Ktl-icon-tai-lieu

Phát biểu tham luận đầu năm về công tác BDHSG

Được đăng lên bởi Meo Bien
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 697 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÁO CÁO THAM LUẬN

Mét sè vÊn ®Ò vÒ c«ng t¸c båi dìng häc sinh giái
KÍNH THƯA ĐOÀN CHỦ TỊCH .
THƯA CÁC VỊ ĐẠI BIỂU .
THƯA TOÀN THỂ HỘI NGHỊ .
Hôm nay, tôi rất vinh đựơc thay mặt các đồng chí cán bộ giáo viên trong trường
phát biểu trong hội nghị đầy ý nghĩa này.
Lời đầu tiên, cho phép tôi gửi đến quý vị đại biểu và các bạn đồng nghiệp lời chúc
sức khỏe và hạnh phúc , chúc Hội nghị thành công rực rỡ.
Kính thưa hội nghị .
Chúng ta đều biết rằng, nguồn nhân lực là yếu tố quyết định và quan trọng bậc nhất trong
công cuộc bảo vệ và phát triển đất nước. Chính vì thế, việc đào tạo nguồn nhân lực chất
lượng cao luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt chú trọng và coi là một khâu đột phá trong
chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp
vào năm 2020. Để có thể làm được điều đó, thì nâng cao chất lượng giáo dục các cấp là
“điểm nhấn” then chốt, trong đó có việc bồi dưỡng học sinh giỏi . Nhưng chúng ta cần
bồi dưỡng học sinh giỏi những nội dung gì, bồi dưỡng như thế nào cho đạt hiệu quả?
Điều đó quả là một vấn đề còn nan giải.
Trong khuôn khổ tham luận này, tôi xin trình bày một số ý kiến của cá nhân tôi về vấn
đề này như sau:
Thứ 1, điều tôi muốn đề cập đó là Vai trò của người thầy :
Tục ngữ có câu:" Không thầy đố mày làm nên". Trước hết ta phải xác định rõ vai trò
của người thầy là hết sức quan trọng. Bởi vì, người thầy có vai trò dẫn dắt học sinh .
Nếu học sinh có kiến thức cơ bản tốt, có tố chất thông minh, mà không được bồi dưỡng
nâng cao tốt thì sẽ ít hiệu quả hoặc không có hiệu quả.Đồng thời giáo viên lại phải lựa
chọn đúng đối tượng học sinh vào bồi dưỡng và phải tự soạn thảo chương trình , sưu tầm
tài liệu bồi dưỡng một cách hợp lý, khoa học, sáng tạo. Như vậy, để đưa con thuyền đến
bến bờ vinh quang thì vai trò của người cầm lái thật vô cùng quan trọng.
Vì vậy người giáo viên cần phải có tâm huyết, tài năng và kinh nghiệm , cần phải vững
vàng cả về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và tâm lý học sư phạm để hiểu, cũng như có
các ứng xử khoa học với học sinh, có phương pháp tự học, tự bồi dưỡng, phương pháp
tiếp cận, lựa chọn các thông tin khoa học cần thiết cho việc giảng dạy
Vấn đề thứ 2- Để việc BDHSG đạt hiệu quả cao thì cần : Phát hiệnvà lựa chọn đúng
đối tượng học sinh:
Cần tổ chức thi chọn lọc qua vài vòng loại để lựa chọn chính xác đối tượng học sinh

vào bồi dưỡng.
Giáo viên cần đánh giá học sinh một cách khách quan, chính xác, không chỉ qua bài thi
mà cả qua việc học tập bồi dưỡng hằng ngày. Việc lựa chọn đúng kh...
BÁO CÁO THAM LUẬN
Mét sè vÊn ®Ò vÒ c«ng t¸c båi dìng häc sinh giái
KÍNH THƯA ĐOÀN CHỦ TỊCH .
THƯA CÁC VỊ ĐẠI BIỂU .
THƯA TOÀN THỂ HỘI NGHỊ .
Hôm nay, tôi rất vinh đựơc thay mặt các đồng chí cán bộ giáo viên trong trường
phát biểu trong hội nghị đầy ý nghĩa này.
Lời đầu tiên, cho phép tôi gửi đến quý vị đại biểu các bạn đồng nghiệp lời chúc
sức khỏe và hạnh phúc , chúc Hội nghị thành công rực rỡ.
Kính thưa hội nghị .
Chúng ta đều biết rằng, nguồn nhân lựcyếu tố quyết định quan trọng bậc nhất trong
công cuộc bảo vệ phát triển đất nước. Chính thế, việc đào tạo nguồn nhân lực chất
lượng cao luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt chú trọng và coi là một khâu đột phá trong
chiến ợc phát triển kinh tế-xã hội, đưa nước ta bản trở thành một nước công nghiệp
vào năm 2020. Để thể làm được điều đó, thì nâng cao chất lượng giáo dục các cấp
“điểm nhấn” then chốt, trong đó việc bồi dưỡng học sinh giỏi . Nhưng chúng ta cần
bồi dưỡng học sinh giỏi những nội dung gì, bồi dưỡng như thế nào cho đạt hiệu quả?
Điều đó quả là một vấn đề còn nan giải.
Trong khuôn khổ tham luận này, tôi xin trình bày một số ý kiến của nhân tôi về vấn
đề này như sau:
Thứ 1, điều tôi muốn đề cập đó là Vai trò của người thầy :
Tục ngữ u:" Không thầy đ mày làm nên". Trước hết ta phải xác định rõ vai trò
của người thầy là hết sức quan trọng. Bởi vì, người thầy có vai trò dẫn dắt học sinh .
Nếu học sinh kiến thức bản tốt, tố chất thông minh, không được bồi dưỡng
nâng cao tốt t sẽ ít hiệu quả hoặc không hiệu quả.Đồng thời giáo viên lại phải lựa
chọn đúng đối tượng học sinh vào bồi dưỡng phải tự soạn thảo chương trình , sưu tầm
tài liệu bồi dưỡng một cách hợp lý, khoa học, sáng tạo. Như vậy, để đưa con thuyền đến
bến bờ vinh quang thì vai trò của người cầm lái thật vô cùng quan trọng.
vậy người giáo viên cần phải tâm huyết, tài năng kinh nghiệm , cần phải vững
vàng cả về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và tâm lý học sư phạm để hiểu, cũng như có
các ứng xử khoa học với học sinh, phương pháp t học, tự bồi dưỡng, phương pháp
tiếp cận, lựa chọn các thông tin khoa học cần thiết cho việc giảng dạy
Vấn đề thứ 2- Để việc BDHSG đạt hiệu quả cao thì cần : Phát hiệnvà lựa chọn đúng
đối tượng học sinh:
Cần tổ chức thi chọn lọc qua vài vòng loại để lựa chọn chính c đối tượng học sinh
Phát biểu tham luận đầu năm về công tác BDHSG - Trang 2
Phát biểu tham luận đầu năm về công tác BDHSG - Người đăng: Meo Bien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Phát biểu tham luận đầu năm về công tác BDHSG 9 10 805