Ktl-icon-tai-lieu

So sánh pháp luật dân sự pháp

Được đăng lên bởi vanphuong90
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 353 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ự phát triển của Bộ luật Dân sự Pháp và một số chế định pháp lý cơ bản trong BLDS
Pháp, kinh nghiệm cho Việt Nam trong quá trình sửa đổi BLDS năm 2005
01/03/2012

I. Lịch sử ra đời và sự phát triển của BLDS Pháp
BLDS Pháp ra đời năm 1804 và sau đó đã có những cải cách nhất định. Trước đây, miền nam nước
Pháp chịu ảnh hưởng của luật La tinh, miền bắc thì chịu ảnh hưởng của luật truyền thống. Do đó, Pháp
muốn thống nhất tất cả các luật rời rạc lại thành một bộ luật thống nhất và năm 1790 Pháp đã quyết định
xây dựng một bộ luật dân sự thống nhất. Từ 1790 - 1804 đã có 3 dự thảo được đưa ra. Dự thảo đầu tiên
có 695 điều chia 2 phần: con người và tài sản. Dự thảo 3 có 3 phần: con người, tài sản và nghĩa vụ. Tuy
nhiên, cả hai dự thảo này không được thông qua. Đến năm 1804 Hoàng đế Napoleon thành lập Ban
soạn thảo gồm 4 luật gia: 2 người từ miền bắc và 2 người từ miền nam. Ủy ban này đã soạn thảo và đã
thống nhất các vấn đề mà lâu nay còn nhiều tranh luận. Năm 1804 BLDS Pháp đã ra đời, gồm có 2281
điều khoản gồm: con người, tài sản, sở hữu và được thông qua vào ngày 21-3-1804. Sau năm 1804 thì
một số luật như Luật thủ tục tố tụng, Luật thương mại… cũng ra đời.
Đến thời kỳ công nghiệp hoá, BLDS Pháp đã bộc lộ nhiều điểm không còn phù hợp với tình hình kinh tế xã hội nữa, ví dụ như phần về hợp đồng chỉ có 2 điều nói về hợp đồng lao động nhưng có nhiều điều quy
định về cho thuê gia súc; hoặc là Bộ luật chủ yếu quy định về bất động sản (BĐS) mà ít nói về động sản
(ĐS); phần về sở hữu (SH) chỉ có 2 điều nói về quyền SH và tự do giao kết hợp đồng (HĐ). Xã hội Pháp
đã có nhiều thay đổi kể từ năm 1880 và người ta nhận thấy bộ luật không còn phù hợp nữa. Như vậy sự
tiến triển trong xã hội đã dẫn đến sự thay đổi về pháp luật, ví dụ như quy định về trách nhiệm dân sự mà
không cần có yếu tố lỗi nhằm để đảm bảo người bị thiệt hại vẫn được bồi thường dù không ai có lỗi.
Ngoài ra, còn có sự thay đổi về vấn đề sở hữu, trong luật cũ quyền sở hữu là quyền tuyệt đối nhưng sau
đó quyền này không còn tuyệt đối mà có thể bị hạn chế bởi các chế định khác như quốc hữu hóa; chủ sở
hữu của nhà cho thuê cũng bị hạn chế vì luật bảo vệ người đi thuê. Điểm thứ 3 về sự tiến triển là các quy
định về gia đình: các quy định về ly hôn mà trước đây đã bị bỏ đi nay được quy định lại trong luật; con
ngoài giá thú có quyền tìm và nhận lại bố mẹ mình. Năm 1938 Pháp cho phép phụ nữ đã kết hôn không
cần có sự bảo trợ của người chồng nữa. Giai đoạn này Thẩm phán và tòa án cũng có quyền đưa ra phán
quyết củ...
phát triển của Bộ luật Dân sự Pháp một số chế định pháp lý bản trong BLDS
Pháp, kinh nghiệm cho Việt Nam trong quá trình sửa đổi BLDS năm 2005
01/03/2012
I. Lịch sử ra đời và sự phát triển của BLDS Pháp
BLDS Pháp ra đời năm 1804 sau đó đã những cải cách nhất định. Trước đây, miền nam nước
Pháp chịu ảnh hưởng của luật La tinh, miền bắc thì chịu ảnh hưởng của luật truyền thống. Do đó, Pháp
muốn thống nhất tất cả các luật rời rạc lại thành một bộ luật thống nhất và năm 1790 Pháp đã quyết định
xây dựng một bộ luật dân sự thống nhất. Từ 1790 - 1804 đã có 3 dự thảo được đưa ra. Dự thảo đầu tiên
có 695 điều chia 2 phần: con ngườitài sản. Dự thảo 33 phần: con người, tài sản và nghĩa vụ. Tuy
nhiên, cả hai dự thảo này không được thông qua. Đến năm 1804 Hoàng đế Napoleon thành lập Ban
soạn thảo gồm 4 luật gia: 2 người từ miền bắc 2 người từ miền nam. Ủy ban này đã soạn thảo đã
thống nhấtc vấn đề lâu nay còn nhiều tranh luận. Năm 1804 BLDS Pháp đã ra đời, gồm 2281
điều khoản gồm: con người, tài sản, sở hữu được thông qua vào ngày 21-3-1804. Sau năm 1804 thì
một số luật như Luật thủ tục tố tụng, Luật thương mại… cũng ra đời.
Đến thời kỳ công nghiệp hoá, BLDS Pháp đã bộc lộ nhiều điểm không còn phù hợp với tình hình kinh tế -
xã hội nữa, ví dụ như phần về hợp đồng chỉ có 2 điều nói về hợp đồng lao động nhưng có nhiều điều quy
định về cho thuê gia súc; hoặc Bộ luật chủ yếu quy định về bất động sản (BĐS) ít nói về động sản
(ĐS); phần về sở hữu (SH) chỉ 2 điều nói về quyền SHtự do giao kết hợp đồng (HĐ).hội Pháp
đã có nhiều thay đổi kể từ năm 1880 và người ta nhận thấy bộ luật không còn phù hợp nữa. Như vậy sự
tiến triển trong xã hội đã dẫn đến sự thay đổi về pháp luật, dụ như quy định về trách nhiệm dân sự
không cần yếu tố lỗi nhằm để đảm bảo người bị thiệt hại vẫn được bồi thường không ai lỗi.
Ngoài ra, còn có sự thay đổi về vấn đề sở hữu, trong luật cũ quyền sở hữu là quyền tuyệt đối nhưng sau
đó quyền này không còn tuyệt đối mà có thể bị hạn chế bởi các chế định khác như quốc hữu hóa; chủ s
hữu của nhà cho thuê cũng bị hạn chế vì luật bảo vệ người đi thuê. Điểm thứ 3 về sự tiến triển là các quy
định về gia đình: các quy định về ly hôn trước đây đã bị bỏ đi nay được quy định lại trong luật; con
ngoài giá thú quyền tìm nhận lại bố mẹ mình.m 1938 Pháp cho phép phụ nữ đã kết hôn không
cần có sự bảo trợ của người chồng nữa. Giai đoạn này Thẩm phán và tòa án cũng có quyền đưa ra phán
quyết của mình nhất là về các vấn đề về trách nhiệm dân sự.
Sau năm 1945 Pháp trào lưu cải tổ BLDS năm 1964 đã cải tổ lớn về Luật gia đình như vấn đề
bảo trợ người quyền quyết định trong gia đình, chế độ hôn nhân, nhận con nuôi, quyền hạn của
cha mẹ... Năm 1975 Pháp đã ban hành Luật về ly hôn. Giai đoạn này là giai đoạn tiến triển lặng lẽ và yên
của BLDS. Từ m 2000 đến nay Pháp đang thực hiện cải tổ BLDS về các vấn đề như bảo đảm thực
hiện nghĩa vụ; hợp đồng; tài sản và trách nhiệm.
Nhân dịp kniệm 200 năm BLDS ra đời, năm 2004 Pháp đã quyết định cải tổ Bộ luật, trong đó cải tổ
về phần trái quyền. Việc sửa đổi bộ luật đã sự hợp tác giữa các giảng viên, thẩm phán, các nhà làm
việc chuyên môn. Năm 2005 những người này đã đưa ra một Dự thảo cho Bộ pháp Pháp để giúp
BTP soạn thảo phần về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ để trình lên Quốc hội. Luật về bảo đảm thực hiện
nghĩa vụ quyển thứ 4 của BLDS Pháp, gồm 2 phần: phần 1 bảo đảm đối nhân, quy định nhiều
nhất về bảo lãnh; phần 2 là bảo đảm đối vật dựa trên tài sản.
Những cải tổ lớn về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ:
Bảo đảm bằng vật chia ra 2 loại gồm bảo đảm bằng động sản (ĐS) bảo đảm bằng bất động sản
(BĐS). Sự cải tổ này cho phép đưa vào luật các án lệ trước đây đã đưa ra, dụ quyền giữ lại vật
bảo đảm, thế chấp chừng nào người đi vay chưa thanh toán được. Các quy định này đầu tiên do tòa
án đưa ra sau đó được luật hóa. Sau đó có 1 điểm mới về sở hữu (SH), ví dụ việc chuyển giao quyền SH
chỉ được thực hiện khi người mua đã thanh toán hoàn toàn các khoản tiền. đã đi bảo đảm nhưng
trong một số trường hợp người đi vay vẫn được giữ vật đó. Như vậy, thêm hình thức không cần nộp tài
sản bảo đảm khi vay. Sau đó 1 điều khoản được đưa vào Bộ luật đó thỏa thuận về quyền SH: sau
So sánh pháp luật dân sự pháp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
So sánh pháp luật dân sự pháp - Người đăng: vanphuong90
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
So sánh pháp luật dân sự pháp 9 10 559