Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích Luật Môi trường Quốc tế liên quan đến Quyết định Phê duyệt xây dựng Đập Xayaburi

Được đăng lên bởi Nguyen Bao Nguyen
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 684 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phân tích Luật Môi trường Quốc tế liên quan đến Quyết
định Phê duyệt xây dựng Đập Xayaburi

Thực hiện cho tổ chức Sông ngòi Quốc tế & Trung tâm Luật bảo vệ
Môi trường

Thực hiện bởi Steve Higgs
Perkins Coie LLP
Tháng 12, 2011

GIỚI THIỆU VÀ TỔNG QUAN
Tài liệu này cung cấp phân tích pháp lý của mội số nội dung trong luật môi trường và các trách
nhiệm của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong việc quyết định phê duyệt xây dựng Dự án
thủy điện Xayaburi (“đập Xayaburi”) trên hạ lưu sông Mê Công.
Theo tiêu chuẩn quốc tế, đề án Đập Xayaburi được xếp vào hạng “đập lớn” với chiều cao gần
50 mét, rộng 830 mét, hồ chứa sâu ít nhất 30 mét và trải dài xuống hạ lưu từ 60 đến 90
kilomet.i Những con đập lớn đồng nghĩa với những tác động lớn cần phải được dự đoán, phân
tích, truyền thông và giảm thiểu trước khi chúng được tiến hành. Đây là những yêu cầu về
quản trị tốt và đảm bảo các luật môi trường quốc tế được áp dụng khi các chính phủ dự định
phát triển dự án năng lượng lớn có khả năng gây ra những tác động môi trường xuyên biên giới
có tính chất nghiêm trọng và những bất lợi cho con người.
Chúng tôi nhận thức được tầm quan trọng của phát triển bền vững đối với nhân dân Lào và vai
trò của phát triển năng lượng nhằm đạt được mục tiêu phát triển này. Tuy nhiên, việc theo đuổi
phát triển bền vững yêu cầu các quyết định về phát triển của chính phủ được phân tích thấu
đáo, những tác động bất lợi về mặt môi trường và xã hội được nghiêm túc đánh giá và chỉ ra,
các kế hoạch dự án cũng như các tác động được thảo luận cởi mở thông qua tham vấn công
chúng, và rằng các biện pháp giảm thiểu các tác động đã biết hoặc có thể dự đoán trước được
thực thi.
Tuy nhiên, như đã được tóm tắt ở đây, các đánh giá của các nhà khoa học và các chuyên gia
độc lập cho thấy đối với trường hợp đập Xayaburi, chính phủ đã không đáp ứng được những
yêu cầu cơ bản nhất tính đến nay và nếu không tiến hành nghiên cứu và tham vấn thêm thì
chính phủ Lào sẽ không thể đáp ứng những yêu cầu này. Đánh giá Tác động Môi trường
(“ĐTM”) của Dự án được coi là một yêu cầu cơ bản của việc thẩm định có thông báo, lại thiếu
tính hoàn chỉnh. Bậc thang cho cá dự kiến hoàn toàn không phù hợp với tính đa dạng và số
lượng phong phú các loài cá trong vùng ảnh hưởng của con đập và các chuyên gia kết luận
rằng dự án có thể dẫn tới sự tuyệt chủng của một số loài tiêu biểu đồng thời đẩy các loài khác
vào tình trạng nguy hiểm. Các quốc gia láng giềng cùng chia sẻ dòng sông này là Campuchia,

2

Thái Lan và Việt Nam nêu những quan ng...
Phân tích Luật Môi trường Quốc tế liên quan đến Quyết
định Ph
ê duyệt xây dựng Đập Xayaburi
Thực hiện cho tổ chức Sông ngòi Quốc tế & Trung tâm Luật bảo vệ
Môi trường
Thực hiện bởi Steve Higgs
Perkins Coie LLP
Tháng 12, 2011
Phân tích Luật Môi trường Quốc tế liên quan đến Quyết định Phê duyệt xây dựng Đập Xayaburi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích Luật Môi trường Quốc tế liên quan đến Quyết định Phê duyệt xây dựng Đập Xayaburi - Người đăng: Nguyen Bao Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Phân tích Luật Môi trường Quốc tế liên quan đến Quyết định Phê duyệt xây dựng Đập Xayaburi 9 10 890