Ktl-icon-tai-lieu

Sơ cấp lý luận chính trị

Được đăng lên bởi sang125
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1038 lần   |   Lượt tải: 7 lần
.......LỚP SƠ CẤP LLCT.......
BÀI 2: NGUỒN GỐC VÀ CƠ SỞ CỦA THẾ GIỚI XUNG QUANH
I. VẬT CHẤT VÀ CÁC THUỘC TÍNH CỦA VẬT CHẤT.
* Khái lược về Triết học nói chung:
- Triết học ra đời từ thế kỷ thứ 8--> thế kỷ thứ 6 (TCN) đồng thời ở cả 3 nền
văn minh: Ấn độ cổ đại, Trung Hoa cổ đại, Hy Lạp cổ đại (ở cả phương Đông &
phương Tây). Đây là những điểm khởi đầu, xuất phát và cũng là nơi có nền triết học
phát triển rực rỡ nhất.
+ Ở Ấn Độ cổ đại người ta quan niệm Triết học (TH) đồng nghĩa với từ
"chiêm ngưỡng". Theo ngôn ngữ Việt Nam, ta hiểu từ chiêm ngưỡng như là sự ngắm
nhìn một cách ngưỡng mộ, thán phục. Nhưng ở Ấn Độ, thì "chiêm ngưỡng" có nghĩa
là con đường đưa con người đạt đến chân lý, là cây cầu đưa con người đến sự thật, lẽ
phải trong cuộc sống.
VD: Cô-béc-níc đề ra thuyết "nhật tâm" thay cho thuyết "địa tâm" thời Trung cổ.
Chính vì vậy mà ông bị XH đương thời phản đối và cuối cùng ông bị thiêu trên dàn
hỏa thiêu vì phát kiến của mình. Mặc dù, khoa học bây giờ đã chứng minh phát kiến
của ông là hoàn toàn đúng.
+ Ở Trung Hoa cổ đại: con người quan niệm TH đồng nghĩa với từ "Trí", tức
là trí tuệ, sự hiểu biết. Đó phương tiện đưa con người đến lẽ phải.
Như vậy, Trung Hoa và Ấn Độ cổ đại có quan niệm tương đương nhau về định
nghĩa TH là con đường đi tới sự đúng đắn, chân lý.
+ Ở Hy lạp cổ đại: TH đồng nghĩa với từ "Philosophia" (philo:yêu mến;
sophia: sự thông thái)--> TH là sự uyên thâm, uyên bác của con người.
Triết học là hệ thống tri thức lý luận chung nhất của con người về thế giới, về
vị trí, vai trò của con người trong thế giới ấy.
- Lịch sử TH là lịch sử đấu tranh giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy
tâm.Vấn đề cơ bản của TH chính là chuẩn mực để phân biệt CNDV & CNDT. Thế
giới xung quanh ta có vô vàn các sự vật hiện tượng, nhưng chung quy lại thì nó chia
ra thành 2 loại: hiện tượng vật chất và hiện tượng tinh thần, ý thức. 2 hiện tượng này
có mqh với nhau. Giải quyết mqh giữa vật chất và ý thức là giải quyết vấn đề cơ bản
của Triết học: Vấn đề này có 2 mặt:
Mặt I: trả lời câu hỏi giữa vật chất và ý thức thì cái nào có trước? cái nào quyết
định cái nào? Tùy thuộc vào lời giải đáp này mà các học thuyết triết học khác nhau
đã chia thành 2 trường phái cơ bản là THDV và THDT.
Mặt II: con người có khả năng nhận biết thế giới này hay ko?
1

 Nội dung bài "nguồn gốc và cơ sở của thế giới xung quanh" sẽ giải quyết
vấn đề này.
1/ Vấn đề nguồn gốc và cơ sở của thế giới xung quanh:
- Loài người muốn tồn tại trên thế giới này đâu tiên là phải ăn. Cái ăn này lú...
.......LỚP SƠ CẤP LLCT.......
BÀI 2: NGUỒN GỐC VÀ CƠ SỞ CỦA THẾ GIỚI XUNG QUANH
I. VẬT CHẤT VÀ CÁC THUỘC TÍNH CỦA VẬT CHẤT.
* Khái lược về Triết học nói chung:
- Triết học ra đời từ thế kỷ thứ 8--> thế kỷ thứ 6 (TCN) đồng thời cả 3 nền
văn minh: Ấn độ cổ đại, Trung Hoa cổ đại, Hy Lạp cổ đại (ở cả phương Đông &
phương Tây). Đây những điểm khởi đầu, xuất phát cũng nơi nền triết học
phát triển rực rỡ nhất.
+ Ấn Độ cổ đại người ta quan niệm Triết học (TH) đồng nghĩa với từ
"chiêm ngưỡng". Theo ngôn ngữ Việt Nam, ta hiểu từ chiêm ngưỡng như là sự ngắm
nhìn một cách ngưỡng mộ, thán phục. NhưngẤn Độ, thì "chiêm ngưỡng" có nghĩa
là con đường đưa con người đạt đến chân lý, là cây cầu đưa con người đến sự thật, lẽ
phải trong cuộc sống.
VD: Cô-béc-níc đ ra thuyết "nhật tâm" thay cho thuyết "địa tâm" thời Trung cổ.
Chính vậy ông bị XH đương thời phản đối cuối cùng ông bị thiêu trên dàn
hỏa thiêuphát kiến của mình. Mặc dù, khoa học bây giờ đã chứng minh phát kiến
của ông là hoàn toàn đúng.
+ Trung Hoa cổ đại: con người quan niệm TH đồng nghĩa với từ "Trí", tức
là trí tuệ, sự hiểu biết. Đó phương tiện đưa con người đến lẽ phải.
Như vậy, Trung Hoa và Ấn Độ cổ đại có quan niệm tương đương nhau về định
nghĩa TH là con đường đi tới sự đúng đắn, chân lý.
+ Hy lạp cổ đại: TH đồng nghĩa với từ "Philosophia" (philo:yêu mến;
sophia: sự thông thái)--> TH là sự uyên thâm, uyên bác của con người.
Triết học là hệ thống tri thức lý luận chung nhất của con người về thế giới, về
vị trí, vai trò của con người trong thế giới ấy.
- Lịch sử TH lịch sử đấu tranh giữa chủ nghĩa duy vật chủ nghĩa duy
tâm.Vấn đề bản của TH chính chuẩn mực để phân biệt CNDV & CNDT. Thế
giới xung quanh ta vàn các sự vật hiện tượng, nhưng chung quy lại tchia
ra thành 2 loại: hiện tượng vật chất hiện tượng tinh thần, ý thức. 2 hiện tượng này
mqh với nhau. Giải quyết mqh giữa vật chấtý thức là giải quyết vấn đề cơ bản
của Triết học: Vấn đề này có 2 mặt:
Mặt I: trả lời câu hỏi giữa vật chất và ý thức thì cái nào có trước? cái nào quyết
định cái nào? Tùy thuộc vào lời giải đáp này các học thuyết triết học khác nhau
đã chia thành 2 trường phái cơ bản là THDV và THDT.
Mặt II: con người có khả năng nhận biết thế giới này hay ko?
1
Sơ cấp lý luận chính trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sơ cấp lý luận chính trị - Người đăng: sang125
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Sơ cấp lý luận chính trị 9 10 633