Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý nhà nước về xã hội

Được đăng lên bởi hien-tu-thi
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 5911 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Quản lý là nghành khoa hoc đã có từ lâu đời nh ưng khoa h ọc qu ản lý là m ột nghành khoa
học còn mới mẻ và được hiều người quan tâm. Theo thời gian đã t ồn tại nhi ều lý thuy ết, nhi ều
trường phái tư tưởng quản lý khác nhau. Mỗi học thuyết dù cũ hay mới đ ều có nh ững giá trị
lịch sử và khoa học nhất định, mà những người qua tâm đến lý thuyết cũng nh ư th ực hành
quản lý đều cấn phải biết để tìm được những tri thức cần thiết với nh ững giải pháp thích h ợp
cho công việc của mình. Phương Đông cổ đại là cái nôi của sự xu ất hi ện các t ư t ưởng và h ọc
thuyết về quản lý. Trong đó phải kể đến các học thuyết về quản lý của Hàn Phi T ử, Kh ổng T ử,
Mạnh Tử, Trang Tử…
I.

HỌC THUYẾT PHÁP TRI CỦA HAN PHI TỬ

Hàn Phi (khoảng 280 – 233 TCN) là người tập đại thành tư tưởng Pháp gia. Ông đã tiếp thu
điểm ưu trội của ba trường pháp “pháp”, “thuật”, “thế” để xây dựng và phát triển một hệ thống
lý luận pháp trị tương đối hoàn chỉnh và tiến bộ so với đương thời. Coi pháp luật là công cụ hữu
hiệu để đem lại hoà bình, ổn định và công bằng, Hàn Phi đã đề xuất tư tưởng dùng luật pháp để
trị nước. Ông đưa ra một số nguyên tắc cơ bản trong xây dựng và thực thi pháp luật, như pháp
luật phải nghiêm minh, không phân biệt sang hèn, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật...
Với những tư tưởng đó, học thuyết của Hàn Phi được người xưa gọi là “học thuyết của đế
vương”.
Hàn Phi quan niệm nhà vua cũng chỉ là người bình thường như bao người khác. Cái làm cho
đất nước trị hay loạn không phải là ông vua của nước đó ra sao, mà là nền pháp trị của nước đó
như thế nào.
Hàn Phi quan niệm pháp luật là công cụ hữu hiệu nhất để đem lại hòa bình, ổn định và công
bằng . Then chốt của việc xây dựng đất nước giàu mạnh là phải dựa vào pháp luật. Có pháp luật,
pháp luật được thi hành một cách phổ quát và đúng đắn thì xã hội mới ổn định, xã hội ổn định lại
là tiền đề quan trọng để xây dựng đất nước giàu mạnh, làm cho dân chúng được yên bình, hạnh
phúc. Từ chỗ cho rằng, “Không có nước nào luôn luôn mạnh, cũng không có nước nào luôn luôn
yếu. Hễ những người thi hành pháp luật mà mạnh thì nước mạnh, còn hễ những người thi hành
pháp luật yếu thì nước yếu”(9), Hàn Phi đã đề xuất tư tưởng “trị nước bằng luật pháp” (dĩ pháp
trị quốc), chủ trương “luật pháp không phân biệt sang hèn” (pháp bất a quý), “hình phạt không
kiêng dè bậc đại thần, tưởng thưởng không bỏ sót kẻ thất phu” (hình quá bất tị đại thần, thưởng
thiện bất di tứ phu). Ông hết sức coi trọng tác dụng của pháp luật và chủ trương xây dựng một lý
...
luật, nhưng phạt những kẻ làm trái lệnh”. Ở đây, phạt và thưởng rất rõ ràng, vậy trong quá trình
xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, chúng ta đã áp dụng quan điểm này chưa,
Cho đến bây giờ, thưởng – phạt là rất cần thiết, để làm được điều này chúng ta cần chú ý đến các
vấn đề như coi trọng hình thức, xét thi đua cũng mang trọng hình thức, lại có những thực trạng
chạy chọt để được danh hiệu thi đua… Việc thưởng gần như là một phong trào, mà phong trào
này chưa thực sự tạo ra sự công bằng mà theo kiểu háo danh. Còn một thực tế nữa là phạt chưa
đủ sức răn đe, khi bị phạt thì người bị phạt lại tìm các mối quan hệ thân thiết để chạy án Nếu
như chúng ta áp dụng được tư tưởng trên của Hàn Phi Tử thì rất hữu ích, tuy nhiên cũng phải lưu
ý đến những thực trạng háo danh, chạy chọt…, từ đó xác định rõ mục đích và tính chất của việc
thưởng – phạt
Trong tư tưởng pháp trị luôn duuwaj vào pháp luật để đòi hỏi một sự công bằng, và ngày nay
chúng ta xây dựng nhà nước pháp quyền cũng không nằm ngoài mục đích đó
Nói đến sự công bằng thường là nói đến mưu lợi của con người và Hàn Phi Tử cũng vậy. Có điều
rằng: Anh muốn có công bằng pháp luật nhưng phải hiểu pháp luật đó là do ai đặt ra. Ví dụ: Thời
phong kiến, luật là do vua soạn ra vậy thì ông vua đó phải đặt lợi ích của mình và lợi ích của
dòng họ lên trên hết. Còn lợi ích của dân thì ít, vua muốn dân là đối tượng cai trị một chiều của
mình. Theo mặt bằng đó thì có thể thấy những lợi ích của người dân là ngang nhau vậy nên cái
công bằng mà Hàn Phi Tử muốn nói đến chỉ có thể là công bằng trong cái mặt bằng chung đó,
chứ không thể là cái công bằng giữa dân với vua. Nói công bằng song cũng thực sự chưa công
bằng.
Còn chúng ta xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN thì công bằng ở đây mang tính nhân văn
hơn nhiều. Vì chúng ta xác định quyền lực là ở nhân dân lao động chứ không phải là ở ông vua.
Vì vậy chúng ta mới phấn đấu để mọi người dân có quyền ngang nhau từ trên cao xuống thấp
theo cái nghĩa là luật ấy do nhân dân đóng góp soạn thảo ra và ủy thác thẩm định cuối cùng là
trong Quốc hội. Luật pháp mà chúng ta soạn ra là luật phản ánh nguyện vọng của dân nên tất yếu
nó mang giá trị nhân văn và nó thực hiện các quyền con người, quyền công dân lao động một
cách phổ quát chứ không phải thực hiện các quyền vô biên của ông vua trong thời Hàn Phi Tử.
Còn ở một số nước, nền pháp trị mạnh làm cho bầu không khí chính trị tăng lên, vì vậy nhiều tổ
chức lợi dụng việc đó làm cho diễn biến hòa bình trở nên phức tạp hơn và chúng ta cần lưu ý đến
điều đó.
Tư tưởng pháp trị của Hàn Phi Tử quả là có nhiều tiến bộ mà chúng ta có thể áp dụng được, song
tư tưởng đó cũng có mặt hạn chế của nó. Từ truyền thống đến ngày nay, vẫn có nhiều người có lý
tưởng cao đẹp, phục vụ người khác mà không vụ lợi. Thế mà, theo quan điểm của Hàn Phi Tử thì
hành động của họ chẳng qua vì cái lợi. Thực sự ông đã bỏ qua cái giá trị nhân văn của con người
và độc tôn pháp luật. Chúng ta xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN là dựa vào dân, chủ quyền
tối thượng thuộc về nhân dân. Phải hiểu được rằng pháp luật không sinh ra quyền con người mà
pháp luật chỉ là công cụ để đảm bảo quyền của con người. Nếu làm khắt khe độc tôn pháp luật
thì chúng ta sẽ làm thui chột các giá trị sáng tạo trong thời đại và tất yếu sẽ gây nên nền chính trị
bất ổn trong đời sống nhân dân.
Không riêng gì học thuyết pháp trị của Hàn Phi Tử, mà chúng ta cũng cần lưu ý đến học thuyết
vô vi thời bấy giờ và các học thuyết khác, song xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN chúng ta
Quản lý nhà nước về xã hội - Trang 5
Quản lý nhà nước về xã hội - Người đăng: hien-tu-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Quản lý nhà nước về xã hội 9 10 552