Ktl-icon-tai-lieu

quan hệ quốc tế

Được đăng lên bởi Gà Quay
Số trang: 113 trang   |   Lượt xem: 2732 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phải chăng thế kỷ 21 sẽ là thế kỷ châu Á - Thái Bình Dương
Tác giả: Hoàng Anh Tuấn.
Lời nói đầu
Khái niệm "thế kỷ Thái Bình Dương" đã được nói đến từ lâu, (*) nhưng trong khoảng một thập kỷ trở lại đây nhiều nhà lãnh đạo chính trị, kinh doanh và học giả nổi tiếng trên thế giới, khi đánh
giá vai trò và triển vọng phát triển của khu vực này, đã khẳng định: "Thế kỷ 21 sẽ là thế kỷ Châu A' - Thái Bình Dương" và ý kiến này được nhiều người chấp nhận như một định lý, không cần
bàn cãi gì nhiều. Điều này chủ yếu dựa trên sự phát triển kinh tế năng động với tốc độ cao và liên tục của khu vực Đông A' trong hơn ba thập kỷ qua và ngay ở Mỹ, các bang miền Tây giáp
Thái Bình Dương cũng phát triển nhanh và thịnh vượng hơn các bang miền Đông giáp Đại Tây Dương. Nhiều người cho rằng trọng tâm kinh tế thế giới đang chuyển dịch từ Đại Tây Dương
sang Thái Bình Dương và nhất là trong bối cảnh chiến tranh lạnh kết thúc, khi các tính toán địa - chính trị đang nhường chỗ cho các tính toán địa - kinh tế, thì yếu tố kinh tế quốc gia hay khu
vực sẽ đóng vai trò quyết định trong đời sống quốc tế.
Thực ra, yếu tố kinh tế mới chỉ là một trong các chỉ số để xác định sức mạnh của khu vực và nếu dựa vào yếu tố này không thôi để đi đến kết luận rằng thế kỷ 21 sẽ là "Thế kỷ Châu A' - Thái
Bình Dương" thì chưa đủ sức thuyết phục. Để có được "Thế kỷ Đại Tây Dương", bắt đầu từ cuối thế kỷ 19 đến những năm đầu thập kỷ 70 của thế kỷ 20, các cường quốc châu Âu và Bắc Mỹ
không chỉ dựa vào kinh tế và quân sự mà còn phải cố kết về chính trị cộng với các thiết chế hùng mạnh; sự sẵn sàng đảm nhận vai trò lãnh đạo thế giới; khả năng về công nghệ, khoa học kỹ
thuật; hệ thống các giá trị... Hơn nữa, thế kỷ 21 là quãng thời gian rất dài, sẽ có nhiều biến động xảy ra nên sẽ rất khó đưa ra dự báo chuẩn xác cho cả thời kỳ. Cần nhớ lại hai thập kỷ trước
đây, khi nhìn vào những biến động chính trị trong khu vực, nhiều người bi quan cho rằng một số quốc gia Đông A' sẽ sớm biến thành các con bài đô-mi-nô. Nhưng nay nhìn vào các kỳ tích
kinh tế của Đông A', họ lại có xu hướng lạc quan hóa, cho rằng sự thần kỳ kinh tế đó sẽ tiếp tục kéo dài và sự kết hợp giữa Đông A' với khu vực Bắc Mỹ sẽ biến thế kỷ tới thành "Thế kỷ Châu
A' - Thái Bình Dương". Một điểm cần lưu ý là trong "Thế kỷ Đại Tây Dương" đã qua hoặc "Thế kỷ Châu A' - Thái Bình Dương" sắp tới, nhân tố Mỹ luôn được tính đến do vị trí địa lý đặc thù,
vừa là cường quốc Thái Bình Dương, vừa là cường quốc Đại Tây Dương và do khả năng của Mỹ có thể gắn kết với k...
Phải chăng thế kỷ 21 sẽ là thế kỷ châu Á - Thái Bình Dương
Tác giả: Hoàng Anh Tuấn.
Lời nói đầu
Khái niệm "thế kỷ Thái Bình Dương" đã được nói đến từ lâu, (*) nhưng trong khoảng một thập kỷ trở lại đây nhiều nhà lãnh đạo chính trị, kinh doanh và học giả nổi tiếng trên thế giới, khi đánh
giá vai trò và triển vọng phát triển của khu vực này, đã khẳng định: "Thế kỷ 21 sẽ là thế kỷ Châu A' - Thái Bình Dương" và ý kiến này được nhiều người chấp nhận như một định lý, không cần
bàn cãi nhiều. Điều này chủ yếu dựa trên sự phát triển kinh tế năng động với tốc độ cao và liên tục của khu vực Đông A' trong hơn ba thập kỷ qua và ngay ở Mỹ, các bang miền Tây giáp
Thái Bình Dương cũng phát triển nhanh thịnh vượng hơn các bang miền Đông giáp Đại Tây Dương. Nhiều người cho rằng trọng tâm kinh tế thế giới đang chuyển dịch từ Đại Tây Dương
sang Thái Bình Dương và nhất là trong bối cảnh chiến tranh lạnh kết thúc, khi các tính toán địa - chính trị đang nhường chỗ cho các tính toán địa - kinh tế, thì yếu tố kinh tế quốc gia hay khu
vực sẽ đóng vai trò quyết định trong đời sống quốc tế.
Thực ra, yếu tố kinh tế mới chỉ là một trong các chỉ số để xác định sức mạnh của khu vực và nếu dựa vào yếu tố này không thôi để đi đến kết luận rằng thế kỷ 21 sẽ là "Thế kỷ Châu A' - Thái
Bình Dương" thì chưa đủ sức thuyết phục. Để có được "Thế kỷ Đại Tây Dương", bắt đầu từ cuối thế kỷ 19 đến những năm đầu thập kỷ 70 của thế kỷ 20, các cường quốc châu Âu và Bắc Mỹ
không chỉ dựa vào kinh tế và quân sự mà còn phải cố kết về chính trị cộng với các thiết chế hùng mạnh; sự sẵn sàng đảm nhận vai trò lãnh đạo thế giới; khả năng về công nghệ, khoa học kỹ
thuật; hệ thống các giá trị... Hơn nữa, thế kỷ 21 là quãng thời gian rất dài, sẽ có nhiều biến động xảy ra nên sẽ rất khó đưa ra dự báo chuẩn xác cho cả thời kỳ. Cần nhớ lại hai thập kỷ trước
đây, khi nhìn vào những biến động chính trị trong khu vực, nhiều người bi quan cho rằng một số quốc gia Đông A' sẽ sớm biến thành các con bài đô-mi-nô. Nhưng nay nhìn vào các kỳ tích
kinh tế của Đông A', họ lại có xu hướng lạc quan hóa, cho rằng sự thần kỳ kinh tế đó sẽ tiếp tục kéo dài và sự kết hợp giữa Đông A' với khu vực Bắc Mỹ sẽ biến thế kỷ tới thành "Thế kỷ Châu
A' - Thái Bình Dương". Một điểm cần lưu ý là trong "Thế kỷ Đại Tây Dương" đã qua hoặc "Thế kỷ Châu A' - Thái Bình Dương" sắp tới, nhân tố Mỹ luôn được tính đến do vị trí địa lý đặc thù,
vừa là cường quốc Thái Bình Dương, vừa là cường quốc Đại Tây Dương và do khả năng của Mỹ có thể gắn kết với khu vực Châu Âu hoặc Đông A' tạo nên lợi thế của khu vực này so với khu
vực kia. Nếu gạt Mỹ sang một bên, thì việc dự đoán "Thế kỷ Châu A' - Thái Bình Dương" sẽ phụ thuộc phần lớn vào việc đánh giá vai trò và vị trí của khu vực Đông A' cũng như khả năng gắn
kết của nó với Bắc Mỹ trong thế kỷ tới. Trong khuôn khổ bài báo, những đánh giá này chủ yếu dựa trên các tiêu chí của "Thế kỷ Đại Tây Dương", nhưng chúng sẽ được đặt trong bối cảnh môi
trường chiến lược trong khu vực và quốc tế đang có những thay đổi mạnh mẽ.
1. Yếu tố kinh tế
Trong hơn ba thập kỷ qua, thế giới đã chứng kiện sự thần kỳ của Đông A' với tư cáchkhu vực có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất thế giới. Sự tăng trưởng này bắt đầu từ Nhật Bản
trong những năm 1960; tiếp đócác nền kinh tế đang công nghiệp hóa mới Châu A' (NIEs, Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông và Singapore); một số nước ASEAN (Malaysia, Thái Lan
Indonesia) và gần đây là các nền kinh tế đang trong giai đoạn chuyển đổi (Trung Quốc, Việt Nam).
Chính tốc độ tăng trưởng nhanh đã làm thay đổi mạnh mẽ tỷ trọng kinh tế của Đông A' trong nền kinh tế thế giớiso với các khu vực khác. Nếu như năm 1980, GNP của Đông A' mới chỉ
bằng khoảng 59% của Tây Âu (bao gồm EC cộng với EFTA - Hiệp định thương mại tự do Châu Âu) và ba nước trong NAFTA (Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ), thì năm 1990, GNP của
Đông A' đã bằng 3/4 của Tây Âu và 2/3 của NAFTA. Theo dự đoán, nếu kinh tế Đông A' tiếp tục phát triển với tốc độ như hiện nay thì đến năm 2000, GNP của Đông A' sẽ vượt GNP của khu
vực NAFTA và Tây Âu với tỷ trọng của từng khu vực trong nền kinh tế thế giới theo thứ tự là 29,2%; 27,75 và 28,2%. Còn theo cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu, đến năm 2020, GNP
của Đông A' theo sức mua ngang giá PPP (Purchasing Power Parity) sẽ đạt 34.000 tỷ USD (tức chiếm 40% GNP của thế giới) so với 16.000 tỷ USD (hay 18%) của Bắc Mỹ và 12.000 tỷ USD
(14%) của 15 nước EU. Còn đến năm 2050, tỷ trọng kinh tế của ba khu vực Đông A', Bắc Mỹ và EU trong nền kinh tế thế giới sẽ lần lượt là 42%; 15% và 10%. Ngoài ra, sức mạnh kinh tế của
Đông A' không những chỉ thể hiện ở độ tăng trưởng cao GNP mà khối lượng FDI và buôn bán nội bộ cũng ngày càng tăng.
Qua các số liệu trên, rõ ràng Đông A' thực sự là một trung tâm kinh tế hùng mạnh và đang là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thế giới. Các đánh giá về sức mạnh kinh tế Đông A' trong
tương lai cũng hầu hết dựa trên giả thiết khu vực này sẽ tiếp tục duy trì nhịp độ tăng trưởng đạt được trong ba thập kỷ qua. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thái độ lạc quan khi đánh giá triển
vọng phát triển kinh tế Đông A'. Trong bài viết gây nhiều tranh cãi với tựa đề "Huyền thoại thần kỳ Châu A'" (Foreign Affairs, số tháng 11-12/1994), nhà kinh tế học Mỹ Paul Krugman, đã đưa ra
chỉ số Tổng năng suất theo yếu tố sản xuất TFP (Total-Factor Productivity) - một chỉ số xác định hiệu quả kinh tế trên sở nguồn vốn và lao động - để phân tích thực trạng các nền kinh tế
Đông A'. Krugman đã ví sự tăng trưởng kinh tế Đông A' (trừ Nhật Bản) như một quá trình sản xuất xúc xích, trong đó vốn và lao động là nguyên liệu để sản xuất. Xúc xích (tức tăng trưởng kinh
tế với tốc độ cao) được sản xuất ra là do nguyên liệu được cung cấp đầy đủ. Để minh họa cho lập luận của mình, Krugman đã so sánh nền kinh tế Singapore và nền kinh tế Liên Xô trước đây
và thấy có nhiều điểm giống nhau: cả hai đều tăng trưởng bởi vì lao động, giáo dục và vốn đầu tư đều tăng, nhưng hầu như không hoặc liên quan rất ít đến TFP. Krugman cho rằng vốn đầu tư
vào một nền kinh tế cũng như lực lượng lao động tham gia nền sản xuất đó không thể tăng hạn; đầu vào giáo dục biện pháp tốt giúp thúc đẩy tăng trưởng nhưng cũng giới hạn,
chẳng hạn ở Singapore, số lượng sinh viên không thể tăng tới mức phổ cập đại học cho tất cả mọi người. Do đó khi đầu vào nền kinh tế đã trở nên bão hoà, thì "sự thần kỳ Đông A'", cũng như
Liên Xô trước đây, sẽ đi đến chỗ kết thúc.
Lập luận của Krugman đã thu hút sự chú ý của nhiều giới, nhưng có nhiều điểm trong đó cần phải bổ sung thêm, chẳng hạn như sự so sánh khiên cưỡng giữa nền kinh tế mở của Singapore
và nền kinh tế đóng cửa của Liên Xô cũ; chưa thấy hết mức độ liên kết cao giữa các nền kinh tế Đông A' và giữa Đông A'với các khu vực khác trên thế giới; chưa tính đến khả năng thích ứng
và thay đổi công nghệ nhanh của các nền kinh tế Đông A'... Tuy vậy, Krugman cũng gợi cho chúng ta đôi điều để từ đó có những nhìn nhận và đánh giá khách quan hơn triển vọng phát triển
và vai trò kinh tế của Đông A'.
Thứ nhất, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Đông A' nói chung sẽ chững lại hoặc giảm đi (tuy vẫn ở mức cao so với mức trung bình của thế giới) và sẽsự tăng trưởng không đồng đều giữa
các nền kinh tế trong khu vực. Trong thời gian tới, mức tăng trưởng của "bốn con rồng" sẽ suy giảm mạnh trong khi tăng trưởng của Nhật vẫn ở mức thấp. Thực tiễn cho thấy, tăng trưởng với
nhịp độ trên 5% năm chỉ xảy ra đối với các nền kinh tế đang trong quá trình phát triển chiều rộng như của các nước đang phát triển hoặc các NIEs, còn đối với các nước phát triển thì tốc độ
3% thôi đã được coi là lý tưởng. Cùng với Nhật Bản, hiện nay 4 "con rồng" đang trong quá trình phát triển kinh tế theo chiều sâu và trở thành các nước phát triển nên họ sẽ khó đạt được nhịp
độ tăng trưởng cao như trong quá trình phát triển kinh tế theo chiều rộng trước đây. Trong khi đó, kinh tế một số nước như Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Philippines, Việt Nam, Indonesia sẽ
vẫn có cơ hội tăng trưởng cao trong một, hai thập kỷ tới. Riêng Trung Quốc có thể là trường hợp ngoại lệ, vì trong gần 20 năm qua, quá trình phát triển mới chủ yếu diễn ra ở vùng duyên hải
phía nam và nước này vẫn còn nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế theo chiều rộng trong một thời gian khá dài nữa.
Như vậy, tốc độ tăng trưởng của khu vực sẽ không thể cao như dự đoán, nhưng dù tốc độ có giảm đi đôi chút thì Đông A' vẫn sẽ trở thành khu vực có GNP cao nhất thế giới tính theo PPP.
Thứ hai, độ lớn của GNP mới chỉ cho biết tầm cỡ chứ chưa nói hết thực chất của nền kinh tế đó. Cho dù GNP của khu vực tăng liên tục, thì thậm chí đến năm 2020 phần đông các quốc gia
Đông A' vẫn chỉ là các nước đang phát triển hoặc NIEs, chứ chưa thể sánh với các cường quốc phát triển phương Tây hoặc Nhật Bản. Ngay cả khi Trung Quốc trở thành nước có nền kinh tế
lớn nhất thế giới vào khi đó, thì GNP theo đầu người của nước này mới chỉ bằng mức trung bình của NIEs. Để đuổi kịp các nước phát triển các NIEs châu A' phải cần ít nhất 20-25 năm, còn từ
một nước đang phát triển muốn đuổi kịp trình độ phát triển thì phải mất thời gian lâu hơn nữa. Đây mới chỉ tính các nước có chính sách phát triển đúng đắn, chưa kể sự rơi rụng trong quá trình
phát triển vì trên thực tế không phải nước đang phát triển Đông A' nào cũng đều trở thành NIEs khi đã thành NIEs rồi thì cũng rất ít nước vươn lên thành nước phát triển. Do vậy Đông A'
(trừ Nhật) có thể có nguồn vốn, lao động dồi dào cùng khả năng tăng cường buôn bán nội bộ... nhưng vẫn lệ thuộc vào công nghệ cao của Mỹ, châu Âu - một công cụ quan trọng giúp họ tạo
ra bước đột phá về phát triển.
Không chỉ có vậy, các đòn bẩy cho phát triển như khoa học - kỹ thuật, giáo dục... của Đông A' vẫn kém xa các nước phương Tây. ở Đông A' hiện có rất ít cơ sở nghiên cứu khoa học, trường
Đại học có tầm cỡ như của các nước Phương Tây. Thanh niên Đông A', kể cả Nhật, vẫn mơ ước được đào tạo tại các trường đại học của Anh, Mỹ. Ngay cả Nhật, một mô hình kinh tế đối với
nhiều nước Đông A', cũng chưa phải là nơi thực sự lý tưởng cho thanh niên Đông A' theo học và số học sinh Đông A' theo học các trường của Nhật ngày càng có xu hướng giảm đi.
Thứ ba, để có được sự tăng trưởng bền vững Đông A' còn phải giải quyết một loạt vấn đề hệ quả của chính quá trình phát triển như khắc phục sự thoái hóa của môi trường; ngăn chặn bùng
Nửa đầu những năm 1990 là thời hoàng kim của “Giấc mơ Thái Bình Dương”, lúc mà các từ
“tương lai”, “thịnh vượng” và “CA-TBD” gần như trở nên đồng nghĩa. Không có nước nào, nhất
là Mỹ, muốn mất phần trong “thế kỉ Thái Bình Dương sắp tới”. Trong một đánh giá mang tính
phản biện về tầm nhìn CA-TBD, Rob Wilson viết:
“CA-TBD” là một ý niệm hoàn mỹ của thị trường tự do, một chỉ dấu đang nổi lên của các khát
vọng xuyên quốc gia về một sự thống nhất siêu quốc gia cao hơn mà ở đó các lực lượng toàn
cầu và địa phương sẽ cùng gặp nhau trong một tình huống “các bên cùng thắng”, và một thị
trường mở sẽ hấp thu văn hóa và chính trị vào trong dòng chảy không biên giới mạnh mẽ của
nó.
quan hệ quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quan hệ quốc tế - Người đăng: Gà Quay
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
113 Vietnamese
quan hệ quốc tế 9 10 340