Ktl-icon-tai-lieu

Ôn thi vê kinh tế chính trị

Được đăng lên bởi duongnga7777
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 550 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1.Hàng hóa và 2 thuộc tính của hàng hóa
1.Khái niệm
-Hàng hóa là sản phẩm của lao động nhằm đáp ứng nhu cầu nào
đó của con người và thông qua quá trình trao đổi.
-Phân loại: Hàng hóa hữu hình (Vd: quần,áo)
Hàng hóa vô hình (dịch vụ,.)
2.Hai thuộc tính cơ bản của hàng hóa
a.Giá trị sử dụng
-Kn: là công dụng,tính hữu ích của sản phẩm nhằm đáp ứng nhu
cầu nào đó của con người thông qua quá trình trao đổi.
5 đặc trưng
-Phạm trù vĩnh viễn:do tính chất lý hóa học của vật phẩm quyết
định
-Chỉ thể hiện khi tiêu dùng:hàng hóa chỉ phát huy công dụng tính
có ích trong quá trình sử dụng
-Một hàng hóa có thể có một hoặc nhiều giá trị sử dụng nhờ
vào sự phát triển của KHKT,đã phát hiện thêm nhiều tính năng
mới của hàng hóa (vd:DTdđ)
-Ngày càng phong phú và đa dạng: nhờ vào sự phát triển của
KHKT và do nhu cầu con người gia tăng
-Là nội dung của mọi của cải vật chất,và là vật mang gía trị trao
đổi,giá trị sử dụng là cái bên trong của mọi của cải vật chất,là vật
thể hiện 1 tỷ lệ trao đổi nhất định.
b.giá trị trao đổi
-Kn: là lđ xh của con người và sxhh kết tinh trong sp đó
3 đặc trưng
-Là một phạm trù lịch sử,chỉ tồn tại trong nền sxhh
-Thể hiện quan hệ sxhh:quan hệ hợp tác trong cạnh tranh giữa
những người sx
-Là nội dung của giá trị , giá trị thay đổi thì giá trị trao đổi cũng
thay đổi theo
c.Mối quan hệ
-Giá trị và giá trị sử dụng là sự thống nhất trong mâu thuẫn
Tính mâu thuẫn thể hiện

-Mục dích của người bán mâu thuẫn với mục đích của người
mua.Người bán chỉ quan tâm giá trị,nhưng để có giá trị họ phải tạo
ra giá trị sử dụng.Người mua chỉ quan tâm đến giá trị sử dụng.Để
có giá trị sử dụng họ phải trả giá trị
-Khác nhau về không gian và thời gian thực hiện.Giá trị được
thực hiện trước và trên thị trường, giá trị sử dụng được thực hiện
sau và ngoài thị trường
Câu 2: Quy luật giá trị
1.Nôi dung,yêu cầu
- Trong lĩnh vực sản xuất,hao phí lao động cá biệt phải phù hợp
với hao phí lao động xã hội
Mỗi người sx do năng lực khác nhau nên hao phí lao động cá biệt
sẽ khác nhau.Nhưng để trao đổi trên thị trường thì họ phải điều
chỉnh cho phù hợp với hao phí lao động XH
-Trong lĩnh vực lưu thông phải thực hiện theo nguyên tắc ngang
giá: giá cả = giá trị
Giá cả là biểu hiện bằng tiền của giá trị,giá cả chịu sự tác động của
các nhân tố như: Giá trị cung cầu,cạnh tranh,sức mua của đồng tiền
(vd).Trong đó,giá trị là yếu tố quyết định đối với giá cả.Giá cả
xoay quanh trục giá trị
2.Tác dụng
a.Điều tiết sx và lưu thông hàng hóa
-Điều tiết sx là vận chuyển các yếu tố sx từ nơi có t...
Câu 1.Hàng hóa và 2 thuộc tính của hàng hóa
1.Khái niệm
-Hàng hóa là sản phẩm của lao động nhằm đáp ứng nhu cầu nào
đó của con người và thông qua quá trình trao đổi.
-Phân loại: Hàng hóa hữu hình (Vd: quần,áo)
Hàng hóa vô hình (dịch vụ,.)
2.Hai thuộc tính cơ bản của hàng hóa
a.Giá trị sử dụng
-Kn: là công dụng,tính hữu ích của sản phẩm nhằm đáp ứng nhu
cầu nào đó của con người thông qua quá trình trao đổi.
5 đặc trưng
-Phạm trù vĩnh viễn:do tính chất lý hóa học của vật phẩm quyết
định
-Chỉ thể hiện khi tiêu dùng:hàng hóa chỉ phát huy công dụng tính
có ích trong quá trình sử dụng
-Một hàng hóa có thể có một hoặc nhiều giá trị sử dụng nhờ
vào sự phát triển của KHKT,đã phát hiện thêm nhiều tính năng
mới của hàng hóa (vd:DTdđ)
-Ngày càng phong phú và đa dạng: nhờ vào sự phát triển của
KHKT và do nhu cầu con người gia tăng
-Là nội dung của mọi của cải vật chất,và là vật mang gía trị trao
đổi,giá trị sử dụng là cái bên trong của mọi của cải vật chất,là vật
thể hiện 1 tỷ lệ trao đổi nhất định.
b.giá trị trao đổi
-Kn: là lđ xh của con người và sxhh kết tinh trong sp đó
3 đặc trưng
-Là một phạm trù lịch sử,chỉ tồn tại trong nền sxhh
-Thể hiện quan hệ sxhh:quan hệ hợp tác trong cạnh tranh giữa
những người sx
-Là nội dung của giá trị , giá trị thay đổi thì giá trị trao đổi cũng
thay đổi theo
c.Mối quan hệ
-Giá trị và giá trị sử dụng là sự thống nhất trong mâu thuẫn
Tính mâu thuẫn thể hiện
Ôn thi vê kinh tế chính trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn thi vê kinh tế chính trị - Người đăng: duongnga7777
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Ôn thi vê kinh tế chính trị 9 10 75