Ktl-icon-tai-lieu

Sấm ký thế sử

Được đăng lên bởi dotuty
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1532 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Sấm Ký về Thế Sự VN

Viễn Lưu

Sấm Ký về Thế Sự VN
Thần Thổ Địa VN và Cụ Trạng Trình thời 1975
email: vienluutd@yahoo.com
web: 
Chúng tôi xin hân hạnh trình bày với quí độc giả bài viết “Sấm Ký về Thế Sự VN” với
các sấm của Thần Thổ Địa Việt-Nam và của cụ Trạng Trình cho vào thời điểm trước sau
gần biến cố 1975.
Mở Đầu:
Trong lúc đang chờ đợi bút điển phần hai của bài “Tình Thương Nhân Loại, bài 3” mà
Đức Diêu Trì Kim Mẫu dạy rằng sẽ cho vào dịp Rằm Tháng Chín Âm Lịch sắp đến, thì
cuối tuần qua hôm Chủ Nhật ngày 21 tháng 10 năm 2012, tôi nhận được bài cơ bút của
Thần Thổ Địa Việt Nam cho lúc 1975 từ anh bạn thân D.T. Anh ấy nhờ tôi giải thích và
viết thành bài. Sau khi đọc xong nội dung bài sấm, chúng tôi rất đỗi ngạc nhiên vì nội
dung bài sấm rất ăn khớp với nội dung của những bài thiên cơ/khuyến tu mà chúng tôi đã
viết hồi gần đây, chẳng hạn như bài “Tình Thương Nhân Loại 1 và 2”. Chúng tôi cảm
thấy đây không phải là sự trùng hợp tình cờ. Do đó chúng tôi hoan hỉ nhận lời và xin anh
bạn cho phép phổ biến bài sấm Ông Địa này đến mọi độc giả. Vì bài sấm Ông Địa không
dài nên tôi đã xin phép Thiền Sư XY cho tôi trình bày thêm ba bài sấm của cụ Trạng
Trình báo mộng cho Thiền Sư lúc trước và sau biến cố 1975.
I. Các Bài Sấm
A. Sấm Thần Thổ Địa VN lúc gần 1975.
song tứ lối văn
bàn cờ thế sự - xem dữ chẳng hiền
luận về lưỡng biên - quốc hồn điên đảo
hung bạo diệt nhau - một bên thì tàu
một bên thì mỹ - bao nhiêu cơ khí
4
thế thủy bình dương - cận địa biên cương
nước tần gây rối - bàn về quốc nội
bao nỗi đắng cay - thế chiến sắp bày
đông tây đủ mặt - đến đây địa nhắc
8
qui tắc đạo nhà - đừng lộn đừng pha
giữ màu trong sạch - phân minh hắc bạch
đừng lộn màu chi - đại đạo tam kỳ
cứu nguy nhơn loại - rồng nằm quằn quại 12
rắn dữ quay đầu - hẹn lại năm sau
năm nay gặp chó - bao nhiêu giông gió
khó nổi đỡ nương - nhắc đến chiến trường
thây phơi chật đất - heo kia lật đật
16
1

Sấm Ký về Thế Sự VN

Viễn Lưu

chuột nọ chạy quanh - luận bàn nga anh
nhật gần lố dạng - trung hoa gây loạn
bá vạn hùng binh - mỹ muốn xuất chinh
pháp liền mở hội - trâu ra đồng nội
bao nỗi khó khăn - muốn được an dân
chỉ còn một cửa - địa không phân nửa
sắp sửa địa thăng - tính đến hai trăng
xem coi thật giả - xưng vương thiên hạ
mấy gả chẳng bên - ít kẻ làm nên
nay lên mai xuống - địa không có muốn
địa lộ thiên cơ - vì tánh tò mò
địa cho biết trước - tìm thân lánh trược
bắt chước mà nguy - sắp có kỳ thi
cao đài cứu thế - đến đây địa bế
sự thế chẳng phân - điển dứt lần lần
...
Sấm Ký về Thế Sự VN Viễn Lưu
1
Sấm Ký về Thế Sự VN
Thần Thổ Địa VN và Cụ Trạng Trình thời 1975
email: vienluutd@yahoo.com
web: www.bachyhuynhde.org
Chúng tôi xin hân hạnh trình bày với quí độc giả bài viết “Sấm Ký về Thế Sự VN” với
các sấm của Thần Thổ Địa Việt-Nam và của cụ Trạng Trình cho vào thời điểm trước sau
gần biến cố 1975.
Mở Đầu:
Trong lúc đang chờ đợi bút điển phần hai của bài “Tình Thương Nhân Loại, bài 3”
Đức Diêu Trì Kim Mẫu dạy rằng sẽ cho vào dịp Rằm Tháng Chín Âm Lịch sắp đến, thì
cuối tuần qua hôm Chủ Nhật ngày 21 tháng 10 năm 2012, tôi nhận được bài cơ bút của
Thần Thổ Địa Việt Nam cho lúc 1975 từ anh bạn thân D.T. Anh ấy nhờ tôi giải thích và
viết thành bài. Sau khi đọc xong nội dung bài sấm, chúng tôi rất đỗi ngạc nhiên vì nội
dung bài sấm rất ăn khớp với nội dung của những bài thiên cơ/khuyến tu mà chúng tôi đã
viết hồi gần đây, chẳng hạn như bài “Tình Thương Nhân Loại 1 và 2”. Chúng tôi cảm
thấy đây không phải là sự trùng hợp tình cờ. Do đó chúng tôi hoan hỉ nhận lời và xin anh
bạn cho phép phổ biến bài sấm Ông Địa này đến mọi độc giả. Vì bài sấm Ông Địa không
dài nên tôi đã xin phép Thiền Sư XY cho tôi trình bày thêm ba bài sấm của cụ Trạng
Trình báo mộng cho Thiền Sư lúc trước và sau biến cố 1975.
I. Các Bài Sấm
A. Sấm Thần Thổ Địa VN lúc gần 1975.
song tứ lối văn
bàn cờ thế sự - xem dữ chẳng hiền
luận về lưỡng biên - quốc hồn điên đảo
hung bạo diệt nhau - một bên thì tàu
một bên thì mỹ - bao nhiêu cơ khí 4
thế thủy bình dương - cận địa biên cương
nước tần gây rối - bàn về quốc nội
bao nỗi đắng cay - thế chiến sắp bày
đông tây đủ mặt - đến đây địa nhắc 8
qui tắc đạo nhà - đừng lộn đừng pha
giữ màu trong sạch - phân minh hắc bạch
đừng lộn màu chi - đại đạo tam kỳ
cứu nguy nhơn loại - rồng nằm quằn quại 12
rắn dữ quay đầu - hẹn lại năm sau
năm nay gặp chó - bao nhiêu giông gió
khó nổi đỡ nương - nhắc đến chiến trường
thây phơi chật đất - heo kia lật đật 16
Sấm ký thế sử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sấm ký thế sử - Người đăng: dotuty
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Sấm ký thế sử 9 10 756