Ktl-icon-tai-lieu

Quan hệ giữa xã hội với tự nhiên và vấn đề bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay” để tìm hiểu và nghiên cứ

Được đăng lên bởi Mai Phương
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1313 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU
Hiện nay, Việt Nam đã và đang trải qua sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế cũng như
sự thay đổi nhanh chóng về mặt xã hội. Thế nhưng, kinh tế - xã hội chuyển biến tích cực
cũng là lúc môi trường sống của chúng ta đang bị phá hủy ngày một trầm trọng. Con
người và xã hội dựa trên nền tảng tự nhiên mà tồn tại và phát triển; nhưng cũng chính
trong quá trình ấy, những điều kiện tự nhiên lại phải chịu nhiều tác động tiêu cực. Nếu
con người không can thiệp ngay lập tức để giải quyết những vấn đề này, hậu quả để lại sẽ
thật khó để tưởng tượng, thậm chí Trái Đất có thể trở thành một nơi không thích hợp cho
sự sống. Đã đến lúc chúng ta cần xác định rõ mối quan hệ giữa giữa tự nhiên với xã hội,
cùng chung tay để bảo vệ cuộc sống của chính mình và những thế hệ mai sau. Hiểu rõ
được tầm quan trọng và tính thực tiễn của vấn đề này, em đã quyết định chọn đề tài
“Quan hệ giữa xã hội với tự nhiên và vấn đề bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay”
để tìm hiểu và nghiên cứu.
Cuốn tiểu luận được viết với mục đích nêu lại quan điểm của Triết học Mác – Lê
nin về mối quan hệ tự nhiên – xã hội; trên cơ sở đó nhìn vào vấn đề bảo vệ môi trường ở
đất nước ta trong thời kì này. Bên cạnh đó, em cũng hi vọng cuốn tiểu luận có thể thay
đổi một phần nhận thức xã hội để có thể tạo ra những chuyển biến theo chiều hướng tích
cực ở hành động của các cá nhân, tổ chức, góp phần vào công cuộc bảo vệ môi trường ở
Việt Nam. Để đạt được mục đích nêu trên đây, cuốn tiểu luận sẽ đi sâu vào tìm hiếu sự
tác động qua lại giữa hai yếu tố xã hội và tự nhiên; tìm hiểu thực trạng môi trường của
nước ta và những biện pháp cần áp dụng để bảo vệ môi trường đó.
Với mục đích và nhiệm vụ như trên, cuốn tiểu luận sẽ được chia làm làm hai phần
lớn:
Một là Cơ sở lý luận – Mối quan hệ giữa tự nhiên và xã hội.
Hai là Vận dụng cơ sở lý luận vào thực tiễn về vấn đề môi trường ở Việt Nam
hiện nay.
Vì kiến thức còn hạn chế nên cuốn tiểu luận chắc chắn không tránh khỏi những
thiếu sót. Em rất hy vọng các thầy cô và các bạn có thể đọc và góp ý để cuốn tiểu luận
được hoàn chỉnh hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!

2

NỘI DUNG
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN – MỐI QUAN HỆ GIỮA TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI.
1. Khái niệm tự nhiên và xã hội.
a. Tự nhiên.

Theo từ điển bách khoa, tự nhiên được định nghĩa là tất cả vật chất và năng lượng
chủ yếu ở dạng bản chất. Hiểu theo nghĩa này, xã hội con người cũng là một bộ phận của
giới tự nhiên.
Trong quá trình phát triển từ thể đơn giản đến phức tạp, giới tự nhiên đã trải qua
nhiều trình độ: tự nhi...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quan hệ giữa xã hội với tự nhiên và vấn đề bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay” để tìm hiểu và nghiên cứ - Người đăng: Mai Phương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Quan hệ giữa xã hội với tự nhiên và vấn đề bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay” để tìm hiểu và nghiên cứ 9 10 146