Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích đặc thù trong quá trình ra đời nhà nước Văn Lang - Âu Lạc ở VN

Được đăng lên bởi dangdieuha-hlu
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2698 lần   |   Lượt tải: 10 lần
ĐẶT VẤN ĐỀ.
Nhà nước đầu tiên của người Việt cổ đã ra đời đầu thiên niên kỷ thứ II, ở lưu
vực sông Hồng, sông Mã, sông Cả.. Đó là Nhà nước Văn Lang – Âu Lạc. Lý
thuyết về sự ra đời nhà nước của Mác Lê-nin đã khẳng định: Nhà nước chỉ xuất
hiện khi xã hội đã phát triển đến một giai đoạn nhất định, có sự xuất hiện giai cấp
và đấu tranh giai cấp gay gắt tới mức không thể điều hòa được. Vậy để hiểu rõ hơn
về một phần về sự ra đời nhà nước Văn Lang – Âu Lạc như thế nào sau khi nghiên
cứu em đã lựa chọn cho minh đề tài: “Phân tích đặc thù trong quá trình ra đời
nhà nước Văn Lang – Âu Lạc ở Việt Nam.”
GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ.
Quá trình ra đời nhà nước Văn Lang-Âu Lạc ở Việt Nam có hai đặc thù cơ bản
là kinh tế và xã hội. Sự phát triển của kinh tế đã tác động trực tiếp tới cơ cấu xã
hội, làm cho xã hội bị phân hóa. Sự phát triển của sức sản xuất với sự xuất hiện của
sản phẩm thặng dư trong xã hội đã dẫn đến sự tích tụ và phân hóa giàu nghèo. Ở
thời đại Hùng Vương, sự phân hóa xã hội đã thể hiện rõ nét cả sự phận hóa giàu
nghèo và sự phân hóa về địa vị xã hội, nhưng mức độ phân hóa xã hội ở cuối thời
kỳ Hùng Vương vẫn chưa tới mức độ sâu sắc, chưa mang tính đối kháng gay gắt.
Đây chính là những điểm quy định đặc thù quá trình hình thành nhà nước.
I. Những nét đặc thù của xã hội Việt cổ thời Hùng Vương.
1. Sự xuất hiện của các gia đình nhỏ
Vào cuối thời Hùng Vương, những gia đình nhỏ đã ra đời và trở thành tế bào
kinh tế xã hội. Sự định hình các gia đình nhỏ đã đưa đến hai hệ quả lớn. Một là, gia
đình nhỏ là đơn vị kinh tế, tự làm lấy mà sống không thể ỷ lại vào cộng đồng gia
đình lớn như trước kia. Điều đó kích thích tinh thần và tăng năng suất lao động,
góp phần to lớn vào việc thúc đẩy nền kinh tế của xã hội phát triển. Hai là, gia đình
nhỏ là đơn vị kinh tế đồng thời cũng là đơn vị tư hữu và tích tụ tư hữu.

1

2. Sự hình thành và tồn tại bền vững của công xã nông thôn.
Theo C. Mác, công xã nông thôn là hình thái tổ chức xã hội xuất hiện phổ biến
vào giai đoạn tan rã của công xã nguyên thủy và quá độ sang xã hội có giai cấp.
Ruộng đất vẫn thuộc sở hữu chung của công xã nhưng đã được phân chia cho các
thành viên công xã, những gia đình nhỏ để canh tác và các thành viên được quyền
sở hữu sản phẩm lao động của mình. Công xã có thể giữ lại một phần để cày cấy
chung và sản phẩm được dung vào những chi phí công cộng. Bởi vậy có thể thấy,
công xã nông thôn được hình thành và tồn tại bền vững với chế độ sở hữu chung
về ruộng đất . Ở phương tây cổ đại, công xã nông thôn chỉ tồ...
ĐẶT VẤN ĐỀ.
Nhà nước đầu tiên của người Việt cổ đã ra đời đầu thiên niên kthứ II, ở lưu
vực sông Hồng, sông Mã, sông Cả.. Đó N nước Văn Lang Âu Lạc.
thuyết về sự ra đời nhà nước của Mác Lê-nin đã khẳng định: N ớc chỉ xuất
hiện khi hội đã phát triển đến một giai đoạn nhất định, sự xuất hiện giai cấp
và đấu tranh giai cấp gay gắt tới mức không thể điều hòa được. Vậy để hiểu rõ hơn
về một phần về sự ra đời nhà nước Văn Lang – Âu Lạc như thế nào sau khi nghiên
cứu em đã lựa chọn cho minh đề tài: Phân tích đặc thù trong quá trình ra đời
nhà nước Văn Lang – Âu Lạc ở Việt Nam.”
GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ.
Quá trình ra đời nhà nước Văn Lang-Âu Lạc ở Việt Nam có hai đặc thù cơ bản
kinh tế hội. Sự phát triển của kinh tế đã tác động trực tiếp tới cấu
hội, làm cho xã hội bị phân hóa. Sự phát triển của sức sản xuất với sự xuất hiện của
sản phẩm thặng trong hội đã dẫn đến sự tích tụ và phân hóa giàu nghèo.
thời đại Hùng Vương, s phân hóa hội đã thể hiện nét cả sự phận hóa giàu
nghèo sự phân hóa về đa vị hội, nhưng mức độ phân hóa hội cuối thời
kỳ Hùng Vương vẫn chưa tới mức độ sâu sắc, chưa mang tính đối kháng gay gắt.
Đây chính là những điểm quy định đặc thù quá trình hình thành nhà nước.
I. Những nét đặc thù của xã hội Việt cổ thời Hùng Vương.
1. Sự xuất hiện của các gia đình nhỏ
Vào cuối thời Hùng Vương, những gia đình nh đã ra đời trở thành tế bào
kinh tế xã hội. S định hình các gia đình nhỏ đã đưa đến hai hệ quả lớn. Một là, gia
đình nhỏ đơn vị kinh tế, tự làm lấy sống không thể lại vào cộng đồng gia
đình lớn n trước kia. Điều đó kích thích tinh thần và tăng năng suất lao động,
góp phần to lớn vào việc thúc đẩy nền kinh tế của xã hội phát triển. Hai là, gia đình
nhỏ là đơn vị kinh tế đồng thời cũng là đơn vị tư hữu và tích tụ tư hữu.
1
Phân tích đặc thù trong quá trình ra đời nhà nước Văn Lang - Âu Lạc ở VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích đặc thù trong quá trình ra đời nhà nước Văn Lang - Âu Lạc ở VN - Người đăng: dangdieuha-hlu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Phân tích đặc thù trong quá trình ra đời nhà nước Văn Lang - Âu Lạc ở VN 9 10 645