Ktl-icon-tai-lieu

Quan hệ của Ngôn ngữ học đối chiếu với Ngôn ngữ học tâm lí

Được đăng lên bởi Nấm Hương
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 3132 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Quan hệ của Ngôn ngữ học đối chiếu với Ngôn ngữ học tâm lí.
Ngôn ngữ học đối chiếu hỗ trợ cho ngôn ngữ học tâm lý.

Kết quả nghiên cứu của các công trình đối chiếu giúp ích rất nhiều cho việc nâng cao hiệu quả
của việc dạy và học ngoại ngữ .Ngôn ngữ học tâm lý quan tâm nhiều đến quá trình tạo mã ngoại
ngữ ở người học. Quá trình đó rõ ràng cần đến tài liệu nghiên cứu đối chiếu. Trong giảng dạy ,
giáo viên chú ý nhiều hơn đến việc cung cấp những đặc điểm tương đồng và dị biệt giữa ngoại
ngữ và tiếng mẹ đẻ cho người học . Nếu người dạy không có hiểu biết về những nét giống và
khác nhau đó thì hiệu quả giảng dạy sẽ bị hạn chế.

Gần gũi hơn là quan hệ nghiên cứu đối chiếu với tình trạng song ngữ ( bilinguiseme). Khi nghiên
cứu vấn đề song ngữ, Ôvêbecơ đã dựa vào sơ đồ của Boalô và cho rằng:
Có xảy ra một sự đối sánh trong bản thân người mang song ngữ ( hữu thức và vô thức). Trong
song ngữ hữu thức thì xảy ra một sự đồng hóa có ý thức ngôn ngữ thứ hai ( ngoại ngữ). Ở người
mang song ngữ loại này luôn luôn có cải biến từ ngôn ngữ này ra ngôn ngữ khác, dù là ở mức độ
thấp nhất.

Trên quan điểm đối chiếu , điều quan trọng mà chúng ta quan tâm không phải là bản thân quá
trình song ngữ mà chính là quá trình đối chiếu hai hay một số ngôn ngữ .Trường hợp cải biến hai
mặt cái biểu thị A và B là do có sự khác nhau giữa các ngôn ngữ ( Chúng ta đang nói trong giới
hạn của song ngữ hữu thức); và đây là nơi gặp gỡ hữu ích của việc nghiên cứu đối chiếu với
ngôn ngữ học tâm lý. Sự nhận thức, phân biệt cái giống và cái khác nhau giữa các ngôn ngữ
được người mang song ngữ nhận thấy một cách thực tế chứ không phải là ý muốn của người
nghiên cứu. Nghiên cứu đối chiếu chỉ cung cấp thêm cơ sở lý luận và kết quả khảo sát thực tế
cho người học, người sử dụng, nói chung là người song ngữ nhận thức đầy đủ hơn mà thôi.

...
Quan hệ của Ngôn ngữ học đối chiếu với Ngôn ngữ học tâm lí.
Ngôn ngữ học đối chiếu hỗ trợ cho ngôn ngữ học tâm lý.
Kết quả nghiên cứu của các công trình đối chiếu giúp ích rất nhiều cho việc nâng cao hiệu quả
của việc dạy và học ngoại ngữ .Ngôn ngữ học tâm lý quan tâm nhiều đến quá trình tạo mã ngoại
ngữ ở người học. Quá trình đó rõ ràng cần đến tài liệu nghiên cứu đối chiếu. Trong giảng dạy ,
giáo viên chú ý nhiều hơn đến việc cung cấp những đặc điểm tương đồng và dị biệt giữa ngoại
ngữ và tiếng mẹ đẻ cho người học . Nếu người dạy không có hiểu biết về những nét giống và
khác nhau đó thì hiệu quả giảng dạy sẽ bị hạn chế.
Gần gũi hơn là quan hệ nghiên cứu đối chiếu với tình trạng song ngữ ( bilinguiseme). Khi nghiên
cứu vấn đề song ngữ, Ôvêbecơ đã dựa vào sơ đồ của Boalô và cho rằng:
Có xảy ra một sự đối sánh trong bản thân người mang song ngữ ( hữu thức và vô thức). Trong
song ngữ hữu thức thì xảy ra một sự đồng hóa có ý thức ngôn ngữ thứ hai ( ngoại ngữ). Ở người
mang song ngữ loại này luôn luôn có cải biến từ ngôn ngữ này ra ngôn ngữ khác, dù là ở mức độ
thấp nhất.
Trên quan điểm đối chiếu , điều quan trọng mà chúng ta quan tâm không phải là bản thân quá
trình song ngữ mà chính là quá trình đối chiếu hai hay một số ngôn ngữ .Trường hợp cải biến hai
mặt cái biểu thị A và B là do có sự khác nhau giữa các ngôn ngữ ( Chúng ta đang nói trong giới
hạn của song ngữ hữu thức); và đây là nơi gặp gỡ hữu ích của việc nghiên cứu đối chiếu với
ngôn ngữ học tâm lý. Sự nhận thức, phân biệt cái giống và cái khác nhau giữa các ngôn ngữ
được người mang song ngữ nhận thấy một cách thực tế chứ không phải là ý muốn của người
nghiên cứu. Nghiên cứu đối chiếu chỉ cung cấp thêm cơ sở lý luận và kết quả khảo sát thực tế
cho người học, người sử dụng, nói chung là người song ngữ nhận thức đầy đủ hơn mà thôi.
Quan hệ của Ngôn ngữ học đối chiếu với Ngôn ngữ học tâm lí - Người đăng: Nấm Hương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Quan hệ của Ngôn ngữ học đối chiếu với Ngôn ngữ học tâm lí 9 10 14