Ktl-icon-tai-lieu

Sống thử trước hôn nhân

Được đăng lên bởi thanhnghia
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 6375 lần   |   Lượt tải: 30 lần
ĐỀ TÀI: SỐNG THỬ TRƯỚC HÔN NHÂN CỦA GIỚI
TRẺ HIỆN NAY
Môn học: Nhập môn xã hội học
Giảng viên: ThS. Nguyễn Thị Thu Trang

Nhóm thuyết trình : Nhóm 4

•
•
•
•
•
•

Nguyễn Thị Kim Xuyến (NT)
Phạm Thị Ngọc Phượng
Ngô Thị Kim Thoa
Nguyễn Thị Quế Chi
Mai Huyền Thương
Nguyễn Thu Ngân

•
•
•
•
•
•
•

Trần Thanh Nam
Phan Thanh Tâm
Phạm Minh Đệ
Nguyễn Thị Hồng Vân
Lê Thị Thanh Hương
Phạm Thanh Nghĩa
Trần Kim Việt
1

Nội dung trình bày

1. Đối tượng

2. Nguyên nhân
3. Lợi ích & hậu quả của việc sống thử
4. Chúng ta phải làm gì trong khi trào lưu sống thử đang ngập tại VN
5. Quan điểm, ý kiến người trong cuộc – ngoài cuộc

2

Nội dung trình bày

1. Đối tượng

2. Nguyên nhân
3. Lợi ích & hậu quả của việc sống thử
4. Chúng ta phải làm gì trong khi trào lưu sống thử đang ngập tại VN
5. Quan điểm, ý kiến người trong cuộc – ngoài cuộc

3

1. Đối tượng

Học sinh

Sinh viên

4

1. Đối tượng

Công nhân

Trí thức , nhân viên công chức5

Nội dung trình bày

1. Đối tượng

2. Nguyên nhân
3. Lợi ích & hậu quả của việc sống thử
4. Chúng ta phải làm gì trong khi trào lưu sống thử đang ngập tại VN
5. Quan điểm, ý kiến người trong cuộc – ngoài cuộc

6

2.1. Nguyên nhân bản thân
• Do ảnh hưởng của "yêu nhanh
sống gấp", "Yêu chỉ để thay đổi
không khí" hay "giải quyết sinh lý,
một số bạn trẻ quan niệm về tình
yêu “rất hiện đại” hay còn gọi "tình
yêu tốc độ”, rằng yêu thì cần "hết
mình.
• “Do đến với nhau chỉ vì tò mò, vì
tiết kiệm, vì người khác sống thử
thì mình cũng sống thử và chỉ để
thỏa mãn dục vọng nhất thời. Mặt
khác, sự du nhập văn hoá thực
dụng làm giới trẻ chạy theo “tây
hoá” mà không còn biết đến nền
tảng đạo đức của con người”. "

7

2.2. Nguyên nhân gia đình
• Một trong những nguyên
nhân dẫn đến tình trạng
“sống thử” ở giới trẻ là
do sự giáo dục của gia
đình còn quá lỏng lẻo, ít
quan tâm tới các em, nhất
là lúc các em đang tuổi
cặp kè yêu đương, các em
muốn có người đồng
hành để chia sẻ”
8

2.3. Nguyên nhân xã hội
• Do ảnh hưởng từ cách mạng tình
dục thập niên 1970 tại phương Tây
tràn vào, cùng sự thiếu kiến thức xã
hội và định hướng cho tương lai,
nên tình trạng quan hệ tình dục và
“sống thử” trước hôn nhân ở giới
trẻ.
• Nhiều bạn trẻ dễ dãi, cho rằng việc
đó là bình thường, họ suy nghĩ đơn
giản rằng chỉ là "thử" thì sẽ không
gây hậu quả gì.
• Một số khác thì sống thử chỉ vì a
dua theo bạn bè, vì tò mò “sống thử
để biết vì thấy bạn bè mình có nhiều
cặp cũng đang sống chung”

9

Nội dung trình bày

1. Đối tượng

2. Nguyên nhân
3. Lợi ích & hậu quả của việc sống thử...
ĐỀ TÀI: SỐNG THỬ TRƯỚC HÔN NHÂN CỦA GIỚI
TRẺ HIỆN NAY
Nhóm thuyết trình : Nhóm 4
Nguyễn Thị Kim Xuyến (NT)
Phạm Thị Ngọc Phượng
Ngô Thị Kim Thoa
Nguyễn Thị Quế Chi
Mai Huyền Thương
Nguyễn Thu Ngân
Môn học: Nhập môn hội học
Giảng viên: ThS. Nguyễn Thị Thu Trang
Trần Thanh Nam
Phan Thanh Tâm
Phạm Minh Đệ
Nguyễn Thị Hồng Vân
Thị Thanh Hương
Phạm Thanh Nghĩa
Trần Kim Việt
1
Sống thử trước hôn nhân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sống thử trước hôn nhân - Người đăng: thanhnghia
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Sống thử trước hôn nhân 9 10 379