Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp tư duy sáng tạo

Được đăng lên bởi Tedomi Katori
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 4853 lần   |   Lượt tải: 5 lần
CÁC CON ĐƯỜNG ĐI TÌM Ý TƯỞNG
I. Những con đường sáng tạo ý tưởng bằng hình ảnh
II. Những con đường sáng tạo ý tưởng bằng sự kích hoạt
III. Những con đường sáng tạo ý tưởng bằng sự chế biến
IV. Những con đường sáng tạo ý tưởng toàn phần

I. CON ĐƯỜNG SÁNG TẠO Ý TƯỞNG BẰNG HÌNH ẢNH
Không ít người được giáo dục cách tư duy bằng từ ngữ như: “dục tốc
bất đạt”, “thời gian là vàng”, “không gì làm ta tự tin bằng sự thành công”…
và hiện nay khi hình thành một suy nghĩ – bất kỳ suy nghĩ nào – thì xác suất
lớn đó là dưới hình thức bày tỏ; nhưng trong thực tế thì những người có óc
sáng tạo nhất trong lịch sử lại tư duy bằng hình ảnh thay vì từ ngữ. Einstein
cho biết là ít khi nào ông suy nghĩ bằng từ ngữ, thường thì ý niệm đến với
ông dưới dạng hình ảnh và sau đó ông mới thử thể hiện lại bằng từ ngữ và
công thức.
•

Alfred Wegener thấy bờ Tây của Châu Phi khớp với bờ Đông

của Nam Mỹ và nhận thấy rằng tất cả các châu lục trước đây từng là thành
phần của một châu duy nhất.
•

Trong chớp nhoáng, Newton thấy mặt trăng “ứng xử” giống như

quả táo – nghĩa là mặt trăng cũng “rơi” như là quả táo rơi.
•

Man Ray nhìn thấy tấm thân kiều nữ thành một cây đàn cello…

Khi được giao làm quảng cáo cho Master Locks – họ sẽ không nhìn thấy cái
ổ khóa như là ổ khóa; họ sẽ nghĩ đó là nhân viên bảo vệ, hoặc một hợp đồng
bảo hiểm cho tài sản, xe cộ và cho tất cả những gì quý giá nhất của con
1

người. Những người kể trên, họ không tư duy bằng từ ngữ mà tư duy bằng
hình ảnh, bằng sự liên tưởng, bằng ẩn dụ, bằng ý tưởng. Một khi đã có tư
duy bằng hình ảnh thì chữ nghĩa đến dễ dàng; vì vậy lần tới khi gặp phải vấn
đề, hãy thử tư duy bằng hình ảnh thay vì từ ngữ.
NHỮNG LỐI ĐI SÁNG TẠO Ý TƯỞNG BẰNG HÌNH ẢNH
01. Phân nhỏ - Segmentation
a. Chia vật thể thành những phần độc lập.
b. Tạo một vật thể lắp ghép.
c. Tăng mức độ phân chia của vật thể.
Hãy nhìn nhận những vật thể như đồ gỗ lắp ghép, mô-đun máy tính,
thước gấp để thấy rằng những ý tưởng này được tạo ra bằng chính những lối
đi rất giản đơn như trên.
02. Trích Tách - (Tách khỏi) - Taking out
a. Trích (bỏ hoặc tách) phần hoặc tính chất “nhiễu loạn” ra khỏi vật thể.
b. Trích phần hoặc tính chất cần thiết.
Máy Cassette tách tiếng ca sĩ và người ca sĩ là một trong những minh
chứng rất thú vị cho thủ thuật này đã đóng góp cho những sản phẩm phục vụ
đời sống tinh thần cho con người tiện lợi đến không ngờ.
03. Phẩm chất cục bộ - Local quality
a. Chuyển cấu trúc (của vật thể hoặc môi trường / tác động bên ngoài)
từ đồng nhất sang không đồng nhất....
CÁC CON ĐƯỜNG ĐI TÌM Ý TƯỞNG
I. Những con đường sáng tạo ý tưởng bằng hình ảnh
II. Những con đường sáng tạo ý tưởng bằng sự kích hoạt
III. Những con đường sáng tạo ý tưởng bằng sự chế biến
IV. Những con đường sáng tạo ý tưởng toàn phần
I. CON ĐƯỜNG SÁNG TẠO Ý TƯỞNG BẰNG HÌNH ẢNH
Không ít người được giáo dục ch duy bằng từ ngữ như: “dục tốc
bất đạt”, “thời gian là vàng”, “không làm ta tự tin bằng s thành công”…
hiện nay khi hình thành một suy nghĩ – bất k suy nghĩ nào – txác suất
lớn đó dưới nh thức bày tỏ; nhưng trong thực tế thì những người óc
sáng tạo nhất trong lịch sử lại duy bằng hình ảnh thay từ ngữ. Einstein
cho biết ít khi nào ông suy nghĩ bằng từ ngữ, thường thì ý niệm đến với
ông dưới dạng hình ảnh và sau đó ông mới thử thể hiện lại bằng từ ngữ và
công thức.
Alfred Wegener thấy bờ y của Châu Phi khớp với bờ Đông
của Nam M nhận thấy rằng tất cả các châu lục trước đây từng thành
phần của một châu duy nhất.
Trong chớp nhoáng, Newton thấy mặt trăng “ứng xử” giống như
quả táo – nghĩa là mặt trăng cũng “rơi” như là quả táo rơi.
Man Ray nn thấy tấm thân kiều nữ thành một cây đàn cello…
Khi được giao làm quảng cáo cho Master Locks – họ sẽ không nhìn thấy cái
khóa như là ổ khóa; họ sẽ nghĩ đó là nhân viên bảo vệ, hoặc một hợp đồng
bảo hiểm cho tài sản, xe cộ cho tất cả những quý giá nhất của con
1
Phương pháp tư duy sáng tạo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp tư duy sáng tạo - Người đăng: Tedomi Katori
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
Phương pháp tư duy sáng tạo 9 10 794