốc hình thành :
a. Dk lịch sử (1,5d)
Dk trong nước
Vn vẫn là 1 nước phong kiến lạc hậu nền kt nông nghiệp trì truệ kém pt
1858 pháp nổ súng xâm lược nước ta, triều đình nhà Nguyễn thối nát, bên ngoài thì bạc
nhược với kẻ thù, bên trong thì sợ nhân dân.
Nhân dân VN tiến hành nhiều cuộc k.n chống thực dân Pháp. Xong thất bại do chưa có
đường lối và phương pháp phù hợp
Sag tk 20, sau khi tạm thời dập tắt dk ptcm của nd, thực dân Pháp bắt đầu khi khác thộc
địa.
Dk quốc tế
Cuối tk 19 đầu tk 20 CNDQ hình thành hàng loạt các quốc gia trở thành thuộc địa của
các nước đế quốc trong đó có VN.
Cm tháng 10 Nga thành công đã effect đến các nước trên thế giới
Quê hương Bác
Sinh ra và lớn lên ở miền quê nghèo yêu nước Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An, cần cù
thông minh nuôi dưỡng nhiều anh hùng nổi tiếng : Nguyễn Du, Mai Thúc Loan.
Gia đình : sinh ra trong 1 gđ nhà nho yêu nước có truyền thống yêu thương hòa thuận,
những phẩm chất của cha và mẹ đã ảnh hưởng rất lớn đến quá trình hình thành nhân
cách HCM.
=>TTHCM không xuất phát từ tc chủ quan mà xuất phát từ tình hình thực tế
b. Tư tường văn hóa truyền thống dân tộc
+ tư tưởng vh truyền thống dân tộc
Chủ nghĩa yêu nước, ý chí kiên cường trong xây dựng nước và giữ nước đã thám sâu
trong TTHCM. Dây là dòng chảy xuyên suốt trong ls là truyền thống quý giá nhất, là
chuẩn mực cao nhất trong bản giá trị vh tinh thần của dt VN
Truyền thống đoàn kết tương thân tương ái. Do đất nước ta có vị trí đặc biệt lại có
nhiều tiểm năng cho nên thời lập quốc cho đến nay luôn bị xâm lăng tư bên ngoài.
Chính vì vậy tinh thẩn đoàn kết chống giặc ngoại xâm đã hình thành từ rất sớm và dk
hun đúc tới ngày nay.
Truyền thống lạc quan yêu đời, có niềm tin vào sức mạnh bản thân, tin vào chính
nghĩa, tin vào dt trong muôn vàn khó khăn thử thách, dt VN vẫn luôn động viên nhau
« chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo ».
Ôn thi tốt nghiệp tư tưởng HCM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn thi tốt nghiệp tư tưởng HCM - Người đăng: huynhhoatram-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Ôn thi tốt nghiệp tư tưởng HCM 9 10 752