Ktl-icon-tai-lieu

Phương Pháp luận nghiên cứu khoa học đề tài về thức ăn nhanh

Được đăng lên bởi Ha Nguyen
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 3857 lần   |   Lượt tải: 13 lần
MỤC LỤC

DANH SÁCH NHÓM 6

1. CHÂU THỊ NGỌC CHÂU – KT01
2. NGUYỄN THỊ HỒNG HÀ – KT01
3. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG – KT01
4. VŨ THỊ NGA – KT01
5. NGUYỄN THỊ HƯƠNG – KT02
6. NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC – KT02
7. ĐỖ THỊ THU HẰNG – KT02
8. ĐỖ THỊ PHƯƠNG – KT02
9. NGUYỄN NGỌC THUÝ VI – KT02
10. TRẦN THỊ THƯ – KT02

1

A.

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài
Ngày nay, khi xã hội ngày càng phát triển kéo theo mức sống của
người dân ngày càng cao, nhịp sống của con người từ đó cũng tang
nhanh. Con người trở nên vội vã hơn làm phát sinh thêm những nhu cầu
mới. Một trong số đó thì nhu cầu về thời gian được chú trọng hơn cả.

Việc tiêu thụ thời gian hợp lí cho những hoạt
động thường ngày là rất cần thiết, trong đó có
thể kể đến thời gian dành cho bữa ăn của con
người. Ngoài việc phải được ăn no, ăn ngon, ăn
có đủ chất để đảm bảo sức khỏe thì còn phải kể
đến yếu tố ăn nhanh, tiết kiệm thời gian. Đây
cũng chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới sự ra đời của thức ăn nhanh.

Hiện nay, nhu cầu tiêu thụ thức ăn nhanh tại Việt Nam ngày càng
cao, nhất là ở giới trẻ. Ngày càng nhiều các nhà cung ứng thức ăn
nhanh thâm nhập thị trường với số lượng cửa hàng gia tăng một cách
nhanh chóng. Nhiều người có thói quen sử dụng thức ăn nhanh tuy

2

nhiên lại rất ít người biết được những tác hại khôn lường của thức ăn
nhanh ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống của chúng ta như thế nào.
Mặt khác, ở Việt Nam, từ trước đến nay đã có rất nhiều nghiên
cứu về chiến lược marketing của những của hàng thức ăn nhanh hay
những nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ thức ăn
nhanh trên thị trường mà chưa hề có một nghiên cứu nào về những ảnh
hưởng của thức ăn nhanh đến con người.
Từ những cơ sở lý luận và thực tiễn nêu trên, nhóm quyết định
chọn vấn đề: “Nghiên cứu nhu cầu và những ảnh hưởng của thức ăn
nhanh tại Việt Nam” để góp phần thay đổi suy nghĩ của người tiêu dùng
về sử dụng thức ăn nhanh vào bữa ăn hàng ngày.

2. Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu nhu cầu và nêu lên được những ảnh hưởng không tốt
của thức ăn nhanh đến sức khỏe và đời sống xã hội con người hiện nay.

3. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Xác định được mức nhu cầu sử dụng thức ăn nhanh tại Việt
Nam

- Tìm hiểu những nguyên nhân phát triển mạnh mẽ của các
hệ thống cửa hàng thức ăn nhanh trên thị trường Việt Nam

- Nêu lên những ảnh hưởng tiêu cực cũng như không tốt khi
quá lạm dụng thức ăn nhanh trong thời buổi thị trường phát
triển ngày nay.

4. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
4.1. Khách thể nghiên cứu

3

Những khách hàng có thói quen sử dụ...
MỤC LỤC
DANH SÁCH NHÓM 6
1. CHÂU THỊ NGỌC CHÂU – KT01
2. NGUYỄN THỊ HỒNG HÀ – KT01
3. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG – KT01
4. VŨ THỊ NGA – KT01
5. NGUYỄN THỊ HƯƠNG – KT02
6. NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC – KT02
7. ĐỖ THỊ THU HẰNG – KT02
8. ĐỖ THỊ PHƯƠNG – KT02
9. NGUYỄN NGỌC THUÝ VI – KT02
10. TRẦN THỊ THƯ – KT02
1
Phương Pháp luận nghiên cứu khoa học đề tài về thức ăn nhanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương Pháp luận nghiên cứu khoa học đề tài về thức ăn nhanh - Người đăng: Ha Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Phương Pháp luận nghiên cứu khoa học đề tài về thức ăn nhanh 9 10 186