Ktl-icon-tai-lieu

Slide truyền thống yêu nước

Được đăng lên bởi Thúy Ốc
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 1856 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Nội dung chính
1.

Truyền thống yêu nước là gì?

2.

Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam

3.

Phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc trong
thời đại mới

4.

Liên hệ bản thân

5.

Kết luận

1. Truyền thống yêu nước là gì?


Tinh thần yêu nước là giá trị cơ bản trong hệ giá trị truyền thống của
dân tộc Việt Nam ta.



Vậy yêu nước là gì? Truyền thống là gì? Truyền thống yêu nước là
gì?
• Yêu nước là một tình cảm, một trạng thái tâm lý tự nhiên của con
người. Yêu nước là đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên
lợi ích cá nhân…
• Truyền thống là những yếu tố về sinh hoạt xã hội, phong tục, tập
quán, lối sống, đạo đức của một dân tộc được hình thành trong
quá trình được lưu truyền từ đời này sang đời khác từ xưa đến nay
• Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam: là nét nổi bật trong
đời sống văn hoá tinh thần của người Việt, là di sản quý báu của
dân tộc được hình thành rất sớm, được củng cố và phát huy qua
hàng ngàn năm lịch sử

1. Truyền thống yêu nước là gì?


Truyền thống yêu nước được bắt nguồn từ những tình cảm bình dị,

đơn sơ của mỗi người dân


Tình yêu đất nước không phải là tình cảm bẩm sinh, mà là sản phẩm
của sự phát triển lịch sử, gắn liền với một đất nước nhất định



Tinh thần yêu nước đã khắc sâu vào tình cảm, vào tư tưởng của mỗi
người dân Việt Nam qua các thời đại và trở thành một truyền thống
tiêu biểu đáng tự hào của dân tộc. Điều này đã được Chủ tịch Hồ

Chí Minh tổng kết: "Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là
một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc
bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi. Nó kết thành một làn sóng
vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn,

nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”

2. Truyền thống yêu nước của dân tộc
Việt Nam
 Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam được thể hiện qua 5 khía
cạnh chính:

Tình cảm gắn bó với quê hương đất nước

Tình yêu thương đồng bào, dân tộc
Lòng tự hào dân tộc chính đáng
Cần cù, sáng tạo trong lao động

Đoàn kết, kiên cường chống giặc ngoại xâm

2. Truyền thống yêu nước của dân tộc
Việt Nam


Tình cảm gắn bó với quê hương đất nước:



Mỗi người dân Việt Nam đều có tình cảm thiêng liêng gắn bó với
quê hương xứ sở của mình, luôn hướng về cội nguồn, nhớ về ông bà
tổ tiên, biết ơn đấng sinh thành…



Tình yêu quê hương đã ăn sâu vào máu thịt, đi sâu vào lòng mỗi con
người. Vì vậy nếu ai chưa nhận thức chưa có tình cảm gắn bó với xứ
sở của mình thì hẳn họ chưa được coi là trưởng thành đúng n...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Slide truyền thống yêu nước - Người đăng: Thúy Ốc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Slide truyền thống yêu nước 9 10 777