Ktl-icon-tai-lieu

Quyền lập pháp của hiến pháp Hoa Kì

Được đăng lên bởi thanhphucnguyen800
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 619 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1 Giới thiệu
Hiến pháp Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, tác phẩm vĩ đại nhất của Mỹ sau
Chiến tranh giành Độc lập, đã bảo vệ quyền lợi và các quyền tự do của người
Mỹ kể từ khi có hiệu lực vào ngày 21/6/1788. Hiến pháp được soạn thảo bởi
học giả-chính trị gia James Madison vào năm 1787. Bản Hiến pháp này gồm
bảy Điều và 27 Tu chính án, là một văn kiện sống còn, tồn tại song song với
lịch sử của nước Mỹ và được áp dụng thiết thực trong cuộc sống hàng ngày.
Hiến pháp Hoa Kỳ đã được nghiên cứu, trích dẫn, và được sử dụng như một
mô hình cho các Hiến pháp của các quốc gia trên thế giới. Hiến pháp hợp
chủng quốc Hoa Kỳ là bộ luật tối cao cua đất nước Hoa Kỳ. Trong đó, quyền
lập pháp được xem là một trong ba quyền quan trọng nhất của Hiến pháp hợp
chủng quốc Hoa Kỳ.
2 Nội dung
2.1 Sơ lược về Quốc hội Hoa Kỳ
Toàn bộ quyền lực lập pháp được thừa nhận tại đây sẽ được trao cho Quốc hội
Hoa Kỳ. Quốc hội gồm có Thượng viện và Hạ viện.( Điều I, khoản 1)
Quốc hội

Hạ viện

Thượng viện

Sơ đồ tổ chức của Quốc Hội
Hạ viện có các hạ nghị sĩ do cử tri ở các bang bầu ra, có nhiệm kỳ 2 năm (Điều
I, khoản 2). Thượng viện có các thượng nghị sĩ do các tiểu bang bầu ra và mỗi bang
có hai thượng nghị sĩ với nhiệm kỳ 6 năm ( Điều I, khoản 3).
Nghị sỹ ở cả Thượng viện và Hạ viện là thành phần chủ yếu đưa ra sáng kiến
pháp luật. Mỗi năm họ thường trình đến vài trăm dự án luật; tuy nhiên Quốc hội cũng
chỉ thông qua được mấy chục luật (khoảng 10 đến 20%).
Theo nguyên tắc, một viện không thể hoạt động đơn phương mà không có
sự kết hợp dựa theo nguyên tắc lưỡng viện. Cả hai cơ quan lập pháp này phải đồng ý
giải tán thì mới hết hạn làm việc được.
Người phát ngôn của Hạ viện là Chủ tịch Hạ viện do các hạ nghị sĩ bầu ra.
Phó Tổng thống Mỹ là Chủ tịch Thượng viện.

Nhóm 2
Tất cả dự luật nhằm nâng cao lợi tức phải xuất phát từ Hạ viện. Vì vậy, mọi dự
luật về tăng thuế đều phải do Hạ viện khởi xướng.
Ngoài việc soạn thảo luật, Hiến pháp còn quy định quyền hạn cụ thể cho Quốc
hội: Quyền tạo ra luật bản quyền tác giả (“Điều khoản Bản quyền”); quyền gây quỹ,
chi tiêu, và phát hành tiền tệ; quyền tuyên chiến và đưa ra các quy định đối với Bộ
binh và Hải quân; và quyền điều chỉnh giao dịch thương mại với nước ngoài và giữa
những tiểu bang với nhau (Điều khoản Thương mại xuyên bang). “Điều khoản cần
thiết và thích hợp” (đôi khi còn được gọi là “Điều khoản cân đối”), cho phép Quốc hội
“soạn thảo tất cả các điều luật được cho là cần thiết và thích hợp để thực hiện… tất cả
các quyền hạn mà Hiến pháp đã ban cho ...
1 Giới thiệu
Hiến pháp Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, c phẩm đại nhất của Mỹ sau
Chiến tranh giành Độc lập, đã bảo vệ quyền lợi các quyền tự do của người
Mỹ kể từ khi hiệu lực vào ngày 21/6/1788. Hiến pháp được soạn thảo bi
học giả-chính trị gia James Madison vào m 1787. Bản Hiến pháp này gồm
bảy Điều 27 Tu chính án, một văn kiện sống còn, tồn tại song song với
lịch sử của c Mỹ được áp dụng thiết thực trong cuộc sống hàng ngày.
Hiến pháp Hoa Kỳ đã được nghiên cứu, trích dẫn, và được sử dụng như một
hình cho các Hiến pháp của các quốc gia trên thế giới. Hiến pháp hợp
chủng quốc Hoa Kỳ bộ luật tối cao cua đất nước Hoa Kỳ. Trong đó, quyền
lập pháp được xem một trong ba quyền quan trọng nhất của Hiến pháp hợp
chủng quốc Hoa Kỳ.
2 Nội dung
2.1 Sơ lược về Quốc hội Hoa Kỳ
Toàn bộ quyền lực lập pháp được thừa nhận tại đây sẽ được trao cho Quốc hội
Hoa Kỳ. Quốc hội gồm có Thượng viện và Hạ viện.( Điều I, khoản 1)
Sơ đồ tổ chức của Quốc Hội
Hạ viện có các hạ nghị sĩ do cử tri ở các bang bầu ra, có nhiệm kỳ 2 năm (Điều
I, khoản 2). Thượng viện các thượng nghị do các tiểu bang bầu ra mi bang
có hai thượng nghị sĩ với nhiệm kỳ 6 năm ( Điều I, khoản 3).
Nghị sỹ c Thượng viện H viện thành phần chủ yếu đưa ra sáng kiến
pháp luật. Mỗi năm họ thường trình đến vài trăm d án luật; tuy nhiên Quốc hội cũng
chỉ thông qua được mấy chục luật (khoảng 10 đến 20%).
Theo nguyên tắc, một viện không thể hoạt động đơn phương mà không
sự kết hợp dựa theo nguyên tắc lưỡng viện. Cả hai cơ quan lập pháp này phải đồng ý
giải tán thì mới hết hạn làm việc được.
Người phát ngôn của H viện là Ch tịch Hạ viện do các h nghị bầu ra.
Phó Tổng thống Mỹ là Chủ tịch Thượng viện.
Quốc hội
Hạ viện
Thượng viện
Quyền lập pháp của hiến pháp Hoa Kì - Trang 2
Quyền lập pháp của hiến pháp Hoa Kì - Người đăng: thanhphucnguyen800
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Quyền lập pháp của hiến pháp Hoa Kì 9 10 794