Ktl-icon-tai-lieu

Startup Nation, Trung Nguyên dịch

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 1832 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUỐC GIA CỦA CÁC CÔNG TY NON TRẺ

MỤC LỤC
GHI CHÚ CỦA CÁC TÁC GIẢ	

4

LỜI GIỚI THIỆU	

5

PHẦN I: MỘT QUỐC GIA NHỎ BÉ CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ	17
Chương 1: CỨNG ĐẦU	

18

Chương 2: CÁC DOANH NHÂN CŨNG LÀ NGƯỜI CHIẾN SĨ	

25

PHẦN II: ƯƠM MẦM MỘT VĂN HÓA CẢI TIẾN	

31

Chương 3: NHÂN VẬT TRONG KINH THÁNH	

32

Chương 4: CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HARVARD, PRINCETON VÀ YALE	38
Chương 5: TRẬT TỰ VÀ XÁO TRỘN	

44

PHẦN III: NHỮNG KHỞI ĐẦU	

50

Chương 6: MỘT CHÍNH SÁCH CÓ HIỆU QUẢ	

51

Chương 7: NGƯỜI NHẬP CƯ	

59

Chương 8: CỘNG ĐỒNG DO THÁI Ở NƯỚC NGOÀI	

64

Chương 9: SỰ THẨM ĐỊNH CỦA WARREN BUFFETT	

68

Chương 10: CHƯƠNG TRÌNH YOZMA	

73

PHẦN IV: ĐỘNG CƠ CỦA ĐẤT NƯỚC	

79

Chương 12: TỪ ĐẦU CHÓP QUẢ TÊN LỬA ĐẾN THIẾT BỊ Y KHOA	

85

Chương 13: GIÁO DỤC ĐÀO TẠO	

88

Chương 14: CÁC NGUY CƠ ĐE DỌA SỰ THẦN KỲ KINH TẾ CỦA ISRAEL	92
PHẦN KẾT LUẬN: NHỮNG NÔNG DÂN LÀM KỸ THUẬT CAO	

95

7

QUỐC GIA CỦA CÁC CÔNG TY NON TRẺ

Quyển sách này thảo luận về một vấn đề quy mô hàng ngàn tỷ dollar – Israel
chỉ là một quốc gia nhỏ bé với 7.1 triệu dân, còn non trẻ với 6 năm tuổi, bị nhiều kẻ
thù bao vây, liên tục có chiến tranh từ khi ra đời, không có tài nguyên thiên nhiên
– nhưng làm thế nào đất nước này lại có được nhiều doanh nghiệp mới, số lượng
cao hơn hẳn các quốc gia lớn, hòa bình và ổn định như Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn
Độ, Hàn Quốc, Canada và Anh? Hai tác giả Dan Senor và Saul Singer là hai nhà
địa chính trị đã trình bày về việc: văn hóa “vượt qua nghịch cảnh” của người Israel
đã nuôi dưỡng nên sự kết hợp độc nhất giữa Cải tiến và Tinh thần Doanh nhân Cao
độ như thế nào.
Các tác giả này tranh luận rằng Israel không những là một quốc gia, mà còn
là một lối tư duy toàn diện. Trong khi người Hoa Kỳ nhấn mạnh đến sự lịch lãm và
công tác chuẩn bị hết sức có thể có, người Israel lại đặt yếu tố táo bạo (chutzpah)
lên hàng đầu. “Khi một doanh nhân Israel có ý tưởng thì anh ta sẽ triển khai nó ngay
trong tuần”. Ở cấp độ địa chính trị, 2 tác giả phân tích sâu hơn về các nguyên nhân
tại sao từ những chính sách di cư, nghiên cứu phát triển và quân dịch mà Israel đã
đi lên – đó là lý do tại sao Israel có nhiều doanh nghiệp trong sàn giao dịch chứng
khoán NASDAQ hơn hẳn các quốc gia khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore
hay Trung Quốc … kết hợp lại.
Các nội dung trong sách này không những là bài học dành cho các quốc gia
mà còn có thể được vận dụng cho từng cá nhân khi xây dựng tổ chức của mình. Giai
đoạn này, chính nền kinh tế Hoa Kỳ cũng đang tìm kiếm cách khởi động động lại
t...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Startup Nation, Trung Nguyên dịch - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Startup Nation, Trung Nguyên dịch 9 10 800