Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích cơ sở kinh tế và xã hội cho sự ra đời và phát triển của nhà nước và pháp luật phương Đông và phương Tây cổ đại

Được đăng lên bởi van-snail-2911
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2026 lần   |   Lượt tải: 2 lần
A. MỞ ĐẦU.
Nhà nước và pháp luật là hiện tượng xã hội vô cùng phức tạp, luôn biến
động và có những thay đổi to lớn qua từng giai đoạn lịch sử. Một nội dung
quan trọng của Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới là vấn đề về nhà nước
phương Đông và phương Tây thời cổ đại. Các quốc gia cổ đại phương Đông và
các quốc gia cổ đại phương Tây là các quốc gia ra đời sớm nhất trên thế giới.
Nó đã mở ra thời đại văn minh cho con người, thời đại xã hội có giai cấp, nhà
nước và pháp luật. Các quốc gia cổ đại có nền văn hóa lớn đó là Trung Quốc,
Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ (ở phương Đông) và Hi Lạp, La Mã (ở phương
Tây). Để hiểu rõ hơn, sau đây e xin trình bày về vấn đề: “Phân tích cơ sở kinh
tế và xã hội cho sự ra đời và phát triển của nhà nước và pháp luật phương
Đông và phương Tây cổ đại.”
B. NỘI DUNG
I.
CỞ SỞ KINH TẾ - XÃ HỘI CHO SỰ HÌNH THÀNH NHÀ NƯỚC
PHƯƠNG ĐÔNG VÀ PHƯƠNG TÂY CỔ ĐẠI.
1. Nhà nước phương Đông.
* Điều kiện tự nhiên và sự phát triển kinh tế.
Xã hội có giai cấp và nhà nước đã xuất hiên đầu tiên ở phương Đông,
trên lưa vực các dòng sông lớn ở châu Phi và châu Á như sông Nin ở Ai Cập,
sông Ơ-phơ-rát và Ti-gơ-rơ ở Lưỡng Hà, sông Ấn, sông Hằng ở Ấn Độ, Hoàng
Hà ở Trung Quốc .v.v... Ở đây có những điều kiện thiên nhiên thuận lợi cho
đời sống của con người.Những nơi này có nhiều đất canh tác, có mưa đều đặn
theo mùa, có khí hậu nóng ấm (trừ Trung Quốc nhưng cũng không lạnh như
ngày nay), dân cư sống tập trung khá đông theo từng bộ lạc, trên các thềm đấ
cao gần sông, dễ trồng vườn, trống lúa và chăn nuôi.
Khoảng 3500 năm đến 2000 năm trước công nguyên, cư dân ở Tây Á,
Ai Cập và cư dân ở lưu vực các sông còn lại đã sinh sống trên đồng bằng ở ven
các con sông. Họ sống bằng nghê nông là chủ yếu và biết trồng mỗi năm hai
vụ. Đồng bằng ven sông đã bù đắp rất nhiều cho con người. Vào mùa mưa
hàng năm, nước sông dâng cao, phủ lên các chân ruộng thấp một lớp phù sa
màu mỡ và làm cho đất rất mềm, dễ làm với cả những chiếc cày bằng gỗ. Do
đó, thủy lợi rất đc họ quan tâm, họ đã biết đào các hệ thống kênh, lập hệ thống
gầu để múc nước ở chân ruộng thấp và đưa nước lên chân ruộng cao những khi
cần. Ngoài ra, họ còn biết đắp đê để ngăn lũ… nhờ thế con người có thể thu
hoạch lúa ổn định hằng năm. Công việc trị thuỷ khiến moi người gắn bó và
ràng buộc với nhau trong tổ chức công xã. Ngoài nghề nông, những cư dân
phương Đông cổ đại còn làm đồ gốm, dệt vải, làm nghề luyện kim… đáp ứng
nhu cầu hàng ngày của mình. Họ còn tiến hành trao đổi sản phẩm do mình làm
ra giữa vùng này với v...
A. MỞ ĐẦU.
Nhà nước pháp luật hiện tượng hội cùng phức tạp, luôn biến
động những thay đổi to lớn qua từng giai đoạn lịch sử. Một nội dung
quan trọng của Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới vấn đề về nhà nước
phương Đông và phương Tây thời cổ đại. Các quốc gia cổ đại phương Đông và
các quốc gia cổ đại phương Tây các quốc gia ra đời sớm nhất trên thế giới.
đã mở ra thời đại văn minh cho con người, thời đại hội giai cấp, nhà
nước pháp luật. Các quốc gia cổ đại nền văn hóa lớn đó Trung Quốc,
Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ (ở phương Đông) Hi Lạp, La (ở phương
Tây). Để hiểu hơn, sau đây e xin trình bày về vấn đề: Phân tích sở kinh
tế hội cho sự ra đời phát triển của nhà nước pháp luật phương
Đông và phương Tây cổ đại.”
B. NỘI DUNG
I. CỞ SỞ KINH TẾ - HỘI CHO SỰ HÌNH THÀNH NHÀ NƯỚC
PHƯƠNG ĐÔNG VÀ PHƯƠNG TÂY CỔ ĐẠI.
1. Nhà nước phương Đông.
* Điều kiện tự nhiên và sự phát triển kinh tế.
hội giai cấp nhà nước đã xuất hiên đầu tiên phương Đông,
trên lưa vực các dòng sông lớn châu Phi châu Á như sông Nin Ai Cập,
sông Ơ-phơ-rát và Ti-gơ-rơ ở Lưỡng Hà, sông Ấn, sông Hằng ở Ấn Độ, Hoàng
Trung Quốc .v.v... đây những điều kiện thiên nhiên thuận lợi cho
đời sống của con người.Những nơi này nhiều đất canh tác, mưa đều đặn
theo mùa, khí hậu nóng ấm (trừ Trung Quốc nhưng cũng không lạnh như
ngày nay), dân sống tập trung khá đông theo từng bộ lạc, trên các thềm đấ
cao gần sông, dễ trồng vườn, trống lúa và chăn nuôi.
Khoảng 3500 năm đến 2000 năm trước công nguyên, dân Tây Á,
Ai Cập và cư dân ở lưu vực các sông còn lại đã sinh sống trên đồng bằng ở ven
các con sông. Họ sống bằng nghê nông chủ yếu biết trồng mỗi năm hai
vụ. Đồng bằng ven sông đã đắp rất nhiều cho con người. Vào mùa mưa
hàng năm, nước sông dâng cao, phủ lên các chân ruộng thấp một lớp phù sa
màu mỡ làm cho đất rất mềm, dễ m với cả những chiếc cày bằng gỗ. Do
đó, thủy lợi rất đc họ quan tâm, họ đã biết đào các hệ thống kênh, lập hệ thống
gầu để múc nước ở chân ruộng thấp và đưa nước lên chân ruộng cao những khi
cần. Ngoài ra, họ còn biết đắp đê để ngăn lũ… nhờ thế con người thể thu
hoạch lúa ổn định hằng năm. Công việc trị thuỷ khiến moi người gắn
ràng buộc với nhau trong tổ chức công xã. Ngoài nghề nông, những dân
phương Đông cổ đại còn làm đồ gốm, dệt vải, làm nghề luyện kim… đáp ứng
nhu cầu hàng ngày của mình. Họ còn tiến hành trao đổi sản phẩm do mình làm
ra giữa vùng này với vùng khác. Chăn nuôi cũng là một ngành kinh tế được
dân phương Đông kết hợp với nghề nông. một s vùng đồi ven chân núi,
những đàn gia súc lớn được chăn nuôi đã đem lại nguồn thực phẩmsức kéo
đáng kể.
Tuy nhiên, tất cả những ngành kinh tế đó dù phát triển đến đâu cũng chỉ
hỗ trợ cho nghề nông và không làm giảm ý nghĩa “lấy nghề nông làm gốc” của
1
Phân tích cơ sở kinh tế và xã hội cho sự ra đời và phát triển của nhà nước và pháp luật phương Đông và phương Tây cổ đại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích cơ sở kinh tế và xã hội cho sự ra đời và phát triển của nhà nước và pháp luật phương Đông và phương Tây cổ đại - Người đăng: van-snail-2911
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Phân tích cơ sở kinh tế và xã hội cho sự ra đời và phát triển của nhà nước và pháp luật phương Đông và phương Tây cổ đại 9 10 633