Ktl-icon-tai-lieu

quy trình sáng tạo tác phẩm báo chí

Được đăng lên bởi dong-nong-van
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 6450 lần   |   Lượt tải: 7 lần
CHƯƠNG 4: QUI TRÌNH SÁNG TẠO
TÁC PHẨM BÁO CHÍ
Chương này sẽ giới thiệu khái quát về mặt lý thuyết các bước cơ bản
để làm ra một tác phẩm báo chí, mà không đi sâu vào hướng dẫn kỹ năng
sáng tạo tác phẩm báo chí. Phần kỹ năng sáng tạo từng tác phẩm báo chí
(tin, điều tra, phỏng vấn, phóng sự, bình luận...) sẽ là nội dung tiếp nối
sau này của môn học tác phẩm báo chí đại cương.
Qui trình sáng tạo tạo phẩm báo chí có hai bước căn bản. Bước 1:
chuẩn bị chất liệu cho tác phẩm báo chí. Bước 2: thể hiện tác phẩm.
1. Chuẩn bị chất liệu cho tác phẩm báo chí:
1.1. Khám phá đề tài: từ nhiều nguồn tin khác nhau
- Ban biên tập giao cho phóng viên: theo yêu cầu nội dung của số báo,
căn cứ vào lĩnh vực mà phóng viên được phân công theo dõi. Tuy nhiên,
Ban Biên tập chỉ giao đề tài cho phóng viên khi cần có “bài đinh” cho số
báo, hoặc đề tài quá lớn cần nhiều người cùng thực hiện.
- Phóng viên tự khám phá đề tài: từ các nguồn, các mối quan hệ xã hội
khác nhau, bằng chính tài năng và sự nhạy cảm nghề nghiệp của mình.
Cụ thể:
+ Đi thực tế ở cơ sở
+ Dự họp báo, hội nghị, tòa án...
+ Từ các phương tiện truyền thông đại chúng(như: trên báo in, báo mạng
điện tử, phát thanh, truyền hình, sách, tờ rơi, quảng cáo..)
+Từ quần chúng nhân dân khắp nơi(qua điện thoại, email..)
+ Từ các mối quan hệ xã hội của nhà báo (bạn bè, người thân...)
+ Từ các nguồn tin của nước ngoài...

Chú thích: Các tác phẩm báo chí lấy lại thông tin từ các nguồn tin của
nước ngoài (Ảnh: Hằng Thu)
1.2. Khai thác và xử lý tư liệu
1.2.1. Khai thác tư liệu:
Tùy từng đề tài mà mức độ khai thác tư liệu rộng - hẹp, nông - sâu
khác nhau. Các loại tư liệu cần khai thác:
Loại tư
Tư liệu tĩnh
liệu
Nguồn Văn bản, hồ
sơ, hình ảnh
tĩnh - động,
băng - đĩa....từ
các nguồn tài
liệu khác nhau

Phương Đọc, ghi chép,
pháp
phân tích, đánh
giá tính lôgic,
tầm quan trọng
của tư liệu
1.2.2.Xử lý tư liệu:

Tư liệu
bất thành văn
- Kiến trúc, trang
phục, phong tục tập
quán, dấu vết lịch
sử, món ăn..
-Từ vốn sống của
nhà báo

Tư liệu động
tại hiện trường
-Nhân chứng(người trực tiếp
hoặc gián tiếp trong cuộc), các
cá nhân có thẩm quyền, nhà
chuyên môn khoa học.....
-Dấu vết hiện trường(hoàn
cảnh, bối cảnh tự nhiên và xã
hội, không gian, thời gian. diễn
biến của sự việc....)
Quan
sát,
liên Quan sát, điều tra, phỏng vấn,
tưởng, đối chiếu, so hỏi chuyện, ghi chép, quay
sánh, quay phim, phim, chụp ảnh, ghi âm...
chụp ảnh..

- Chọn ra thông tin cốt lõi cần cho bài báo
-Chọn các chi tiết có mức độ quan trọng khác nhau(hoặc theo tính chất
quan...
CHƯƠNG 4: QUI TRÌNH SÁNG TẠO
TÁC PHẨM BÁO CHÍ
Chương này sẽ giới thiệu khái quát v mặt thuyết các bước bản
để làm ra một tác phẩm báo chí, không đi sâu vào hướng dẫn kỹ năng
sáng tạo tác phẩm báo chí. Phần kỹ năng sáng tạo từng tác phẩm báo chí
(tin, điều tra, phỏng vấn, phóng sự, nh luận...) s nội dung tiếp nối
sau này của môn học tác phẩm báo chí đại cương.
Qui trình sáng tạo tạo phẩm báo chí hai bước căn bản. Bước 1:
chuẩn bị chất liệu cho tác phẩm báo chí. Bước 2: thể hiện tác phẩm.
1. Chuẩn bị chất liệu cho tác phẩm báo chí:
1.1. Khám phá đề tài: từ nhiều nguồn tin khác nhau
- Ban biên tập giao cho phóng viên: theo yêu cầu nội dung của s báo,
căn cứ vào lĩnh vực phóng viên được phân công theo dõi. Tuy nhiên,
Ban Biên tập chỉ giao đề tài cho phóng viên khi cần “bài đinh” cho số
báo, hoặc đề tài quá lớn cần nhiều người cùng thực hiện.
- Phóng viên tự khám phá đề tài: t các nguồn, các mối quan hệ hội
khác nhau, bằng chính tài năng s nhạy cảm nghề nghiệp của mình.
Cụ thể:
+ Đi thực tế ở cơ sở
+ Dự họp báo, hội nghị, tòa án...
+ Từ các phương tiện truyền thông đại chúng(như: trên báo in, báo mạng
điện tử, phát thanh, truyền hình, sách, tờ rơi, quảng cáo..)
+Từ quần chúng nhân dân khắp nơi(qua điện thoại, email..)
+ Từ các mối quan hệ xã hội của nhà báo (bạn bè, người thân...)
+ Từ các nguồn tin của nước ngoài...
quy trình sáng tạo tác phẩm báo chí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quy trình sáng tạo tác phẩm báo chí - Người đăng: dong-nong-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
quy trình sáng tạo tác phẩm báo chí 9 10 435