Ktl-icon-tai-lieu

Phát huy nguồn nhân lực trong sự nghiệp CNH, HĐH ở Việt Nam

Được đăng lên bởi daodung2294
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 1183 lần   |   Lượt tải: 0 lần
L/O/G/O


ĐềTài

PháthuynguồnnhânlựctrongsựnghiệpCNH, HĐH
ởViệtNam

Giáoviênbộmôn:NguyễnNgọcDiệp
Lớphọcphần: 1460RLCP01111

L/O/G/O

NHÓM 2


NỘI DUNG

1

anvề
u
q
g
Tổn

ớcta
ư
n
óaở
h
i
ạ
đ
hiện
a
ó
iệph
h
g
n
công

 

2

3
4

ctr
ự
l
n
â
nnh
ồ
u
Ng

HĐH
 
H
pCN
ệ
i
h
ựng
s
g
n
o

l
hân
n
n
ồ
n gu
y
u
th
Phá
ở VN
H
Đ
H

gsựn
n
o
r
ự ct

NH 
C
p
ệ
ghi

uận
L
t
ế
K

NHÓM 2TổngquanvềCNH, HĐHởnướcta

Côngnghiệphoá,hiệnđạihoálàquátrìnhchuyểnđổicănbản,toàndiệncáchoạtđộngsảnxuất,kinhdoa
nh,dịchvụvàquảnlýkinhtế,xãhộitừsửdụnglaođộngthủcônglàchínhsangsửdụngmộtcáchphổbiếns
ứclaođộngcùngvớicôngnghệ,phươngtiệnvàphươngpháptiêntiến,hiệnđại,dựatrênsựpháttriểncôn
Côngnghiệphóa,Hiệnđạihóalàgì?

Côngnghiệphóa,Hiệnđạihóalàgì?

gnghiệpvàtiếnbộkhoahọc-côngnghệ,tạoranăngsuấtlaođộngxãhộicao

NHÓM 2TổngquanvềCNH, HĐHởnướcta

TínhtấtyếukháchquancủaCNH,HĐH

Doyêucầuphảixâydựngvậtchất-kỹthuậtcủaCNXH.
Doyêucầuphảirútngắnkhoảngcáchtụthậuvềkinhtế,kỹthuậtcôngnghệgiữanướctavớicácnướctrongkhuv
ựcthếgiới.

Doyêucầuphảitạoranăngsuấtlaođộngxãhộicao,đảmbảochosựtồntạivàpháttriểncủaCNXH.
Doyêucầubảovệtổquốc,tăngcườngtiềmnăngquốcphòngcủaquốcgiachiphối.

NHÓM 2TổngquanvềCNH, HĐHởnướcta

VaitròcủaCNH, HĐHđốivớisựpháttriểnkinhtế-xãhộiởnướcta.

 Tạođiềukiệnthayđổivềchấtnềnsảnxuấtxãhội,tăngnăngsuấtlaođộng,tăngsứcchếngựcủaconngườiđốivớithiênnhiên,tăngt
rưởngvàpháttriểnkinhtế,ổnđịnhtìnhhìnhkinhtế,chínhtrị,xãhội,nângcaođờisốngnhândân,gópphầnquyếtđịnhsựthắnglợi
củaCNXH.

 Tạođiềukiệnvậtchấtchoviệccủngcố,tăngcườngvaitròkinhtếcủanhànước,nângcaonănglựcquảnlý,khảnăngtíchlũyvàphá
ttriểnsảnxuất,tạoranhiềuviệclàm,nângcaothunhập,giúpchosựpháttriểntựdotoàndiệncủaconngườitrongmọihoạtđộngki
nhtế-xãhội.
 Tạođiềukiệnthuậnlợichokhoahọccôngnghệpháttriểnnhanhđạttrìnhđộtiêntiếnhiệnđại.Tăngcườnglựclượngvậtchấtkỹthuậtchoquốcphòng, anninh,đảmbảođờisốngkinhtế,chínhtrị,xãhộicủađấtnướcngàycàngđượccảithiện.

NHÓM 2TổngquanvềCNH, HĐHởnướcta

Mức sống vật chất và tinh

Cơ sở vật chấthiện đại

thần cao

Quốcphòng- anninh

Mụctiêu

vữngchắc

Cơ cấu kinh tế hợp lý

CNH, HĐH

Dângiàu-Nướcmạnh

Quanhệ sản xuất tiến bộ,

Xãhộicôngbằng-Dânchủ

Phù hợp với trình độ phát triển

Vănminh

của lực lượng sản xuất.

NHÓM 2TổngquanvềCNH, HĐHởnướcta
QuanđiểmCNH, HĐH

1

Đẩymạnhcôngnghiệphóa,hiệnđạihóađấtnướcgắnvớipháttriểnkinhtếtrithức,bảo...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phát huy nguồn nhân lực trong sự nghiệp CNH, HĐH ở Việt Nam - Người đăng: daodung2294
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Phát huy nguồn nhân lực trong sự nghiệp CNH, HĐH ở Việt Nam 9 10 804