Ktl-icon-tai-lieu

phân biệt vật chất theo nghĩa triết học và nghĩa thông thường

Được đăng lên bởi dhhoang2410-gmail-com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 9508 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Trong việc giải quyết những vấn đề cơ bản của triết học nói chung với 2
mặt chính là trả lời cho câu hỏi “vật chất và ý thức cái nào có trước cái nào có
sau, cái nào quyết định cái nào?” và câu hỏi “con người có khả năng nhận thức
được thế giới hay không?”. Tồn tại 2 chủ nghĩa song song và đối lập là chủ
nghiã duy tâm và chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa duy tâm khẳng định ý thức có
trước và quyết định vật chất, chủ nghĩa duy vật thì ngược lại vật chất là cái có
trước, cái tồn tại vĩnh viễn và quy định ý thức.
Bằng thực tiễn khoa học chủ nghĩa duy vật đã khẳng định được cái có
trước và tồn tại vĩnh viễn quy định và sinh ra ý thức chính là vật chất. Triết học
trước Mác thường có khuynh hướng lấy bản thân tự nhiên để giải thích tự nhiên
nhưng còn nhiều sự hạn chế về cả cơ sở lí luận cũng như phương pháp luận đó
là việc quy vật chất về một dạng cụ thể khiến cho sau này đến thế kỉ XVII,
XVIII khi các nhà khoa học nhất là vật lí học tìm ra những dạng của vật chất
siêu nhỏ và khi chuyển động nó trở nên mất đi những thuộc tính của nó vd: năm
1901 Kangman phát hiện ra rằng khi nguyên tử chuyển động thì khối lượng
tăng, chính vì vậy triết học thời kỳ này trở nên khủng hoảng.
Để giải quyết vấn đề này V.I.Lênin đã dựa trên quan điểm của chủ nghĩa
Mác- Ăngghen đã đưa ra định nghĩa về vật chất chung nhất giúp giải thoát chủ
nghĩa duy vật khỏi khủng hoảng, đồng thời bác bỏ được những quan điểm sai
lệch của chủ nghĩa duy tâm, phân biệt rõ ràng về khái niệm vật chất trong triết
học và vật chất trong các ngành khoa học.
Định nghĩa về vật chất hiểu theo nghĩa triết học của Lênin cho rằng “Vật
chất là một phạm trù triết học, dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại
cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chụp lại, chép
lại,phản ánh lại và tồn tại không phụ thuộc vào cảm giác”.
Trong định nghĩa Lênin chỉ ra rằng vật chất là một phạm trù triết học, tức
là vật chất trong triết học không phải dùng để nói tới một vật cụ thể như
các nhà triết học thời kỳ trước Mác dùng để giải thích tự nhiên còn được
gọi là vật thể hay theo khoa học chuyên ngành dùng để nghiên cứu
chuyên sâu, ở đây vật chất có tính trừu tượng và khái quát nhất về vật chất
nhằm mục đích giải quyết vấn đề cơ bản của mọi triết học về sự tồn tại
của vật chất và ý thức. Thông thường đối với chúng ta thường hiểu vật
chất là những gì mắt thấy, tai nghe, lưỡi nếm được, tay sờ được, mũi ngửi
thấy hoặc là những gì mang cho ta cảm giác nóng, lạnh, đau, của cải,...
trong khoa học chuyên ngành là máy móc, chất ...
Trong việc giải quyết những vấn đề cơ bản của triết học nói chung với 2
mặt chính là trả lời cho câu hỏi “vật chất và ý thức cái nào có trước cái nào có
sau, cái nào quyết định cái nào?” và câu hỏi “con người có khả năng nhận thức
được thế giới hay không?”. Tồn tại 2 chủ nghĩa song song và đối lập là chủ
nghiã duy tâm và chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa duy tâm khẳng định ý thức có
trước và quyết định vật chất, chủ nghĩa duy vật thì ngược lại vật chất là cái có
trước, cái tồn tại vĩnh viễn và quy định ý thức.
Bằng thực tiễn khoa học chủ nghĩa duy vật đã khẳng định được cái có
trước và tồn tại vĩnh viễn quy định và sinh ra ý thức chính là vật chất. Triết học
trước Mác thường có khuynh hướng lấy bản thân tự nhiên để giải thích tự nhiên
nhưng còn nhiều sự hạn chế về cả cơ sở lí luận cũng như phương pháp luận đó
là việc quy vật chất về một dạng cụ thể khiến cho sau này đến thế kỉ XVII,
XVIII khi các nhà khoa học nhất là vật lí học tìm ra những dạng của vật chất
siêu nhỏ và khi chuyển động nó trở nên mất đi những thuộc tính của nó vd: năm
1901 Kangman phát hiện ra rằng khi nguyên tử chuyển động thì khối lượng
tăng, chính vì vậy triết học thời kỳ này trở nên khủng hoảng.
Để giải quyết vấn đề này V.I.Lênin đã dựa trên quan điểm của chủ nghĩa
Mác- Ăngghen đã đưa ra định nghĩa về vật chất chung nhất giúp giải thoát chủ
nghĩa duy vật khỏi khủng hoảng, đồng thời bác bỏ được những quan điểm sai
lệch của chủ nghĩa duy tâm, phân biệt rõ ràng về khái niệm vật chất trong triết
học và vật chất trong các ngành khoa học.
Định nghĩa về vật chất hiểu theo nghĩa triết học của Lênin cho rằng “Vật
chất là một phạm trù triết học, dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại
cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chụp lại, chép
lại,phản ánh lại và tồn tại không phụ thuộc vào cảm giác”.
Trong định nghĩa Lênin chỉ ra rằng vật chất là một phạm trù triết học, tức
là vật chất trong triết học không phải dùng để nói tới một vật cụ thể như
các nhà triết học thời kỳ trước Mác dùng để giải thích tự nhiên còn được
gọi là vật thể hay theo khoa học chuyên ngành dùng để nghiên cứu
chuyên sâu, ở đây vật chất có tính trừu tượng và khái quát nhất về vật chất
nhằm mục đích giải quyết vấn đề cơ bản của mọi triết học về sự tồn tại
của vật chất và ý thức. Thông thường đối với chúng ta thường hiểu vật
chất là những gì mắt thấy, tai nghe, lưỡi nếm được, tay sờ được, mũi ngửi
thấy hoặc là những gì mang cho ta cảm giác nóng, lạnh, đau, của cải,...
trong khoa học chuyên ngành là máy móc, chất hóa học, đồ thí nghiệm,
bộ phận trên cơ thể con người, dụng cụ lao động,.v.v. Tất cả những dạng
vật chất hiểu theo nghĩa thường cụ thể như vậy hay còn goi là vật thể chỉ
phân biệt vật chất theo nghĩa triết học và nghĩa thông thường - Trang 2
phân biệt vật chất theo nghĩa triết học và nghĩa thông thường - Người đăng: dhhoang2410-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
phân biệt vật chất theo nghĩa triết học và nghĩa thông thường 9 10 108