Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Được đăng lên bởi thanhhiepnapaa
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 439 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu hỏi thi phương pháp nghiên cứu khoa học:
Câu 1: Anh /chị hãy phân tích nội dung các loại hình phương pháp luận nghiên
cứu khoa học trong lịch sử, qua đó làm rõ ưu điểm và hạn chế của chúng.
Trả lời:

1

Câu 2: Anh/ chị hãy cho 01 ví dụ, qua đó có thể sử dụng phương pháp ngẫu nhiên
phân tầng trong 01 cuộc điều tra xã hội học.
Trả lời:
Nguyên tắc
- Chia các đơn vị trong tổng thể mẫu thành các nhóm nhỏ đống nhất(các tầng).
- Chọn mẫu ngẫu nhiên từ mỗi tầng.
Ví dụ về các tầng:
- Theo địa lý: các vùng của đất nước (bắc, trung, nam, 7 vùng kinh tế)
- Vùng nông thôn/thành thị hay nội thành và ngoại thành.
- Tôn giáo/sắc tộc
- Tuổi
- Địa vị xã hội (cao/thấp)
- Tổ chức lợi nhuận và phi lợi nhuận.
Ưu điểm:
- Có thể có được thông tin về toàn bộ tổng thể và thông tin về mỗi tầng.
- Độ chính xác được tăng lên nếu như sự biến đổi trong mỗi tầng là ít (hay là nó
đồng nhất) hơn so với giữa các tầng với nhau.
Hạn chế:
- Có thể sẽ khó xác định các tầng
- Sẽ giảm độ chính xác nếu các đơn vị trong mỗi tầng nhỏ.
- Giải quyết bằng việc chọn mẫu tương ứng với mỗi tầng trong tổng thể.
Tại sao chọn mẫu tầng:
Tăng hiệu quả của chọn mẫu: tăng tính chính xác của việc ước tính, làm giảm sai
số…
Tránh được những khó khăn của chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản hay hệ thống đó
là vấn đề về danh sách khung lấy mẫu…

2

Bằng việc tạo ra những phần tầng rõ ràng, cụ thể chính xác chúng ta có thể chắc
chắn những nhóm nhỏ hơn có cỡ mẫu đủ để phân tích.chúng ta còn có thể so sánh
giữa các tầng, kiểm soát được độ chính xác ở mỗi tầng.
Nó có thể sẽ thuận tiện hơn cho người quản lý( ngoài ra còn rẻ hơn).
- Ví dụ: thực hiện khảo sát qua thư đối với cha mẹ học sinh và phỏng vấn đối với
học sinh.
•

Chọn mẫu phân tầng cho phép sử dụng các thiết kế mẫu khác nhau cho sự phân chia
khác nhau của tổng thể.
Chọn mẫu tầng:

•

Chọn mẫu tầng tương xứng
- Nếu tỷ lệ chọn mẫu chung được sử dụng cho mỗi phân tầng.
- Gần như luôn luôn đứng đầu trong việc làm tăng độ chính xác của điều tra.

•

Chọn mẫu tầng không tương xứng:
- Nếu tỷ lệ chọn mẫu không giống nhau ở mỗi phân tầng.
- Thỉnh thoảng làm tăng lên độ chính xác những thình thoảng lại giảm độ chính
xác.
- Cần sử dụng trọng số để đạt được sự ước lượng không bị thiên lệch.

•

Chú ý sự khác biệt giữa phân tầng các biến và các tầng:
- Phân tầng các biến: giới tính, địa vị kinh tế- xã hội, tỉnh, vùng…
- Các tầng: Sự kết hợp giữa nhiều biến.
Ví dụ: nam + địa vị kinh tế cao + ở miền bắc là một tầng
Nam + địa vị kinh tế cao + ở miền nam là một tầng

•

Ví dụ về c...
Câu hỏi thi phương pháp nghiên cứu khoa học:
Câu 1: Anh /chị hãy phân tích nội dung các loại hình phương pháp luận nghiên
cứu khoa học trong lịch sử, qua đó làm rõ ưu điểm và hạn chế của chúng.
Trả lời:
1
Phương pháp nghiên cứu khoa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp nghiên cứu khoa học - Người đăng: thanhhiepnapaa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Phương pháp nghiên cứu khoa học 9 10 725