Ktl-icon-tai-lieu

sáng kiến kinh nghiệm lớp 10

Được đăng lên bởi nguyenthihien454-gmail-com
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1629 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Rèn luyện kĩ năng sử dụng át lát trong trong dạy học địa lí 12
PHẦN 1. MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Trong chương trình địa lí 12, số lượng kiến thức, các bài tập liên quan đến át lát
chiếm một tỉ lệ khá lớn. Trong khi đó học sinh chỉ được học 1/55 tiết về Hướng dẫn
sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam. Có nhiều nội dung kiến thức và kĩ năng địa lí được thể
hiện chủ yếu qua các át lát. Át lát ngoài vai trò minh hoạ, bổ sung, làm sáng tỏ kiến
thức lí thuyết, còn là một kênh tri thức giúp hình thành những kiến thức và kĩ năng
mới.
Trong các đề thi, kiểm tra địa lí 12 (Từ kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kì đến
các kì thi tốt nghiệp, hay các kì thi học sinh giỏi các cấp), nội dung các câu hỏi liên
quan đến át lát chiếm một phần quan trọng mà học sinh rất dễ đạt điểm cao nếu kĩ
năng trên được rèn luyện tốt, ngược lại học sinh sẽ gặp rất dễ mất điểm nếu như
không nắm chắc kĩ năng đó.
Với tất cả những lí do trên, tôi đã chọn đề tài sáng kiến kinh nghiệm cho mình là:
“Rèn luyện kĩ năng sử dụng át lát trong trong dạy học địa lí 12 ”.
2. Mục đích của đề tài
Rèn luyện cho học sinh kĩ năng sử dụng át lát trong dạy học địa lí 12, từ khâu bước
đầu tìm hiểu, làm quen đến khâu trả lời, phân tích, giải thích và rút ra những kiến thức
mới từ át lát.
3. Nhiệm vụ của đề tài
* Rèn luyện cho học sinh các kĩ năng sử dụng át lát hình trong trong dạy học địa lí 12
THPT Liên Hiệp.
4. Phương pháp nghiên cứu của đề tài
a. Phương pháp lí thuyết
b. Phương pháp thống kê toán học
c. Phương pháp thực tiễn
5. Phạm vi nghiên cứu của đề tài
1

Đề tài chỉ giới hạn trong việc rèn luyện kĩ năng sử dụng át lát trong dạy học địa lí 12.
6. Lịch sử nghiên cứu của đề tài
Nghiên cứu về các vấn đề có liên quan đến việc rèn luyện kĩ năng sử dụng át lát trong
dạy học địa lí đã có khá nhiều các tác giả cả đã nghiên cứu. Tuy nhiên đối với việc cụ
thể rèn luyện kĩ năng sử dụng át lát nói chung, át lát địa lí 12 nói riêng trong dạy học
địa lí 12 THPT chưa có nhiều. Với việc kế thừa và phát huy các công trình đã nghiên
cứu có liên quan, sáng kiến sẽ nghiên cứu cụ thể hơn về những kĩ năng sử dụng át lát,
nhằm trang bị cho học sinh kĩ hơn về rèn luyện kĩ năng sử dụng át lát trong dạy học
địa lí 12.
7. Dự kiến những điểm đóng góp mới của sáng kiến
* Tổng kết cơ sở lí luận về át lát và vai trò của chúng trong dạy học địa lí 12.
* Hướng dẫn học sinh rèn luyện kĩ năng sử dụng át lát trong dạy học địa lí 12 nhằm
nâng cao kĩ năng địa lí, phục vụ tốt và có hiệu quả trong việc học tập, kiểm tra và thi
cử.
* Qua lí luận v...
Rèn luyện kĩ năng sử dụng át lát trong trong dạy học địa lí 12
PHẦN 1. MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Trong chương trình địa lí 12, số lượng kiến thức, các bài tập liên quan đến át lát
chiếm một tỉ lệ khá lớn. Trong khi đó học sinh chỉ được học 1/55 tiết về Hướng dẫn
sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam. Có nhiều nội dung kiến thức và kĩ năng địa lí được thể
hiện chủ yếu qua các át lát. Át lát ngoài vai trò minh hoạ, bổ sung, làm sáng tỏ kiến
thức lí thuyết, còn là một kênh tri thức giúp hình thành những kiến thức và kĩ năng
mới.
Trong các đề thi, kiểm tra địa lí 12 (Từ kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kì đến
các kì thi tốt nghiệp, hay các kì thi học sinh giỏi các cấp), nội dung các câu hỏi liên
quan đến át lát chiếm một phần quan trọng mà học sinh rất dễ đạt điểm cao nếu kĩ
năng trên được rèn luyện tốt, ngược lại học sinh sẽ gặp rất dễ mất điểm nếu như
không nắm chắc kĩ năng đó.
Với tất cả những lí do trên, tôi đã chọn đề tài sáng kiến kinh nghiệm cho mình là:
“Rèn luyện kĩ năng sử dụng át lát trong trong dạy học địa lí 12 ”.
2. Mục đích của đề tài
Rèn luyện cho học sinh kĩ năng sử dụng át lát trong dạy học địa lí 12, từ khâu bước
đầu tìm hiểu, làm quen đến khâu trả lời, phân tích, giải thích và rút ra những kiến thức
mới từ át lát.
3. Nhiệm vụ của đề tài
* Rèn luyện cho học sinh các kĩ năng sử dụng át lát hình trong trong dạy học địa lí 12
THPT Liên Hiệp.
4. Phương pháp nghiên cứu của đề tài
a. Phương pháp lí thuyết
b. Phương pháp thống kê toán học
c. Phương pháp thực tiễn
5. Phạm vi nghiên cứu của đề tài
1
sáng kiến kinh nghiệm lớp 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sáng kiến kinh nghiệm lớp 10 - Người đăng: nguyenthihien454-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
sáng kiến kinh nghiệm lớp 10 9 10 582