Ktl-icon-tai-lieu

Quan điểm của chủ nghĩa Mác về gia đình

Được đăng lên bởi Phuong Phuong
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 2337 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Bài tiểu luận nhóm công nghệ
I-

Quan điểm của chủ nghĩa mac – lenin
về gia đinh.

1.Khái niệm
Thực tế, gia đình là một khái niệm phức hợp bao gồm các yếu
tố sinh học, tâm lý, văn hóa, kinh tế,…khiến cho nó không
giống với bất kỳ một nhóm xã hội nào.
Đối với xã hội học gia đình được định nghĩa như sau:
Gia đình là một cộng đồng người sống chung và gắn bó với
nhau bởi các mối quan hệ tình cảm, quan hệ hôn nhân, quan
hệ huyết thống, quan hệ nuôi dưỡng, quan hệ giáo dục được
hình thành trên cơ sở hôn nhân, các thành viên trong gia đình
có sự gắn bó, ràng buộc với nhau về trách nhiệm, quyền lợi,
nghĩa vụ có tính hợp pháp được nhà nước thừa nhận và bảo
vệ.
Gia đình có lịch sử từ rất sớm và đã trải qua quá trình phát
triển lâu dài có những ảnh hưởng và những tác động mạnh mẽ
đến xã hội.
Từ thời nguyên thủy cho đến hiện nay, gia đình luôn tồn tại và
là nơi để đáp ứng những nhu cầu cơ bản cho các thành viên
trong gia đình.

2. Qua trình phát triển trong lịch sử:

 phân loại: có 4 nhóm chính:
Gia đình huyết tộc: là giai đoạn đầu của gia đình. Lúc này các
tập đoàn hôn nhân đã tách ra theo các thế hệ, tất cả ông bà,
trong phạm vi gđ đều là vk ck của nhau, tất cả bố mẹ, con
cháu lập thành nhóm vk ck, chỉ có tổ tiên và con cháu, cha mẹ
và con cái là không có quyền hay nghĩa vụ vk ck. Còn anh chị
em ruột, anh chị em họ ở bậc nào đi nữa thì đều là anh chị em,
chính vì thế đều là vk ck của nhau. Ở giai đoạn này, quan hệ
họ hàng của anh chị em bao hàm cả quan hệ tính giao giữa họ
với nhau.
Gia đình punalua: đây là giai đoạn xóa bỏ quan hệ tính giao
giữa cha mẹ, sau đó là hủy bỏ quan hệ tính giao giữa anh chị
em với nhau và cuối cùng là cấm kết hôn giữa các anh chị họ
đời thứ nhất, thứ hai và thứ ba.
Gia đình đối ngẫu: là hình thức kết hôn theo từng cặp nhất
định, trong thời gian ngắn hoặc dài, người đàn ông có 1 vk
chính trong số nhiều vk của mình, và đối với người vk chính
đó thì anh ta là người ck chính trong số nhiều người ck, các
giáo sĩ coi đó khi là sự cộng thể hỗn loạn, khi là việc ngoại
tình bừa bãi. Khi mà thi tộc ngày càng phát triển các nhóm
anh em trai, chị em gái không thể lấy nhau ngày càng nhiều,
thúc đẩy việc cấm hôn giữa những người cùng huyết tộc do
thị tộc đặt ra ngày càng mạnh.
Gia đình cá thể: nảy sinh từ gđ đối ngẫu, gđ dựa trên sự thống
trị của người đàn ông. Nó khác với gđ đối ngẫu ở chỗ quan hệ

vk ck đã chặt chẽ hơn rất nhiều, 2 bên không thể tùy ý bỏ
nhau.

Đặc trưng:
Từ các khái niệm trên, chúng ta sẽ tìm hiểu đặc trưng cơ bản
của gđ để ...
Bài tiểu luận nhóm công nghệ
I- Quan điểm của chủ nghĩa mac – lenin
về gia đinh.
1.Khái niệm
Thực tế, gia đình là một khái niệm phức hợp bao gồm các yếu
tố sinh học, tâm lý, văn hóa, kinh tế,…khiến cho nó không
giống với bất kỳ một nhóm xã hội nào.
Đối với xã hội học gia đình được định nghĩa như sau:
Gia đình là một cộng đồng người sống chung và gắn bó với
nhau bởi các mối quan hệ tình cảm, quan hệ hôn nhân, quan
hệ huyết thống, quan hệ nuôi dưỡng, quan hệ giáo dục được
hình thành trên cơ sở hôn nhân, các thành viên trong gia đình
có sự gắn bó, ràng buộc với nhau về trách nhiệm, quyền lợi,
nghĩa vụ có tính hợp pháp được nhà nước thừa nhận và bảo
vệ.
Gia đình có lịch sử từ rất sớm và đã trải qua quá trình phát
triển lâu dài có những ảnh hưởng và những tác động mạnh mẽ
đến xã hội.
Từ thời nguyên thủy cho đến hiện nay, gia đình luôn tồn tại và
là nơi để đáp ứng những nhu cầu cơ bản cho các thành viên
trong gia đình.
2. Qua trình phát triển trong lịch sử:
Quan điểm của chủ nghĩa Mác về gia đình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quan điểm của chủ nghĩa Mác về gia đình - Người đăng: Phuong Phuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Quan điểm của chủ nghĩa Mác về gia đình 9 10 654